Aarhus på skinner - et historisk overblik

Sporvogne og tog har gennem de seneste mere end 100 år spillet en rolle i den kollektive trafik i Aarhus og omegn.

Sporvogne
Ideen om at sætte trafikken i det indre Aarhus på skinner er langt fra ny. Allerede i 1884 åbnede en hestedrevet sporvognslinje i Aarhus. Den ophørte i 1895, idet ruten ikke var økonomisk rentabel. Og i 1904 kom så den første elektriske sporvejslinie. Ruten lå fra Dalgas Avenue til Guldsmedgade  - en strækning på godt 4 kilometer.

Frem til 1927 var sporvejene private, og blev drevet af ”Aarhus Elektriske Sporvej” Da kommunen overtog driften, skiftede navnet til ”Århus Sporveje” – der jo bruges den dag i dag. Navnet er efterfølgende rettet til Busselskabet Aarhus Sporveje.

Da kommunen overtog sporvejene, blev linjen udvidet mod nord, så den fik endestation ved Marienlund, og en ny line 2 blev også etableret. Begge dele skete i 1930.

Under anden verdenskrig blev sporvejenes rolle i den kollektive trafik i Aarhus større, end den havde været, idet busdriften blev indstillet på grund af mangel på brændstof. Derfor var det også et meget hårdt slag for byen, at sporvejens remise blev schalburgteret af tyskvenlige sympatisører i 1944. Stort set alt det rullende materiale gik til i en ødelæggende brand.

Kort efter befrielsen blev nogle af de gamle motorvogne dog genopbygget, og i juli 1945 kørte der atter sporvogne i Aarhus. Nybyggede motor- og bivogne blev sat ind frem til 1947, hvorefter der alene blev investeret i busser.

Dødsstødet for sporvognene i Aarhus kom i 1970, da byrådet besluttede at gøre Søndergade til gågade. Som konsekvens heraf stoppede sporvognsdriften. Den sidste sporvogn i rutefart kørte den 6. november 1971.

Tog
I 1862 kom jernbanen til Aarhus, som blev et knudepunkt for jernbanetrafikken i Jylland. Det stod hurtigt klart, at der var perspektiver i et benytte jernbanen til at effektivisere trafikken til og fra Aarhus og nærmeste opland.

I kortere og længere perioder har der været nærtrafik via jernbane mod vest til Brabrand og mod nord til Ryomgaard med udgangspunkt fra banegården på Østbanetorv, drevet af DSB. DSB drev også ruten mellem Aarhus og Grenaa - Grenaabanen.

To private jernbaner har haft deres udgangspunkt i Aarhus. I 1908 startede Aarhus – Hammel Jernbane, som havde endestation i Carl Blochs Gade. Banen blev i 1914 forlænget til Thorsø, og den blev nedlagt i 1956. I alt var der 16 stationer på den 46 kilometer lange bane. Den anden privatbane - Odderbanen - fra Aarhus til Odder blev drevet af Midtjydske Jernbaner. Denne linje blev etableret i 1884 og gik tidligere helt til Hov.

9. december 2012 blev Odderbanen og Grenaabanen lagt sammen til Aarhus Nærbane. Aarhus Nærbane lukkede i 2016, da strækningen skulle elektrificeres og ombygges til Letbanen.