Om den nye kollektive trafikplan

Målet med den nye kollektive trafikplan er at binde Favrskov Kommune bedre sammen og at ensarte serviceniveauet i kommunen.

Langt de fleste busrejser i Favrskov Kommune går mod byerne Silkeborg, Randers, Viborg og Aarhus. Derfor er rutenettet bygget op omkring de eksisterende regionale forbindelser til disse byer.

De regionale ruter supplerer i et vist omfang interne rejsebehov i kommunen, eksempelvis rejser fra oplandet ind til uddannelsesstederne i Hadsten.

Byrådet i Favrskov har vedtaget en række serivcemål, som det samlede rutenet er planlagt efter. Det betyder, at byernes minimumsbetjening med kollektiv trafik afgøres af byernes størrelse (indbyggertal).

Flere steder udvides eksisterende ruter med ordinær og fleksibel busbetjening. Flexbussen kører efter behov - og skal bestilles telefonisk eller via Rejseplanen. Priser er som i bussen.

Særligt Voldum og Thorsø, Nørre Galten, Sall, Ødum og Hadsten får mere busbetjening fra sommeren 2021. Derudover udvides betjeningen til gavn for pendlere i Grundfør og Vitten, som fremover får busbetjening på alle hverdage og ikke kun skoledage.

Baggrund

Forud for arbejdet med den kollektive trafikplan blev der udarbejdet en række analyser af pendlingsmønstrene i Favrskov Kommune. Analyserne viste blandt andet, at pendlingen til uddannelses- og arbejdspladser i Favrskov Kommune er karakteriseret af en meget stor udpendling til de nærmeste større byer – særligt Aarhus. Den interne pendling mellem de forskellige områder i kommunen er derimod relativ beskeden og spredt.

Ca. 8.500 af de beskæftigede med bopæl i Favrskov Kommune arbejdede i 2018 i Aarhus Kommune. Til sammenligning viser analysen, at ca. 9.900 pendler internt i Favrskov Kommune.

Gode regionale kollektive forbindelser, der kan betjene disse rejsestrømme, er derfor af stor betydning.

Analysen viste også, at de store regionale rejsestrømme er godt dækket ind af regionale ruter og tog, og at op til 85% af dem, der bor i kommunens byområder, har direkte forbindelse til en eller flere af de omkringliggende større byer Silkeborg, Randers, Viborg og Aarhus med kollektiv trafik.

Servicemål for busbetjeningen

Favrskov Kommune har haft et ønske om at harmonisere betjeningen i kommunen. Favrskov Kommune har derfor vedtaget servicemål for busbetjeningen i kommunen. Servicemålene fastlægger minimumsbetjeningen for de forskellige bystørrelser i de angivne tidsrum.

Antal inbyggere Antal ture (én retning) . . .
. Hverdage Hverdage efter kl. 18.00 Lørdage Søndage
2000 + 18 busafgange 3 busafgange 8 busafgange 8 busafgange
1.000 - 1.999 10 busafgange 2 busafgange 6 busafgange 6 busafgange
500 - 999 8 busafgange 2 Flexbusafgange 6 Flexbusafgange 6 Flexbusafgange
200 - 499 5-6 busafgange Flextur Flextur Flextur
0-200 Skolekørsel* + Flextur Flextur Flextur Flextur

Antal afgange er i én retning, dvs. at der er lige så mange afgange i modsat retning. 
* Såfremt der bor kørselsberettigede elever i byerne, vil der være tilbud om skolekørsel.