Ændringer på rute 118

Den 8. august 2021 trådte en ny regionalrute 118 mellem Randers og Aarhus i kraft. Den nye rute 118 erstattede tidligere rute 118 og 918X mellem Aarhus og Randers.
Den første tid efter driftsstart på ruten har der vist sig at være udfordringer med driftsstabiliteten, hvorfor Midttrafik har igangsat en systematisk driftsopfølgning på ruten med henblik på identifikation af udfordringer, årsager og løsninger. Justeringerne i køreplanen vil foregå af to omgange. Første mindre ændring fra 25.oktober - 27. november 2021 og herefter en ny køreplan fra og med 28. november 2021 og frem. 

Se køreplanen for rute 118. 

headline here
Justeringer fra 25. oktober - 27. november 2021

Fra mandag den 25. oktober 2021 vil busselskabet sikre, at flere busser sættes i drift for at undgå, at forsinkelser forplanter sig fra én afgang til den næste. Afgange, der ellers ville være afgået forsinket på grund af forrige afgangs forsinkelse, vil således kunne komme afsted rettidigt ved brug af andre busser. Tiltagene vil ikke kunne løse det grundlæggende problem med manglende køretid undervejs på turene, men kan afhjælpe, at forsinkelserne ikke akkumulerer sig hen over dagen.

Herudover vil der indarbejdes ny ekstra afgang i køreplanen fra Aarhus til Randers om morgenen kl. 07.05, som skal sikre rettidig ankomst til uddannelser/skoler i Hadsten og Randers. I retningen mod Aarhus om morgenen forlænges nuværende afgang fra Ødum kl. 07.15 til at have opstart i Hadsten kl. 07.00. Dette vil give kunder i Hadsten bedre mulighed for rettidig ankomst til uddannelsessteder i Aarhus.

Se de afgangene i den eksisterende køreplan, hvor de er markeret med en grøn farve.

Ny køreplan fra 28. november 2021.

Fra den 28. november 2021 træder en ny køreplan i kraft.
På baggrund af den faktiske drift har Midttrafik udarbejdet nye køretider på afgangene på rute 118, hvor der både er tale om justeringer af minutfordelingen på strækningen og indarbejdelse af mere køretid. Derudover indsættes der ekstra lynbusafgange i begge regninger. Herunder findes nærmere beskrivelse af de ændringer der findes i køreplanen for rute 118. 

headline here
Flere lynbusafgange

For fortsat at tilbyde et attraktivt tilbud mellem Randers og Aarhus er der i tillæg til nye køretider indarbejdet væsentligt flere lynture i myldretiden. I alt indeholder den nye køreplan 18 nye lynbusafgange fordelt i myldretiden morgen og eftermiddag – 9 i hver retning. I den nye køreplan er der dermed 33 lynbusafgange på hverdage i begge retninger i alt, mens den nuværende plan indeholder 15 lynbusafgange. Den tidligere 918X i alt havde 52 afgange/hverdag så justeringen bringer køreplanen væsentligt tættere på tilbuddet før omlægningen. Med det udvidede antal lynbusafgange dækker køreplanen for rute 118 en stor andel af kunderne, der benyttede daværende rute 918X. Lynbusafgangene i det nye oplæg betjener ca. 80% af de daværende kunder på rute 918X indenfor et interval af +/- 15 minutter fra daværende rute 918X’s afgangstider. De resterende passagerer benyttede afgange der lå udenfor myldretiden og disse har her fortsat gode rejsemuligheder – blot med længere rejsetid på de standsende 118-afgange.

headline here
Justering af køretider

En af udfordringerne ved rute 118 har siden august været forsinkelser og det har derfor været nødvendigt, at justere køretiden på ruten. Mange steder og især i de større byer oplever Midttrafik øget biltrafik på vejene og det giver desværre også ringere vilkår for fremkommeligheden for busserne. Derfor har Midttrafik justeret køretiden på samtlige afgange på rute 118 med henblik på at skabe mere en driftssikker køreplan. 

På de standsende afgange fra Aarhus til Randers har der manglet køretid, særligt i myldretiden, hvor der er tillagt 6-12 minutter på afgangene. Morgen og eftermiddag er der generelt lagt mere køretid til ud af Aarhus. Derudover er køretiden justeret, så der i Hadsten ligeledes er lagt ekstra tid ind i køreplanen. 

På de standsende afgange fra Randers til Aarhus har der ligeledes manglet køretid også særligt i myldretiden, hvor der er tilføjet 6-14 minutter på afgangene. Her er der desuden lagt ekstra køretid på ind i Aarhus over hele dagen. Derudover er køretiden justeret, så der i Hadsten ligeledes er lagt ekstra tid ind i køreplanen. 

