Region Midtjyllands besparelser på kollektiv trafik

Regionsrådet besluttede den 31. oktober 2018, at Region Midtjylland vil stoppe finansiering af en række regionalruter per 1. april 2019. Samlet set skal der spares 60 mio. kroner på kollektiv trafik. Midttrafik har i samarbejde med kommunerne og Region Midtjylland fundet finansiering af regionalruterne frem til køreplanskiftet 30. juni 2019.

Kommunerne har siden oktober haft mulighed for at træffe beslutning om eventuelle alternative løsninger, som Midttrafik skal implementere til køreplanskiftet 30. juni 2019.

Find din rute nedenfor, og læs hvilke beslutninger, der er taget for din rute og finde aktuelle oplysninger om de alternative løsninger, som kommunerne har truffet beslutning om.

Der er link til de nye køreplaner under hver rute. Du kan også finde køreplanerne her 

Vi anbefaler, at du bruger rejseplanen til at finde alternative løsninger på din rejsestrækning.

Du kan også læse om roller og ansvar, baggrund for Region Midtjyllands besparelser og processen frem til de nye køreplaner træder i kraft 30. juni 2019. Læs her

headline here
11 Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft

Fakta om ruten
Ruteanalyse

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning

Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute, da den kun kører i Herning Kommune

Kommunal bestilling

Herning Kommune har ikke afgivet en bestilling. Som udgangspunkt nedlægges ruten derfor fra køreplanskiftet i juni 2019.

Seneste opdatering d. 30. april 2019: Herning Kommune ønsker at beholde ruten som en uddannelsesrute. Ruten ændrer navn til 168U. Betjening og kørselsomfang er uændret. 

Se Herning Kommunes beslutning

Se den nye køreplan

Du kan se den nye køreplan her

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.

headline here
12 Herning - Aulum - Holstebro

Fakta om ruten
Ruteanalyse

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning
Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute, da der kører tog på samme strækning

Kommunal bestilling
Holstebro Kommune ønsker ikke at overtage rute 12. 

Herning Kommune har ikke afgivet en bestilling. Som udgangspunkt nedlægges ruten derfor fra køreplanskiftet i juni 2019.

Seneste opdatering d. 30. april 2019: Herning Kommune ønsker ikke at overtage rute 12. Køreplan for rabatrute 157 ændres, så Herning Kommune opfylder forpligtelserne overfor folkeskoleelever og uddannelsessøgende. 

Seneste opdatering 6. maj 2019: Kunder mellem Holstebro og Tvis kan benytte bybuslinje 6B, hvor der bliver indsat en ny tur om morgenen med ankomst til Holstebro Trafikterminal kl. 7.27. 

Se Holstebro Kommunes beslutning

Se Herning Kommunes beslutning

Se den nye køreplan

Rute 12 Herning - Aulum - Holstebro nedlægges pr. 30. juni 2019

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.

headline here
19 Herning - Hammerum - Fasterholt

Fakta om ruten
Ruteanalyse

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning
Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute, da den kun kører i Herning Kommune

Kommunal bestilling
Herning Kommune har ikke afgivet en bestilling. Som udgangspunkt nedlægges ruten derfor fra køreplanskiftet i juni 2019.

Seneste opdatering d. 30. april 2019: Herning Kommune ønsker at beholde ruten som en uddannelsesrute. Ruten ændrer navn til 169U. Betjening og kørselsomfang er uændret.

Se Herning Kommunes beslutning 

Se den nye køreplan

Du kan se den nye køreplan her

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder. 

headline here
23 Holstebro - Struer

Fakta om ruten
Ruteanalyse 

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning
Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute, da der kører tog på samme strækning. 

Kommunal bestilling
Struer Kommune og Holstebro Kommune overtager finansiering af rute 23 med uændret kørselsomfang. Ruten nedlægges som regionalt finansieret rute. Der opretholdes et midlertidigt tilskud til uddannelsesture på strækningen, svarende til to dobbeltture morgen og to dobbeltture eftermiddag.

