Togstrækningen Holstebro-Skjern

Fra 13. december overtager Midttrafik og Midtjyske Jernbaner togstrækningen Holstebro- Skjern fra Arriva Tog. Midtjyske Jernbaner bliver ansvarlige for den daglige drift, materiel og køreplaner, mens Midttrafik bliver ansvarlig for billettering, markedsføring og kundeservice.

Overtagelsen betyder nye tog, nye køreplaner, nye priser og ekstra skift for de pendlere, der rejser videre mod Struer og Esbjerg. 

headline here
Nye tog

Midtjyske Jernbaner overtager fire Desiro togsæt fra DSB natten mellem 12. og 13. december.

headline here
Nye køreplaner

De nye køreplaner er tæt på Arrivas nuværende plan, men du skal være opmærksom på, at toget kun kører strækningen Holstebro - Skjern. Se de nye køreplaner

Skal du rejse videre mod Esbjerg eller Struer, skal du skifte tog i enten Holstebro eller Skjern. Vi anbefaler, at du bruger Rejseplanen til planlægning af din rejse.

headline here
Nye billetter og priser

Er du pendlerkortkunde, rejser du vil til samme pris.

Rejser du på et rejsekort, køber billet i Midttrafik app eller i en rejsekort billetautomat på perronen, vil rejsen på strækningen Holstebro-Skjern være til bustakst. Priserne vil derfor være lavere end hidtil. Læs mere om Midttrafiks priser

Du kan kun bruge billetten på strækningen Holstebro-Skjern inklusiv skifte til Midttrafiks busser og strækningen Vemb – Lemvig – Thyborøn (Lemvigbanen). Skal du videre, med tog, fx mod Esbjerg, skal du købe en togbillet i DSB eller Arrivas billetapp eller billetautomater til hele strækningen.

Arrivas særlige billettilbud gælder ikke længere på strækningen.

I Midttrafik app kan du købe enkeltbilletter, klippekort, pendlerkort, Ungdomskort og en række særlige billetter.

Læs mere om Midttrafiks billetter

headline here
Baggrund

Overdragelsen af togdriften på strækningen Holstebro-Skjern fra Arriva til Midtjyske Jernbaner er en del af et større kontrakt- og mageskifte på det danske jernbanenet. Det hele blev politisk besluttet i 2017, hvor statens banenet blev delt i en elektrificeret og en ikke-elektrificeret del.

Transport- Bygnings- og Boligministeriet har tilbudt Region Midtjylland at overtage trafikkøberansvaret for togstrækningen Holstebro-Skjern.

Det betyder, at Region Midtjylland vil modtage et årligt statstilskud på cirka 31,6 mio. til finansiering af nettoudgifterne på togstrækningen. Desuden vil Transportministeriet vederlagsfrit stiller Desiro tog til rådighed for Region Midtjylland.

Regionsrådet har tilsluttet sig at overtage det økonomiske ansvar for togstrækningen. Midtjyske Jernbaner skal udføre togtrafikken og Region Midtjylland bestiller togtrafikken gennem Midttrafik. Midttrafik påtager sig de samme ”trafikselskabsopgaver” for togtrafikken mellem Holstebro og Skjern, som Midttrafik har for den øvrige regionale bustrafik, Letbanen og bybuskørsel inden for Region Midtjylland.

Midttrafiks opgave er at varetage alle kundevendte aktiviteter såsom information, markedsføring billettering, priser mm.

Midtjyske Jernbaner har alene ansvaret for køreplanlægningen af togtrafikken mellem Holstebro og Skjern.

Midttrafiks billetter og kort vil være gyldige på togstrækningen og kunderne kan rejse til bustakst, ligesom i alle Midttrafiks busser og Letbanen.