Lynbusafgangene har vist sig ikke at være systematisk forsinkede og justeringen af køretiden har her blot været en mindre justering. 

headline here
Justeringer af standsningsmønstre

For at sikre bedst muligt flow i driftsafviklingen og et optimeret hensyn til de regionalt rejsende, har Midttrafik foretaget en gennemgang af det nødvendige stopmønster på ruten. Vurdering af nødvendige stoppesteder har taget udgangspunkt i den faktiske benyttelse og afstanden til alternative stoppesteder i hhv. Aarhus og Randers by.  

De standsende ture

Resultatet af gennemgangen for det standsende system betyder, at følgende stoppesteder ikke betjenes af rute 118 grundet lav benyttelse og gode alternative stoppesteder.

I retningen Aarhus mod Randers: 

  • Århusvej/Hammelvej

Der er dagligt 1,1 påstigere og 7 afstigere på rute 118. Der er 500 meter til nærmeste stop mod syd (Århusvej/Paderup Boulevard) og 450 meter til nærmeste stop mod nord (Århusvej/Ribevej). Udover rute 118 betjenes dette stop også af rute 217 (12 afgange dagligt), rute 221 (9 afgange dagligt) og rute 223 (16 afgange daglig).

  • Århusvej/Grenåvej

Der er dagligt 0,6 påstigere og 8,7 afstigere på rute 118. Der er 500 meter til nærmeste stop mod syd (Århusvej/Bøsbrovej) og 450 meter til nærmeste stop mod nord (Randers Busterminal).  Udover rute 118 betjenes dette stop også af bybuslinjerne 1A, 3, 4, 16, 18 og lokal- og regionalruterne 217 (12 afgange dagligt), 221 (9 afgange dagligt) og 223 (16 afgange daglig). 

I retningen Randers mod Aarhus:

  • Århusvej/Grenåvej

Der er dagligt 7,4 påstigere og 0,8 afstigere på rute 118. Der er 450 meter til nærmeste stop mod nord (Randers Busterminal) og 500 meter til nærmeste stop mod nord (Århusvej/Bøsbrovej).  Udover rute 118 betjenes dette stop også af bybuslinjerne 1A, 3, 4, 16, 18 og lokal- og regionalruterne 217 (12 afgange dagligt), 221 (8 afgange dagligt) og 223 (13 afgange daglig)

  • Kristrup Stadion/Århusvej

Der er dagligt 3,6 påstigere og 1,1 afstigere på rute 118. Der er 450 meter til nærmeste stop mod nord (Århusvej/Hans Bojes Allé) og 230 meter til nærmeste stop mod nord (Århusvej/Vennelystevej).  Udover rute 118 betjenes dette stop også af bybuslinje 16 og lokal- og regionalruterne 217 (12 afgange dagligt), 221 (8 afgange dagligt) og 223 (13 afgange daglig)

  • Århusvej/Hammelvej

Der er dagligt 4,2 påstigere og 4,2 afstigere på rute 118. Der er 450 meter til nærmeste stop mod nord (Århusvej/Ribevej) og 450 meter til nærmeste stop mod nord (Århusvej/Paderup Boulevard).  Udover rute 118 betjenes dette stop også af lokal- og regionalruterne 217 (12 afgange dagligt), 221 (8 afgange dagligt).

 

Lynture

Resultatet af gennemgangen for lynbusture betyder, at følgende stoppesteder ikke betjenes af rute 118 grundet lav benyttelse og gode alternative stoppesteder. 

I retningen Aarhus mod Randers:

  • Stockholmsgade

Der er dagligt 2,8 påstigere og 0,9 afstigere på lynbusafgangene på rute 118. Der er 800 meter til nærmeste stop mod syd (Aarhus Universitet) og 450 meter til nærmeste stop mod nord (Vandtårnet) eller 1 km til Nydamsvej. Udover rute 118 betjenes dette stop også af bybuslinjerne 16 og 18, samt regionalrute 200. 

  •  Vandtårnet/Randersvej

Der er dagligt 6,2 påstigere og 1,7 afstigere på lynbusafgangene på rute 118. Der er 600 til nærmeste stop mod nord (Nydamsvej) og 1,2 km til nærmeste stop mod syd (Aarhus Universtitet).  Udover rute 118 betjenes dette stop også af bybus 16 og 18, samt regionalrute 200.

I retningen Randers mod Aarhus

  • Dusager/Randersvej

Der er dagligt 0,7 påstigere og 5,4 afstigere på lynbusafgangene på rute 118. Der er 400 til nærmeste stop mod nord (Skejbyvej/Randersvej) og 450 meter til nærmeste stop mod syd (Stockholmsgade).  Udover rute 118 betjenes dette stop også af regionalrute 200. Udover rute 118 betjenes stoppet også af rute 200.