Se Struer Kommunes beslutning

Se Holstebro Kommunes beslutning

Se den nye køreplan

Du kan se den nye køreplan her

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.

headline here
50 Viborg - Løgstrup - Skive

Fakta om ruten
Ruteanalyse

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning
Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute, da der overvejende er tale om lokalkørsel i Viborg Kommune

Kommunal bestilling
Viborg Kommune etablerer en ny lokalrute der primært betjener Knudby - Hjarbæk til Løgstrup, og sikrer sammenhæng til 940X Thisted - Nykøbing - Skive – Viborg- 940X kører via Løgstrup på strækningen mellem Skive og Viborg fra køreplanskiftet 

  • På skoledage vil første morgentur være tilpasset uddannelsessøgende via Knudby til Viborg samt en morgentur fra Borup - Knudby - Fiskbæk - Hjarbæk - Vorde til skolen i Løgstrup. Der kommer tre eftermiddags-afgange, der får sammenhæng til rute 940X på Hovedgaden i Løgstrup, og er tilpasset skolens ringetider kl. 14.10 og 15.10
  • På skolefridage: Tilbud om en morgentur og to hjemture til/fra Løgstrup med Flexbus med sammenhæng til rute 940X

Skive Kommune ønsker ikke at overtage finansiering af rute 50, men vælger at ændre ruteforløbet på rute 411 til køre fra Virksund via Sdr.Ørum og Viborgvej ind mod Skive by, samtidig oprettes ny rute (410) som kører modsat rundt i forhold til rute 411. Løsningen med to ringruter, vil sikre borgerne mulighed for at komme til/fra Skive by samt rejse direkte på tværs i området.

      *  På skoledage vil der være 9 afgange på rute 411 samt Flexbusordning som i dag. På ikke skoledage vil der blive tilbudt 6 afgange samt en Flexbusafgang.

      *  Rute 410 tilbyder 11 afgange på skoledage  og 1 Flexbusafgang kl. 21.30 samt 5 afgange på ikke skoledage samt 1 Flexbus tur fra Skive kl. 19.00 og kl. 21.30.

 Rute 940X udvides til at stoppe i Fiskbæk og Løgstrup fra d. 12. august 2019. 

Viborg Kommunes beslutning

Se Skive Kommunes beslutning

Se den nye køreplan
Du kan se den nye køreplan her

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.

headline here
59 Viborg - Møldrup - Aalestrup

Fakta om ruten
Ruteanalyse

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning
Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute, da der overvejende er tale om lokalkørsel i Viborg Kommune. 

Kommunal bestilling

960X udvides til at køre via Aadiget-Gl. Hvam-Møldrup-Bjerregrav-Løvel-Viborg Rådhus/Campus med samme antal afgange som i dag.

Der opretholdes et midlertidigt regionalt tilskud til uddannelsesture på strækningen Viborg-Aalestrup, svarende til en dobbelttur morgen og to dobbeltture eftermiddag.

Viborg Kommune beholder rute 59 med færre afgange: 

  • På skoledage beholder ruten en morgenafgang og to eftermiddagsafgange.
  • Der bliver etableret en flexbus-afgang på hverdage kl. 21.30 fra Viborg til Møldrup

Se Viborg Kommunes beslutning

Se den nye køreplan
Du kan se den nye køreplan her

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.

headline here
69 Skjern - Tarm - Nr. Nebel

Fakta om ruten
Ruteanalyse

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning
Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute, da der overvejende er tale om lokalkørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kommunal bestilling
Ringkøbing-Skjern Kommune beholder rute 69 med færre afgange

  • På skoledage bliver afgangen fra Skjern kl. 11.50 og afgangen fra Nr. Nebel kl. 12.53 nedlagt. 
  • På lørdage bliver alle afgange nedlagt og der henvises til Flextur som alternativ.
  • På søn- og helligdage bliver alle afgange nedlagt og der henvises til Flextur som alternativ. Dog vil der være en enkelt afgang til efterskolerne på strækningen Skjern-Nr. Nebel.

Se Ringkøbing-Skjern Kommunes beslutning

Se den nye køreplan
Du kan se den nye køreplan her

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.

headline here
75 Bjerringbro - Rødkærsbro - Kjellerup

Fakta om ruten
Ruteanalyse

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning
Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute, da der overvejende er tale om lokalkørsel i Viborg Kommune. 

