Baggrund for det nye busnet

Den kollektive trafikplan har til formål at binde Randers Kommune bedre sammen og at ensarte serviceniveauet i kommunen. Det samlede rutenet planlægges således ud fra en række servicemål for betjening efter bystørrelse. Nettet bygges op af direkte ruter mellem de store byer, fleksible busser i de mindre byer og muligheden for at komme på tværs af kommunen ved brug af Flextur. I Randers by gentænkes nettet, og by- og regional/lokalbusser tænkes i højere grad sammen i betjening af byen.

Som et led i ønsket om at øge mobiliteten i landområderne, sænkes den nuværende Flextur-takst på 7 kr./km (min. 35 kr./tur) til 4 kr./km (min. 30 kr./tur). Det skal skabe fortsat mobilitet i landområder til en billigere pris. 

Samtidig indsættes der Flexbus-afgange i områder, hvor der er få kunder. Nogle kunder skal derfor vænne sig til et nyt busprodukt. Flexbus kører efter behov, og skal bestilles telefonisk eller via Rejseplanen. Flexbus giver mulighed for at betjene tyndtbefolkede områder på flere afgange samt forbindelser ind til Randers - og til samme priser som bussen. På en Flexbus kan man fx benytte sit pendlerkort.