  • Vandtårnet/Randersvej

Der er dagligt 3 påstigere og 4,5 afstigere på lynbusafgangene på rute 118. Der er 600 til nærmeste stop mod nord (Nydamsvej) og 400 meter til nærmeste stop mod syd (Stockholmsgade).  Udover rute 118 betjenes dette stop også af bybus 16 og 18, samt regionalrute 200.

  • Stockholmsgade

Der er dagligt 1 påstigere og 3,5 afstigere på lynbusafgangene på rute 118. Der er 400 til nærmeste stop mod nord (Vandtårnet/Randersvej) og 800 meter til nærmeste stop mod syd (AU/Ringgaden).  Udover rute 118 betjenes dette stop også af bybus 16 og 18, samt regionalrute 200.

 

headline here
Tilpasning til uddannelser

Midttrafik anerkender, at mange benytter rute 118 til uddannelser både i Hadsten, Randers og Aarhus og Midttrafik forsøger i videst mulig omfang, at tilpasse ankomsttider med ringetiderne ved uddannelserne, men den store geografiske spredning af uddannelser i især Aarhus og Randers, samt forskellige ringetider gør, at der desværre ikke kan tilpasses til alle ringetider på alle uddannelser. Herunder beskrives tilpasningen om morgenen til nogle uddannelser  - for rejsemuligheder til øvrige uddannelser henvises der til rejseplanen.dk

Favrskov Gymnasium:

Afgang kl. 7.05 fra Aarhus ankommer ved Hadsten St. kl. 7.54. Rute 115 har afgang herfra kl. 7.58 mod Favrskov Gymnasium og rute 314 har afgang herfra kl. 8.05 mod Favrskov Gymnasium. 

Afgang kl. 7.30 fra Randers ankommer ved Hadsten St. kl. 7.54. Rute 115 har afgang herfra kl. 7.58 mod Favrskov Gymnasium og rute 314 har afgang herfra kl. 8.05 mod Favrskov Gymnasium. 

 

Paderup Gymnasium og Tradium Minervavej:

 

Afgangen kl. 7.05 fra Aarhus ankommer ved Paderup Gymnasium/Paderup Boulevard kl. 8.11. 

 

Tradium Nordbyen og Randers Statsskole:

Afgangen kl. 6.30 fra Aarhus ankommer ved Randers Busterminal kl. 7.38 herfra er der forbindelse med linje 2A kl. 7.40. Alternativt kan afgangen kl. 6.10 fra Aarhus benuttes, denne har ankomst kl. 7.17 i Randers. 

 

Aarhus Handelsgymnasium og Risskov Gymnasium

Fra Hadsten: Afgangen kl. 6.55 fra Randers ankommer ved Nydamsvej kl. 7.57 herfra er der ca. 15 minutters gang til de to uddannelser. Alternativt kan afgangen kl. 7.00 fra Hadsten benyttes, denne er ved Nydamsvej 7.32. 

Fra Hadbjerg: Afgangen kl.  6.45 fra Randers ankommer ved Nydamsvej kl. 7.42 herfra er der ca. 15. minutters gang til de to uddannelser. 

Fra Randers: Afgangen kl. 6.55 fra Randers ankommer ved Nydamsvej kl. 7.57 herfra er der ca. 15 minutters gang til de to uddannelser. Alternativt kan Lynbusafgangen kl. 6.50 benyttes, denne er ved Nydamsvej 7.32. 

 

Aarhus Akademi

Fra Hadbjerg: Afgangen kl. 6.45 fra Randers ankommer ved Vandtårnet kl. 7.44 herfra er der ca. 5 minutters gang. 

Fra Hadsten: Afgangen kl. 7.00 fra Hadstedn ankommer ved Vandtårnet kl. 7.34 herfra er der ca. 5 minutters gang. 

 

Aarhus Universitet:

Fra Hadsten: Afgangen kl. 6.55 fra Randers ankommer ved Aarhus Universitet/Ringgaden kl. 8.04. Alternativt kan afgangen kl. 7.00 fra Hadsten benyttes, denne er ved Aarhus Universitet/Ringgaden 7.44. 

Fra Hadbjerg: Afgangen kl. 6.45 fra Randers ankommer ved Aarhus Universitet/Ringgaden kl. 7.50.

Fra Randers: Afgangen kl. 6.55 fra Randers ankommer ved Aarhus Universitet/Ringgaden kl. 8.04. Alternativt kan Lynbusafgangen kl. 6.50 benyttes, dedenne er ved Aarhus Universitet/Ringgaden 7.40