Kommunal bestilling
Viborg Kommune beholder ruten med færre afgange. Ruten nedlægges som regionalt finansieret rute. Der opretholdes et midlertidigt tilskud til uddannelsesture på strækningen, svarende til en dobbelttur morgen og to dobbeltture eftermiddag.

  • Ruten kører kun på skoledage
  • Følgende afgange nedlægges: Kjellerup kl. 16.15, Bjerringbro kl. 15.00 og 17.15
  • Ruten kører via Højbjerg på én morgenafgang

Se Viborg Kommunes beslutning

Se den nye køreplan
Du kan se den nye køreplan her

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.

headline here
77 Herning - Ikast - Bording - Silkeborg

Fakta om ruten
Ruteanalyse 

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning
Ruten nedlægges som regionalt finansieret rute. Herning-Ikast- Bording-Silkeborg betjenes af tog. Rute 116 betjener Herning-Ikast. Rute 952X betjener byerne Herning-Ikast- Silkeborg. Der indsættes 3 afgange i hver retning på rute 116 mellem Herning og Ikast.

Kommunal bestilling
Ikast-Brande Kommune ønsker ikke at overtage finansiering af rute 77 og henviser til anden kollektiv trafik

Herning Kommune har ikke afgivet en bestilling. 

Silkeborg Kommune ønsker ikke at opretholde kørsel på rute 77.

Da ingen kommuner har ønsket at overtage betjeningen, vil ruten derfor som udgangspunkt nedlægges fra køreplanskiftet i juni 2019

Opdatering 6. maj 2019: Der bliver indsat nogle ekstra afgange på rute 116 (Horsens-Herning) mellem Herning og Ikast morgen, eftermiddag og aften. Rute 952X (Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus) ændrer ruteføring, og får et nyt stop i Pårup på Juuls Vej ved pendler p-pladsen.  

Se Ikast-Brande Kommunes beslutning

Se Silkeborg Kommunes beslutning 

Se Herning Kommunes beslutning

Se den nye køreplan

Rute 77 Herning - Ikast - Bording - Silkeborg nedlægges pr. 30. juni 2019. Ekstra afgange er indsat på rute 116 og 952X. Du kan se nye køreplaner ruterne nedenfor.

Du kan se køreplan for rute 116 her 

Du kan se køreplan for rute 952X her

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.

headline here
103 Odder - Hou

Fakta om ruten

Ruteanalyse 

Passagertal

 

Region Midtjyllands beslutning
Ruten kører kun til færgerne i Hou til/fra Samsø. Der bliver nedlagt 11 dobbeltafgange (frem og tilbage) mandag-fredag samt 2 dobbeltafgange (frem og tilbage) lørdag og søndag.

Kommunal bestilling
Odder Kommune ønsker ikke at overtage finansieringen af de ture, som regionen vil nedlægge. Ruten fortsætter derfor som en reduceret regional rute.

Se Odder Kommunes beslutning 

Se den nye køreplan
Du kan se den nye køreplan her

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.

headline here
104 Horsens - Glud - (Snaptun) - Juelsminde

Fakta om ruten
Ruteanalyse 

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning
Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute, da rute 105 Horsens-Hornsyld- Juelsminde også kører strækningen Horsens-Juelsminde 

Kommunal bestilling
Hedensted Kommune og Horsens Kommune ønsker i samarbejde med Midttrafik at lave en samlet løsning, hvor de regionale ressourcer fra rute 105 og de ressourcer, som Region Midtjylland tildeler til uddannelseskørsel til rute 104 bliver udnyttet. Løsningen skal i videst mulig omfang tilpasses færgeafgange i Snaptun.

Se Horsens Kommunes beslutning

Se Hedensted Kommunes beslutning 

Se den nye køreplan
Du kan se den nye køreplan for rute 104 her

Du kan se den nye køreplan for rute 105 her

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.

headline here
107 Skanderborg - Tebstrup - Gedved - Egebjerg - Horsens

Fakta om ruten
Ruteanalyse 

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning
Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute, da der overvejende er tale om lokalkørsel i Horsens Kommune. Derudover kører der tog på  strækningen Horsens-Skanderborg.

