Har du brug for hjælp?

Vi sidder klar i kundeservice til at hjælpe dig.

Tlf. 70 210 230
Hverdage 7.00 - 18.00
Weekend/helligdage 10.00 - 17.00

Skriv til os eller chat med os

Trafikplan Djursland

Høring af principperne for Kollektiv Trafikplan Djursland 2020

Midttrafik og kommunerne på Djursland har sammen udarbejdet et principforslag til en ny kollektiv trafikplan for områdets samlede kollektive trafik. Målet er at binde Djursland bedre sammen ved at omlægge busbetjeningen så den tilpasses letbanen samt styrke forbindelserne til hhv. Randers og Aarhus.

På denne side kan du finde links til selve trafikplanforslaget eller se nærmere på hvad trafikplanen betyder for dig. Du har også mulighed for at afgive høringssvar til oplægget. Læs trafikplanforslaget her. Bor du udenfor de nedenstående områder kan du afgive høringssvar ved at skrive til hoering@midttrafik.dk

Høringen af trafikplanens principper, dvs. de nye linjeføringer og betjeningsomfang, løber fra d. 3. maj – 7. juni 2019. I efteråret 2019 afholdes der desuden en høring af de konkrete køreplaner. Trafikplanens omlægninger forventes at træde i kraft fra køreplanskiftet 2020. 

Betjening og fleksible tilbud
Med trafikplanen bringes alle Midttrafiks forskellige rejseprodukter i spil. De største byer samt hovedforbindelserne mellem Djursland og hhv. Aarhus og Randers vil fortsat betjenes med almindelig bus, mens borgere i mindre bysamfund i højere grad skal vænne sig til at benytte den fleksible betjening i form af Flexbus og Flextur. Læs mere om Flexbus og Flextur her

Se omlægningerne og afgiv høringssvar
Klik på dit nærområde herunder for at se, hvilken betjening trafikplanen tilbyder dig og dit lokalsamfund.

Her har du også mulighed for at indsende eventuelle kommentarer til trafikplanforslaget. Midttrafik skal have modtaget dit høringssvar senest d. 7. juni 2019.

Kontaktperson Norddjurs Kommune: René Meyer rem@norddjurs.dk Tlf.: 30 33 85 08.

Kontaktperson Syddjurs: Peter Sandel  psc@syddjurs.dk Tlf.: 87 53 51 12 og Klaus Dannemarre klds@syddjurs.dk Tlf.: 87 53 52 31

Klik på kortet for at se et stort kort

Områder

Nedenfor kan du læse mere om ændringerne i de forskellige lokalområder

headline here
Allingåbro og Ørsted

* ca. fra kl. 7-9 + 14-17. ** Strækningen mellem Ørsted og Udbyhøj er ikke en del af hovednettet og betjenes derfor med en reduceret frekvens. ***Timedrift lørdage ca. 9.00 – 16.00. ****Strækningen mellem Auning og Hornslet er en del af hovednettet og betjenes derfor med højere frekvens.

Beskrivelse

Som det fremgår af kortet, tilkobles Allingåbro og Ørsted hovednettet og området betjenes forsat af rute 211 som øges i betjening og fremover vil køre med timedrift i dagtimerne på hverdage og 2-timers drift i weekenderne. Yderligere omlægges ruten således at den på alle ture kører med en mere direkte forbindelse til Randers. Dette vil reducere køretiden til Randers centrum med 7 min. på de afgange, som i dag kører via Paderup.

Fra Allingåbro bliver det i stedet muligt at køre med den ny uddannelsesrute 211U til Paderup, der tilpasses ringetiderne på uddannelsesinstitutionerne og derfor kører med 1 afgang om morgenen mod Paderup og 2 afgange om eftermiddagen mod Allingåbro og Fjellerup, på skoledage.

Yderligere vil der fra Allingåbro være forbindelse til Hornslet og Auning via rute 319 som gives en mere direkte rute på strækningen og derfor ikke længere betjener Mørke. Herved reduceres køretiden på rute 319 med ca. 5 minutter. Strækningen mellem Allingåbro og Auning er ikke en del af hovednettet hvorfor frekvensen tilpasses til tilnærmet totimersdrift i myldretiden på hverdage. Der skal foretages skift i Hornslet for rejsende mellem Allingåbro og Mørke. Alternativt henvises til stoppestedet ved Termestrup ca. 3 km fra Mørke. Ligeledes skal rejsende fra Hornslet og Auning skifte i Allingåbro for at komme til Ørsted.

