Baggrund for det nye busnet

Udspringer af mobilitetsstrategi

I 2016 blev der nedsat et fælles projekt om en mobilitetsstrategi på Djursland mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner, Midttrafik og Region Midtjylland. Projektet havde til formål at gentænke mobiliteten på Djursland i forbindelse med åbningen af Letbanen på Djursland. Den kollektive trafikplan på Djursland er blevet til som et led i udmøntningen af Djurs mobilitetsstrategi. Formålet med trafikplanen er at tilpasse bustrafikken til et område, der nu er betjent af letbane.

Køreplanprocessen blev undervejs ramt af regionens besparelser på en række regionale ruter. På trods af besparelser er mange tanker fra Djurs Mobilitetsstrategi blevet bevaret i trafikplanen. Trafikplanen er den første mobilitetsplan i Midttrafik udenfor deciderede byområder.

Mobilitet i tyndtbefolkede områder

Med trafikplanen følger også en anderledes betjening af de mindre og spredte rejsestrømme. Hvor der er få rejsende i dag, skal der fremover ikke køre tomme busser af hensyn til både økonomi og miljø. Derfor bliver antallet af afgange med Flexbus udvidet i nogle områder.

Flexbusafgange køres efter behov, og skal bestilles telefonisk eller via Rejseplanen. Flexbustilbuddet giver mulighed for fortsat at betjene tyndtbefolkede områder på flere afgange og forbindelser til hovednettet.