Roller og ansvar

Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen bestiller kollektiv trafik hos Midttrafik. Bestillerne finansierer den kollektive trafik og definerer dermed serviceniveau og kørselsomfang. Som udgangspunkt bestiller Region Midtjylland kollektiv trafik, der krydser kommunegrænserne, mens kommunerne bestiller bybuskørsel og lokale ruter inden for hver kommune.

Midttrafik administrerer og planlægger kollektiv trafik ud fra bestillernes ønsker og inden for den økonomiske ramme, som bestillerne har angivet. Busselskaberne udfører den kørsel, som Midttrafik har planlagt.

Region Midtjylland har ansvar for beslutningen om at stoppe finansiering af en række regionalruter per 1. april 2019.

Den enkelte kommune har ansvar for beslutninger omkring videreførelse af ruter og alternative transportløsninger inden for egen kommune. Midttrafik rådgiver kommunerne i denne beslutning.

Herefter er det Midttrafiks opgave at planlægge en konkret løsning, som tilgodeser så mange kunder som muligt inden for de givne økonomiske rammer.