Kommunal bestilling
Ruten opretholdes kun delvist og kun på skoledage: Mellem Skanderborg og Horsens bevares 2 dobbeltture om morgenen og 2 dobbeltture om eftermiddagen. I Skanderborg Kommune kører disse ture også på ikke-skoledage. Skanderborg Kommune ønsker at kørslen mellem Skanderborg og Tebstrup suppleres med ekstra busture og Flexbus uden for myldretiden (kun Flexbus i weekenden).

Horsens Kommune ønsker at betjene Gedved ved at omlægge lokalrute 112 så Gedved betjenes af denne, når 107 ikke gør det. Sattrup vil ikke blive betjent på afgange hvor 112 kører via Gedved.  

Se Horsens Kommunes beslutning

Se Skanderborg Kommunes beslutning 

Se den nye køreplan
Du kan se den nye køreplan her

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.

headline here
109 Hørning - Jeksen

Fakta om ruten
Ruteanalyse 

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning
Rute 109 bliver nedlagt som selvstændig rute. Finansiereng af lokalkørsel i Hørning by samt kørsel til Jeksen på rute 109 bliver overført til rute 200 mellem Stilling og Aarhus

Kommunal bestilling
Skanderborg Kommune ønsker ikke at overtage rute 109 lokalt. Afgangen fra Galten kl. 6.35 og Jeksen kl. 16.08 på lokalrute 309 forventes også nedlagt. Der henvises til øvrige ture på rute 309 med korrespondance til rute 200 i Stilling. Kunder i Hørning skal gå ud til landevejen, for at benytte rute 200.

Se Skanderborg Kommunes beslutning 

Se den nye køreplan
Du kan se køreplan for rute 309 her

Du kan se køreplan for rute 200 her

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.

headline here
110 Horsens - Brædstrup - Silkeborg

Fakta om ruten
Ruteanalyse

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning
Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute, da der overvejende er tale om lokalkørsel i Horsens Kommune

Kommunal bestilling

Region Midtjylland har godkendt at der fortsat køres 6 dobbeltture på hverdage, 3 dobbeltture på lørdage og 2 dobbeltture på søndage mellem Horsens og Silkeborg, med samme stopforløb som rute 110 har i dag.

Horsens Kommune ønsker bibeholde den nuværende betjening mellem Horsens og Brædstup.  

Silkeborg Kommune ønsker ikke at supplere betjeningen som Region Midtjylland dækker.

Se Horsens Kommunes beslutning

Se Silkeborg Kommunes beslutning 

Seneste opdatering 4. februar 2019: Silkeborg Kommune ønsker at supplere med Flexbus ture i weekenden til/fra Salten.
Kl. 18.20 fra Salten-Silkeborg og kl. 22.10 fra Silkeborg-Salten.

Se den nye køreplan
Du kan se den nye køreplan her

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.

headline here
111 Hinnerup - Sabro - Aarhus

Fakta om ruten
Ruteanalyse 

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning
Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute, da Hinnerup-Aarhus er betjent af rute 200. Endvidere er Sabro-Aarhus betjent af rute 114.

Kommunal bestilling
Aarhus Kommune ønsker ikke at overtage rute 111 (men forlænger bybuslinje 14 Tilst-Sabro). Favrskov Kommune opretholder rute 111 mellem Hinnerup og Sabro: På hverdage svarende til ca. 12 bus-dobbeltture suppleret med enkelte Flexbusafgange. I weekenden kun Flexbus. I Sabro vil der være korrespondance til/fra rute 114 og bybuslinje 14.

Se Favrskov Kommunes beslutning 

Se Aarhus Kommunes beslutning

Seneste opdatering 22. januar 2019: Der indsættes også en skoledagstur fra Skjoldelev via Hinnerup til Favrskov Gymnasium med ankomst tilpasset første mødetid.

Se den nye køreplan
Du kan se den nye køreplan for rute 111 her

Du kan se den nye køreplan for linje 14 her

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.

headline here
112 Silkeborg - Sorring - Aarhus

Fakta om ruten
Ruteanalyse 

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning
Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute, da rute 113 kører på strækningen Silkeborg-Aarhus. Derudover har rute 112 et parallelforløb med rute 114 i Aarhus Kommune fra Tilst til Aarhus.