Rute 211 betjener også lokalområderne nord for Ørsted. Dog med reduceret frekvens da strækningen ikke er en del af hovednettet. Strækningen betjenes således med 7 afgange på hverdage.
Rejsende på strækningen skal, muligvis, på udvalgte afgange bestille turen, for at den køres.

På den nuværende rute 213 foretages ligeledes ændringer og ruten kører fremadrettet ikke længere til Allingåbro, men betjener i stedet strækningen Auning - Glesborg. Hvilket betyder, at rejsende til Grenaa skal skifte i Glesborg.

Den kommunale uddannelsesrute 5.3 betjener fortsat området, men indgår ikke i trafikplanforslaget

Se de enkelte ruters rute føring her

Afgiv høringssvar

headline here
Auning

* ca. fra kl. 7-9 + 14-17. **Strækningen mellem Auning og Allingåbro er ikke en del af hovednettet og betjenes derfor med reduceret frekvens.

Beskrivelse

Som det fremgår af kortet, tilkobles knudepunktsbyen Auning hovednettet og vil fremover betjenes af rute 212, som kører med 2 afgange i timen i dagtimerne på hverdage og timedrift i aftentimerne og weekender. Ruten omlægges og afkortes i Ryomgård således at ruten fremover på alle afgange kører med en mere direkte forbindelse til Randers, i stedet for at køre via Paderup. Dette reducerer køretiden til Randers centrum med 7 min.  på de afgange, som i dag kører via Paderup.
212 erstatter den nuværende rute 214 på strækningen mellem Ryomgård og Randers. Rejsende til Grenaa skal således skifte til letbanen i Ryomgård.

Fra Auning bliver det i stedet muligt at anvende den ny uddannelsesrute 212U til Paderup. Ruten tilpasses ringetiderne på uddannelsesinstitutionerne og kører derfor med 1 afgang om morgenen mod Paderup og 2 om eftermiddagen mod Auning og Ryomgård på skoledage.

Yderligere vil der fra Auning være forbindelse til Glesborg via Fjellerup med rute 213. Rejsende fra stoppestederne i Fjellerup by betjenes fremover udelukkende af Flexbus og skal således bestilles før ruten betjener disse stop.

Fra Auning vil der ligeledes være forbindelse til Allingåbro og Hornslet med rute 319. Køretiden på ruten reduceres med ca. 5 minutter, da ruten omlægges og ikke længere betjener Mørke. Ruten tilkobles hovednettet på strækningen mellem Auning og Hornslet og frekvensen øges til timedrift i myldretiden på hverdage og 2 timers drift aftner og weekender. Strækningen mellem Auning - Allingåbro er ikke en del af hovednettet og betjenes derfor med en mere tilpasset frekvens. Ruten afgår således med 16 afgange på hverdage og 5 afgange med Flexbus i weekenden. Rejsende skal derfor på udvalgte afgange bestille turen, for at den køres.

Rejsende mellem Auning og Mørke skal fremadrettet skifte i Hornslet. Alternativt henvises til stoppestedet ved Termestrup som er beliggende ca. 3 km fra Mørke. Rejsende mellem Auning og Ørsted skal ligeledes skifte i Allingåbro.

Den kommunale uddannelsesrute 5.3 betjener fortsat området, men indgår ikke i trafikplanforslaget.

Se de enkelte ruters rute føring her

Afgiv høringssvar

headline here
Ebeltoft

* ca. fra kl. 7-9 + 14-17. ** Kører alle hverdage og ikke kun skoledage.

Beskrivelse

Som det fremgår af kortet, tilkobles knudepunktsbyen Ebeltoft hovednettet og vil forsat betjenes af rute 123 som kører med 2 afgange i timen i dagtimerne på hverdage og timedrift i weekenderne. Betjeningsomfanget mellem Ebeltoft og Rønde forbedres og ruten omlægges så den som udgangspunkt ikke længere kører via Løgten og Skødstrup, men tager en mere direkte rute til Aarhus. Dog vil der være afgange i ydertiderne hvor Løgten og Skødstrup forsat betjenes. Køretiden reduceres med 7 min. på de afgange, som ikke kører via Løgten-Skødstrup.

Den ny rute 312 erstatter den nuværende rute 212 på strækningen mellem Ryomgård og Ebeltoft. Ruten vil på hverdage køre 8 ture. Udvalgte afgange køres med Flexbus og de rejsende skal derfor bestille turen for at den køres. Rejsende, der skal fra Ebeltoft til Randers, skal derved fremover skifte i Ryomgård.

