Se de nye køreplaner

Herunder kan du se de nye køreplaner for busserne i Silkeborg Kommune. 

Alle køreplaner er gyldige fra 27. juni med mindre andet er nævnt.

Du kan også finde din rejse på Rejseplanen

Se det nye rutekort nederst på siden.

Regionalbusser

headline here
Them/Salten/Bryrup - Rute 110

På rute 110, Silkeborg – Salten – Horsens udvides kørslen med én tur mod Silkeborg på hverdage og én dobbelttur på søndage.

Derudover vil flere ture køre via Them og der oprettes flere Flexbusture for at tilbyde minimumserviceniveauet i Salten og Bryrup.

Se køreplan for rute 110

headline here
Tilst/Voel/Silkeborg - Rute 112

Rute 112 kører i dag mellem Tilst-Voel-(Silkeborg) og betjener bl.a. Tilst, Borum, Herskind, Sjelle, Skjørring, Toustrup, Sorring og Voel. Mellem Sorring-Voel og Silkeborg erstattes rute 112 af rute 113. Mellem Galten-Skjørring og Tilst etableres en ny Flexbusrute 112.

En ny Flexbusrute 112 betjener Galten, Skjørring, Sjelle, Herskind, Borum, Tilst.

I Galten og Tilst er der om morgenen forbindelse mod hhv. Silkeborg med rute 113 og med rute 114 mod Aarhus (og linje 3A). Om eftermiddagen er der hhv. forbindelse fra Silkeborg med rute 113 til Flexbusrute 112 i Galten (mod Tilst). Fra Aarhus er der forbindelse med rute 114 (og linje 3A) til Tilst til Flexbusrute 112 (mod Galten). Over dagen og om aftenen er der  suppleret med yderligere Flexbusture. I weekenden er antallet af Flexbusture uændret med fokus på gode forbindelser i Tilst til/fra Aarhus med rute 114.

Flexbusrute 112 har fået flere ture på hverdage end på den eksisterende rute 112. Det betyder, at antallet af dobbeltture på hverdage er udvidet fra 10 ture til 15 ture (de ekstra ture kører morgen og eftermiddag). Weekenden er stort set uændret.

Konsekvenser:
Kunder i Tilst, Borum, Herskind, Sjelle, Skjørring vil fortsat have mulighed for at rejse til/fra hhv. Silkeborg og Aarhus med Flexbus med lidt flere forbindelsesmuligheder end i dag.

Læs mere om Flexbus

headline here
Herskind og omegn - Rute 112 (Skanderborg kommune)

Fra 27. juni 2021 bliver den primære bus i Herskind og omegn Flexbus 112. Du skal huske at bestille Flexbussen på forhånd, når du skal med. Ved stoppestedet bliver du hentet af minibus eller en bil afhængigt af, hvor mange andre der skal med på samme tur. Du kan bestille Flexbussen for en længere periode, hvis du bruger samme afgang ofte, fx i skole.

Læs mere om Flexbus


I Skanderborg kommune har du flere muligheder for at benytte kollektiv transport, fx Flextur, Flextur Ung og Plustur.

Læs mere om Flextur

Læs mere om Flextur Ung i Skanderborg kommune

Læs mere om Plustur

headline here
Voel/Sorring - Rute 113

Silkeborg kommune har vedtaget, at Voel fremover skal være et trafikknudepunkt.

Derudover har der været kritik af den midlertidige betjening af Sorring i forbindelse med de regionale besparelser i 2019. 

Rute 112 nedlægges og rute 113 vil fremover køre via Låsby – Sorring – Voel – Resenbro på ca. hver anden tur. Det betyder, at byerne fremover vil have direkte kørsel til Silkeborg, Galten og Aarhus med 12-13 ture på hverdage, 8 ture på lørdage og 7 ture på søn- og helligdage.

Der kører busser med lav indstigning på alle afgange på rute 113 og rute 223.

Se køreplan for rute 113

Se køreplan for rute 223

headline here
Linå/Hårup - Rute 113

Mellem Låsby og Silkeborg vil rute 113 fremover køre via Sorring – Voel – Resenbro på hver anden afgang. Hovedparten af disse afgange er nye, men nogle nuværende afgange via Linå og Hårup kører fremover i stedet via Sorring – Voel og Resenbro.

Der kører busser med lav indstigning på alle afgange på rute 113.

Se køreplanen for rute 113

headline here
Silkeborg - Rute 124 (tidl. rute 952X)

Ruten udvides med stop i Lysbro.

Der kører busser med lav indstigning på alle afgange på rute 124.