Kommunal bestilling
Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune og Aarhus Kommune ønsker at opretholde rute 112 (delvist) som busrute mellem Tilst og Voel: På hverdage med 2 dobbeltture om morgenen og med 4 dobbeltture om eftermiddagen. Øvrige ture – samt weekend suppleres med Flexbus. I Voel etableres mulige korrespondancer til/fra rute 223/313 og i Tilst etableres mulige korrespondancer til/fra bybusser/rute 114.

Se Silkeborg Kommunes beslutning 

Se Skanderborg Kommunes beslutning 

Se Aarhus Kommunes beslutning

Seneste opdatering d. 4. februar 2019: Silkeborg Kommune har fastlagt niveauet for betjening med Flexbus.
Alle Flexbus afgange har skifteforbindelse til rute 223 i Voel.
Hverdage 1 dobbelttur tidlig aften Voel-Tilst.
Lørdag 2 dobbeltture Voel-Sorring.
Søndag 1 dobbelttur Voel-Sorring.
Nuværende tur alle dage kl. 22.10 fra Silkeborg-Voel-Sorring bibeholdes. Tur kl. 21.10 nedlægges.

Se den nye køreplan
Du kan se den nye køreplan her

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.

headline here
114 Aarhus - Hammel - Viborg

Fakta om ruten
Ruteanalyse 

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning
Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute på strækningen mellem Fårvang og Viborg, da der kører tog på strækningen Viborg- Rødkærsbro- Aarhus, og toget er hurtigst.

Kommunal bestilling
Viborg Kommune, Favrskov Kommune og Silkeborg Kommune ønsker ikke at overtage betjeningen på rute 114 mellem Fårvang og Viborg. Ruten opretholdes som regionalrute på strækningen mellem Hammel og Aarhus. Fårvang betjenes kun i myldretiden på hverdage. Viborg Kommune ønsker at udvide rute 75 til at betjene Højbjerg på én morgentur.

Se Silkeborg Kommunes beslutning 

Se Viborg Kommunes beslutning

Se Favrskov Kommunes beslutning 

Se den nye køreplan
Du kan se den den nye køreplan her

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.

headline here
116 Galten - Sabro - Aarhus

Fakta om ruten
Ruteanalyse 

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning
Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute, da rute 113 kører strækningen Galten-Skovby- Aarhus  og rute 114 kører mellem Sabro og Aarhus.

Kommunal bestilling 
Skanderborg Kommune og Aarhus Kommune ønsker ikke at overtage rute 116. I Galten henvises til rute 113/913X. I Aarhus Kommune forlænges bybuslinje 14 fra Tilst til Sabro. Se også rute 111 og 112.

Se Skanderborg Kommunes beslutning 

Se Aarhus Kommunes beslutning

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder. 

headline here
130 Ikast - Hammerum - Gjellerup - Sunds - Ilskov - Simmelkær

Fakta om ruten
Ruteanalyse 

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning
Ruten nedlægges som regionalt finansieret rute. Betjeningen af Gjellerup, Sunds, Ilskov og Simmelkær har stærk lokal karakter. Der opretholdes et midlertidigt tilskud, så ruten kan fortsætte stort set uændret (primært af hensyn til uddannelsessøgende).

Kommunal bestilling
Ikast-Brande Kommune overtager finansieringen af rute 130, i perioden på 3 år, hvor Region Midtjylland yder tilskud til uddannelsessøgende. Ruten fortsætter uændret.

Se Ikast-Brande Kommunes beslutning 

Se den nye køreplan
Du kan se den nye køreplan her

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.

headline here
200 Hammel - Hinnerup

Fakta om ruten
Ruteanalyse 

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning
Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute på strækningen mellem Hammel og Hinnerup. Hele strækningen overgår til kommunal finasiering.

Kommunal bestilling
Favrskov Kommune ønsker ikke at finansiere strækningen Hammel-Hinnerup på rute 200

Se Favrskov Kommunes beslutning

Se den nye køreplan
Du kan se den nye køreplan her

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.

headline here
220 Horsens - Uldum - Ølholm - Tørring

Fakta om ruten
Ruteanalyse 

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning
Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute, da ruten har karakter af at være uddannelsesrute.

