Høring om nye køreplaner

Her kan du fra 5. til og med 18. januar deltage i Midttrafiks høring og få mulighed for at kommentere på køreplanerne, inden de bliver endelig besluttet.

Væsentlige ændringer i høring 2022

Midttrafik justerer årligt køreplanerne på baggrund af henvendelser fra kunder og chauffører og i samarbejde med kommuner og Region Midtjylland. Bussernes køreplaner tilpasses så vidt muligt mødetider i skoler, på uddannelser og større arbejdspladser ud fra de rammer, der stilles til rådighed fra kommuner og Region Midtjylland.

På ruter hvor der er foretaget væsentlige ændringer, så som justeringer af afgangstider, ændrede ruteforløb, nedlagte afgange, nye afgange, vil disse køreplaner være i høring fra 5. til og med 18. januar. Når høringsprocessen er overstået indsamler Midttrafik alle høringssvar og vurderer mulighederne for justeringer. Kommuner og Region modtager Midttrafiks sagsbehandling på de pågældende ruter og tager herefter den endelige beslutning om ændringerne.

Læs mere om Midttrafiks generelle køreplanproces

Nedenfor kan du læse mere om ændringerne, eller du kan gå direkte til siden hvor du afgiver høringssvar.