Se køreplan for linje 124

headline here
Gjern - Rute 223, 313

På rute 223 Randers – Gjern – Silkeborg vil enkelte ture fremover ikke køre via Gjern, der dog fortsat betjenes af rute 313 Fårvang – Gjern – Silkeborg. Herved vil du mellem Hammel/Randers og Silkeborg opleve kortere rejsetid, og der er ikke dobbeltbetjening på strækningen.

Der oprettes én Flexbustur i weekenden mod Silkeborg for at opfylde minimumsserviceniveauet.

Der kører busser med lav indstigning på næsten alle afgange på 223.

Se køreplan for rute 223

Se køreplan for rute 313

headline here
Ans - Rute 73 (Flexbus)

For at opfylde det vedtagne minimumsserviceniveau oprettes 1 Flexbustur til og fra Silkeborg om søndagen.

Se køreplan for Flexbus rute 73

Hvad er Flexbus?

Flexbus er afgange i køreplanen, som kun kører, når du bestiller dem.

Turen skal bestilles senest en time før afgang.

Bestil via telefon 87 40 83 00 (tast 3) eller Rejseplanen

headline here
Thorning/Kjellerup - Rute 801

Rute 801 Kjellerup – Vium - Hvam. De to første morgenture slås sammen, og turen kl. 18.02 ændres til Flexbus pga. få kunder.

Der indsættes Flexbusture mellem Thorning og Kjellerup på skolefridage og i weekenden med skiftemulighed til rute 60 og 960X.

Se køreplan for rute 801

Se køreplan for rute 60

Se køreplan for rute 960X

headline here
Fårvang - Rute 313 (Flexbus)

For at opfylde det vedtagne minimumsserviceniveau oprettes Flexbusture mellem Fårvang og Gjern/Voel på skolefridage og i weekenden.

Se køreplan for Flexbus rute 313

Hvad er Flexbus?

Flexbus er afgange i køreplanen, som kun kører, når du bestiller dem.

Turen skal bestilles senest en time før afgang.

Bestil via telefon 87 40 83 00 (tast 3) eller Rejseplanen

Bybusser i Silkeborg

headline here
Linje 1 - Sygehuset - Sensommervej - Resenbro

Linje 1 vil fremover betjenes med timedrift på skoledage og 2-timers drift på skolefridage og i weekenden.

Baggrunden for ændringen er, at området har en relativ høj betjening og at rute 113 fremover vil køre gennem Resenbro med 13 ture på hverdage, 8 ture på lørdage og 7 ture på søn- og helligdage. Der er oprettet to sæt stoppesteder for regionale ruter på Skærbækvej. 

Samlet set vil Resenbro være betjent over det vedtagne minimumsserviceniveau.

Se køreplan for linje 1

headline here
Linje 2 - Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej

Ingen ændringer. 

Se køreplan for linje 2

headline here
Linje 3 - Lysbro - Hvinningdalskolen

Ingen ændringer.

Se køreplan for linje 3

headline here
Linje 4 - Remstruplund - Virklund

Ingen ændringer.

Se køreplan for linje 4

headline here
Linje 5 - Lysbro - Funder

Linje 5 vil få ændret betjening mellem Funder og Funder Kirkeby. Her ændres betjeningen til timedrift på skoledage og 2-timers drift på skolefridage og i weekenden. Baggrunden herfor er, at Funder Kirkeby har en relativ høj betjening og at der er ture med få kunder.

Funder og Lysbro beholder samme betjening som hidtil.

Derudover ændres forløbet til at køre ad Skærskovhedevej både ud og hjem. Dette skyldes ændring af Funder Kirkevej til sti, men også for at give den nye bydel Funder Syd en bedre busbetjening.

Der etableres et stoppested på Skærskovhedevej øst for Funder Allé (nær Rema 1000).

Se køreplan for linje 5

headline here
Linje 6 - Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal

På linje 6 forskydes afgange så der skabes bedre forbindelse med andre busser og tog på Silkeborg Trafikterminal i sammenhæng med linje 2 på skoledage.

Se køreplan for linje 6

headline here
Linje 7 - Sejs - Svejbæk

Ingen ændringer.

Se køreplan for linje 7

headline here
Linje 8 - Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej

Ingen ændringer.

Se køreplan for linje 8

headline here
Linje 9 - Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke

Ingen ændringer.

Se køreplan for linje 9

headline here
Linje 10 - Solbakkevej - Silkeborg Bad - Gjessø

Her ændres betjeningen til 2-timers drift på skolefridage og i weekenden. Baggrunden herfor er, at der er få kunder med linjen.