Kommunal bestilling
Horsens Kommune og Hedensted Kommune ønsker, at der bibeholdes busafgange morgen og eftermiddag mellem Horsens og Tørring. Derudover suppleres der med Flexbus. 

Se Horsens Kommunes beslutning

Se Hedensted Kommunes beslutning 

Se den nye køreplan
Du kan se den nye køreplan her

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.

headline here
230 Nørbæk - Fårup - Bjerregrav - Kousted - Ørrild - Randers

Region Midtjyllands beslutning
Opdatering den 20. juni 2019:

Midttrafik har konstateret at passagergrundlaget er større end først antaget, hvorfor en omlægning til flexbusløsning ikke kan gennemføres. Ruten fortsætter derfor uændret. 

Se den nye køreplan
Du kan se den nye køreplan her

headline here
302 (Aarhus - Beder - Byager) - Malling - Norsminde - Odder

Fakta om ruten
Ruteanalyse 

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning
Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute på strækningen mellem Malling-Norsminde og Odder, da både Letbanen og rute 100 kører strækningen Odder-Aarhus. Rute 100 og 302 fungerer som en rute mellem Malling, Beder og Aarhus, fordi rute 302 støtter rute 100 i myldretiden - denne del af rute 302 fastholdes som en del af rute 100.

Kommunal bestilling
Ruten opretholdes delvist, idet de direkte ture mellem Odder-Norsminde-Malling-Aarhus opretholdes. Det svarer til en tur om morgenen i begge retninger og 4 ture i begge retninger om eftermiddagen. Turene suppleres af Flexbus mellem Malling og Norsminde og af Flexbus mellem Norsminde og Odder. (kun Flexbus i weekenden)

Se Odder Kommunes beslutning 

Se Aarhus Kommunes beslutning 

Se den nye køreplan
Du kan se den nye køreplan her

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.

headline here
311 Skanderborg - Ry - Silkeborg

Fakta om ruten
Ruteanalyse 

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning
En afgang i begge retninger  mellem Skanderborg og Silkeborg bliver nedlagt som regionalt finansieret, da der kører tog på strækningen Skanderborg- Ry-Silkeborg

Kommunal bestilling

Skanderborg og Silkeborg ønsker ikke at overtage dobbeltturen. Skanderborg Kommune ønsker at afgangen kl. 06.58 fra Glarbo senerelægges til korrespondance til toget mod Silkeborg kl. 7.30 i Ry. Og at der indsættes Flexbus fra Glarbo/Gl. Rye, med korrespondance med tog imod Skanderborg kl. 8.08.

Se Silkeborg Kommunes beslutning 

Se Skanderborg Kommunes beslutning 

Se den nye køreplan
Du kan se den nye køreplan her

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.

headline here
502 Brædstrup - Skanderborg

Fakta om ruten
Ruteanalyse 

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning
Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute, da strækningen Brædstrup-Skanderborg er lokalkørsel mellem to mindre byer

Kommunal bestilling
Skanderborg Kommune ønsker at kørslen opretholdes mellem Skanderborg og Voerladegård skole morgen og eftermiddag, hvor kørslen tilrettelægges efter ringetider på Campus Skanderborg, Voerladegård skole, Morten Børup Skolen og Niels Ebbesen Skole. Horsens Kommune ønsker, at der opretholdes kørsel mellem Brædstrup og Voerladegård med forbindelse til Campus Skanderborg. Der indsættes flexbus på resterende afgange.

Se Skanderborg Kommunes beslutning 

Se Horsens Kommunes beslutning

Se den nye køreplan
Du kan se den nye køreplan her

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.

headline here
914X Aarhus - Hammel - Viborg

Fakta om ruten
Ruteanalyse 

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning
Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute, da der kører tog på strækningen Viborg-Rødkærsbro-Aarhus og rejsetiden med tog er hurtigst

Kommunal bestilling
Rute 914X nedlægges. Rute 114 mellem Hammel og Aarhus styrkes på hverdage om morgenen med én tur fra Hammel kl. 7.01 og én tur fra Aarhus kl. 14.15 om eftermiddagen - samt med enkelte ture i weekenden.