Fra Ebeltoft afgår rute 351 forsat, men frekvensen reduceres til 4 afgange på hverdage. 2 afgange om morgenen og 2 afgange om eftermiddagen. Ruten omdannes således til en uddannelsesrute og skifter derfor navn til 351U. Ruten forbliver forsat den eneste direkte forbindelse mellem Ebeltoft og Grenaa.

Fra Ebeltoft afgår også lokalruterne 1,2, 3 og som alle fastholdes som de er i dag, indtil videre. Dog kan der ske ændringer ifm. den konkrete køreplanlægning. Ruterne har således ikke indgået i arbejdet med trafikplanforslaget.

 

Se de enkelte ruters rute føring her

Afgiv høringssvar

headline here
Glesborg

* ca. fra kl. 7-9 + 14-17.

Beskrivelse

Som det fremgår af kortet, tilkobles knudepunktsbyen Glesborg hovednettet og vil fremover betjenes af rute 214 der kører mellem Grenaa via Glesborg til Ryomgård og som kører med 1 afgang i timen i dagtimerne på hverdage og totimersdrift aften og weekender.
Den nuværende rute 213 omlægges, så den ikke længere kører til Randers, men i stedet til Auning via Vivild, Gjesing, Nørager og Tøjstrup. Ruten afkortes i Glesborg og kører således ikke længere til Grenaa, hvor den i stedet erstattes af rute 214.

Ligeledes erstatter rute 214 rute 352 på strækningen mellem Glesborg og Ryomgård. Rute 352 vil således fremover betjene strækningen mellem Glesborg via Gjerrild,  Voldby og Bønnerup Strand til Grenaa. Ruten kører med 8 afgange på hverdage og 5 afgange med Flexbus i weekenden. Rejsende skal derfor bestille turen i weekenden for at den køres.

Omlæggelserne på ruterne der betjener Glesborg betyder bl.a. at der skal foretages skift i Glesborg for rejsende på strækningen Grenaa – Bønnerup Strand - Glesborg der skal til Ryomgård. Der skal ligeledes foretages skift i Auning for rejsende på strækningen Grenaa – Glesborg – Fjellerup der skal til Randers.

Omlægningerne medfører yderligere at 214 ikke erstatter rute 213’s tidligere betjening af Skindbjerg, som derved mister sin betjening. Dette berører 4 daglige brugere som henvises til stoppet ved Kastbjerg der ligger ca. 2,5 km fra det nuværende stop. Alternativt kan Flextur benyttes.

Se de enkelte ruters ruteføring her

Afgiv høringssvar

headline here
Grenaa

* ca. fra kl. 7-9 + 14-17. ** Kører alle hverdage og ikke kun skoledage.

Beskrivelse

Som det fremgår af kortet, tilkobles knudepunktsbyen Grenaa hovednettet via letbanen som også får standsningssted i Hessel og som fremadrettet udgør den eneste direkte forbindelse til Aarhus. Frekvensen på letbanen er planlagt øget fra 1 til 2 afgange i timen i myldretiden på hverdage fra Grenaa, inden trafikplanens ikrafttrædelse. Derved forbedres betjeningsomfanget på banen mellem Grenaa og Hornslet.

Fra Grenaa afgår også hovedruterne 122 og 214 mod hhv. Rønde og Ryomgård. Begge ruter kører med timedrift på hverdage og 2 timers drift i aftentimerne og weekenden.

Rute 120 afgår forsat fra Grenaa, men ændres og afkortes i Rønde således at ruten fremover ikke længere kører ind til Aarhus, da denne strækning alene betjenes af rute 123. Samme ændring gælder således også for rute 122. Rute 120 har 7 afgange på hverdage på strækningen mellem Grenaa og Kolind, heraf vil 3 være gennemgående til Rønde.

Rute 213 kører ikke længere til Grenaa, men erstattes af rute 214 på strækningen mellem Glesborg og Grenaa.

Rute 214 afkortes i Ryomgård og kører for fremtiden via Glesborg, hvor der er mulighed for skift til rute 212 for rejsende mod Randers. Ligeledes erstatter 214 rute 352 på strækningen mellem Glesborg og Ryomgård. Omlægningerne medfører en øget rejsetid på rute 214 med ca. 10 min.

Rute 352 vil fremover betjene strækningen Grenaa – