Implementering af regionale besparelser

Midttrafik har modtaget den endelige bestilling fra Region Midtjylland på baggrund af beslutningen taget på Regionsrådet møde den 31. oktober 2018. Processen frem til implementering af de regionale besparelser og de nye alternative kommunale transportløsninger bliver herefter følgende:

Periode Proces
Udgangen af december 2018 Afklaring af en eventuel alternativ bestilling fra kommunerne i forhold til nye transportløsninger. Midttrafik har afholdt møde med alle kommuner og Region Midtjylland den 20. november 2018. Målet med fællesmødet var at afdække mulighederne for at opnå en fælles og koordineret bestilling fra kommunerne om, hvilken retning og løsning man ønskede Midttrafik skulle arbejde videre på. Midttrafik arbejder på at give kommunerne et overslag på mulige løsninger. Det er forventningen, at alle kommuner afgiver politisk besluttede bestillinger på eventuelle alternative bestillinger inden udgangen af december 2018.
Januar - april 2019 Planlægning af nye transportløsninger bestilt af kommunerne Midttrafik skal gennemgå detailplanlægningen af de bestilte løsninger. I arbejdet inddrager Midttrafik de lokale busselskaber med henblik på, at der etableres driftssikre løsninger. I perioden udarbejdes de konkrete løsninger i Midttrafiks planlægningssystem, så de endelige køreplaner kan leveres til busselskaberne indenfor den aftale frist.
April 2019 I løbet af april offentliggør Midttrafik de endelige køreplaner for de politisk besluttede løsninger. I udgangspunkt vil køreplanerne træde i kraft den 29. juni 2019, men offentliggøres løbende i takt med at de godkendes administrativt i kommunerne. Du kan se status for de enkelte ruter her. Det forventes at alle køreplaner er godkendt og offentliggjort i løbet af april 2019.
Maj - juni 2019 Implementering og klargøring til drift. I perioden skal køreplandata klargøres i systemerne, så der sikres korrekt afregning til busselskaber og data skal opdateres på rejseplanen, rejsekortet, elektroniske afgangstavler, Midttrafik live og øvrige digitale medier.
30. juni 2019 De nye køreplaner træder i kraft