Se Favrskov Kommunes beslutning

Se Viborg Kommunes beslutning

Se Silkeborg Kommunes beslutning 

 

Du kan se køreplanen for rute 114 her

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.

headline here
926X Viborg - Vejle

Fakta om ruten
Ruteanalyse 

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning
Rute 926X bliver nedlagt og ressourcerne overflyttes til at forlænge rute 960X (Aalborg) – Viborg – Silkeborg - Horsens.

Kommunal bestilling
Region Midtjylland har besluttet, at nuværende rute 926X nedlægges og ressourcerne overføres til betjeningen mellem Silkeborg og Horsens. 

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.

 

Djursland Trafikplan

Gennemførelse af en samlet trafikplan for Djursland er udsat til køreplanskiftet i 2020, men der sker ændringer på følgende ruter til køreplanskiftet i juni 2019

headline here
211 Randers - Ørsted - Udbyhøj

Fakta om ruten
Ruteanalyse 

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning
Regionen ønsker at styrke ruten med flere afgange på hverdage bla. aften/weekend mellem Ørsted/Allingåbro og Randers.

Kommunal bestilling
Se rute 213

Se den nye køreplan
Du kan se den nye køreplan her

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.

headline here
213 Randers - Allingåbro - Vivild - Fjellerup - Glesborg - Grenå

Fakta om ruten
Ruteanalyse 

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning

Ruten nedlægges som regionalt finansieret rute (regionalrute 211 styrkes). Strækningen Fausing- Randers er betjent af rute 212 og 214. Strækningen mellem Allingåbro-Fjellerup-Grenaa er karakteriseret ved svage passagertal og lokalkørsel i Norddjurs Kommune. Der etableres en ny regional uddannelsesrute på skoledage Fjellerup-Allingåbro-Uggelhuse-Langkastrup-Paderup (via Skovgårde-Tustrup-Nørager-Vivild-Gjessing-Tøjstrup (ikke via Lystrup): Ruten har en tidlig morgenafgang kun til Allingåbro med mulighed for busskifte til rute 211 mod Randers Senere har ruten en morgenafgang til Paderup og to ture om eftermiddagen retur fra Paderup til Fjellerup.

Kommunal bestilling
Ruten opretholdes kun delvist og kun på skoledage: Norddjurs Kommune indsætter uddannelsesture mellem Fjellerup og Grenaa (på skoledage) svarende til 1 dobbelttur om morgenen og 2 dobbeltture om eftermiddagen. (se også region Midtjyllands beslutning om at opretholde en uddannelsesrute på skoledage Fjellerup-Allingåbro-Uggelhuse-Langkastrup-Paderup)

Se Norddjurs Kommunes beslutning


Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.

headline here
221 Randers - Voldum - Hornslet

Fakta om ruten
Ruteanalyse 

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning
Ruten ændres mellem Hornslet-Søby og Randers: To ture om morgenen til Randers (kun 1. tur fra Hornslet 2. tur fra Søby). Om eftermiddagen 3 ture mod Søby. (kun sidste tur til Hornslet).

Seneste opdatering den 12. februar 2019: Ruten vil fortsat køre på hverdage mandag-fredag.

Kommunal bestilling

 

Se den nye køreplan
Du kan se den nye køreplan her

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.

headline here
351 Grenaa - Ebeltoft

Fakta om ruten
Ruteanalyse 

Passagertal

Region Midtjyllands beslutning

Ruten nedlægges som regionalt finansieret rute. Der opretholdes et midlertidigt tilskud til uddannelsesture på strækningen, svarende til 2 dobbeltture om morgenen og 2 dobbeltture om eftermiddagen.

Kommunal bestilling

Norddjurs- og Syddjurs Kommune indsætter på strækningen 2 dobbeltture om morgenen og 2 dobbeltture om eftermiddagen på alle hverdage.

Se Syddjurs Kommunes beslutning

Se Norddjurs Kommunes beslutning

Se den nye køreplan
Du kan se den nye køreplan her

Bemærk: Vi anbefaler, at du fremsøger din rejse på rejseplanen.dk for at se alle dine alternative rejsemuligheder.