Organisering af arbejdet

Arbejdet med Letbanen er organiseret ud fra tre hovedområder: Anlæg, drift og planlægning.

Klik på billedet for at se det i stor størrelse. 

Anlæg

Letbaneselskabet Aarhus Letbane I/S står for anlæg af etape 1 – en ny 12 kilometer letbanestrækning gennem Aarhus samt tilpasning af togstrækningen Grenaa-Aarhus-Odder til letbanedrift.

Herudover koordinerer letbaneselskabet en række projekter, der vedrører anlægget af Letbanen, med eksterne samarbejdspartnere, eksempelvis infrastrukturforvaltere, operatører og myndigheder.

 aarhusletbane.dk kan du læse mere om anlægsselskabet.

Drift

Aarhus Letbane I/S er ligeledes ansvarlig for infrastrukturen samt drift og vedligehold af letbanetog og infrastruktur. 

Selve kørslen er udbudt til en operatør. Udbuddet er foretaget af Midttrafik, som i maj 2015 tildelte kontrakten om driften til Keolis SA. 

Kunder

Midttrafik er ansvarlig for køreplanlægning, koordinering af letbane- og bustrafik, billetter og priser, markedsføring og al kommunikation med kunderne.

Planlægning af nye etaper

Sideløbende med anlægget af letbanens etape 1 er der planer om at udbygge Letbanen. Udbygningen udspringer fra Letbanesamarbejdets vision "Samspil 2025" om at skabe et effektivt transportsystem og en ’fingerplan’, der kan binde Aarhusområdet sammen og understøtte byudviklingen og brugen af kollektiv trafik i landets næststørste byområde.

Læs om udbygningen af Letbanen

Læs om visionen for Letbanen i Østjylland

Letbanesamarbejdet består af otte kommuner (Aarhus, Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs) samt Region Midtjylland og Midttrafik.

Letbanesamarbejdet betjenes af Letbanesekretariatet, som hører til i Midttrafiks afdeling for Rådgivning og Mobilitet. 

Arbejdet med VVM for letbanens etape 2 på strækningen Lisbjerg - Hinnerup og Aarhus Ø - Brabrand foretages af Aarhus Letbane med inddragelse af Letbanesekretariatet.