Om det nye busnet

Randers by

Det nye rutenet er indført for at få en mere ensartet serviceniveau med kollektiv trafik i Randers Kommune. De nye bybuslinjer er i højere grad tilrettelagt sammen med de øvrige regional- og lokalruter, der betjener rejsestrømmene ind til byen, for at sikre en bedre sammenhæng i den kollektive trafik. 

Bybusnettet i Randers by er også ændret, således at der kan sikres bedre betjening af nye byudviklingsområder såsom Dronningborg, og lavet en række a-buslinjer, der sikrer hurtige og direkte betjening på de mest benyttede strækninger.

Randers Kommune

Det samlede rutenet i Randers Kommune er tilrettelagt ud fra servicemål for betjening efter byernes størrelse.

Ruterne vil samtidig bestå af flere direkte busser mellem de store byer, suppleret af Flexbus og Flextur.

Læs mere om Flexbus og Flextur i Randers Kommune

Kort over Randers by.

Klik på kortet for at se det i stor størrelse.

Kort over Randers Kommune.

Klik på kortet for at se det i stor størrelse.