Se køreplan for linje 10

headline here
Linje 11 - Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Oslovej

Ingen ændringer.

Se køreplan for linje 11

headline here
Linje 12 - Kejlstrupvej - Tietgensvej

Ingen ændringer.

Se køreplan for linje 12

Lokalbusser

headline here
Rute 21 - 35

Der sker ingen ændringer på ruterne 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 34 og 35.

Der sker ændringer på ruterne 31 og 32. Se nedenfor.

headline here
Rute 31 - Lemming - Serup - Skægkær - Silkeborg

Afg. kl. 5.45 og 15.47 nedlægges p.g.a. lav benyttelse. 

Afg.  kl. 18.10 ændres til Flexbus p.g.a. lav benyttelse.

Flexbus afg. kl. 10.10 og 21.10 på søndage nedlægges p.g.a. lav benyttelse.

På skolefridage vil der fremover tilbydes 2 morgenture og 2 ture middag/eftermiddag. Øvrige ture nedlægges på skolefridage p.g.a. lav benyttelse. Derudover tilbydes der 3 Flexbus ture.

Ture om formiddagen vil fremover få følgende ruteforløb: Silkeborg - Resdal - Serup - Lemming - Nisset - Sejling - Silkeborg.

Ture om eftermiddagen  og på lørdage vil fremover få følgende ruteforløb: Silkeborg - Sejling - Nisset - Lemming - Serup - Resdal - Silkeborg.

Der vil derved ikke være dobbeltbetjening af Lemming/Nisset på ture uden folkeskoleelever. Holmgårdevej betjenes ikke på disse ture.

Tur kl. 12.30 betjener ikke længere College360/Kejlstrupvej, da der ingen officiel mødetid er på dette tidspunkt.

Flexbus ændret til at betjene færre stoppesteder i Silkeborg by, Resdal og Skægkær.

Køreplanen opdeles i skoledage og skolefridage.

Mindre tilpasninger i køretid og afgangstider.

Se køreplan for rute 31

headline here
Rute 32 - Kragelund - Øster Bording - Silkeborg

Afg. 6.10 på hverdage ændres til Flexbus p.g.a. lav benyttelse.

Afg. kl. 7.25 ændres til samme ruteforløb som afg. kl. 9.45 på skolefridage.

Afg. 8.45 nedlægges på skolefridage p.g.a. lav benyttelse.

Afg. kl. 9.45 og 17.15 ændres til Flexbus på skolefridage p.g.a. lav benyttelse.

Afg. kl. 14.55 og 16.01 ændres til samme ruteforløb som 12.50 på skolefridage

Afg. kl. 18.10 ændres til Flexbus p.g.a. lav benyttelse.

Afg. kl. 7.45 om lørdagen nedlægges p.g.a. lav benyttelse.

Afg. 14.55 ændrer ruteforløb i retning mod Silkeborg efter Øster Bordingvej køres der ad Nylandsvej, Borgergade til Trafikterminalen.

Flexbus ændres til at betjene færre stoppesteder i Silkeborg by.

Køreplanen opdeles i skoledage og skolefridage.

Mindre tilpasninger i køretid og afgangstider.

Se køreplan for rute 32

headline here
Rute 802 - Kjellerup - Gråmose - Vinderslev

Ingen ændringer.

Se køreplan for rute 802

headline here
Rute 803 - Kjellerup - Mausing - Vinderslev

Afg. 8.15 nedlægges pga. lav benyttelse.

Eftermiddagsture justeres pga. ringetider på Vinderslev Skole.

Se køreplan for rute 803

headline here
Rute 804 - Kjellerup - Sjørslev - Demstrup

Ingen ændringer.

Se køreplan for rute 804

headline here
Rute 805 - Kjellerup - Nørskovlund - Ans

Afg. 8.08, 8.57, 8.30 og 11.30 nedlægges p.g.a. lav benyttelse.

Afg. 12.00 ændres til lyntur med afgang kl. 12.11.

Se køreplan for rute 805

headline here
Rute 806 - Kjellerup - Levring - Ans

Ture kl. 12.02, 13.32 og 8.12 ændres til lynture udenom Hindbjerg/Pinnebjerg p.g.a. få kunder.

Alle ture ændres til at køre ad Thorningvej i stedet for Fuglemosevej/Ågade.

Se køreplan for rute 806

Rutekort Silkeborg by

Klik på kortet for at se det i stor størrelse.

Rutekort Silkeborg Kommune

Klik på kortet for at se det i stor størrelse.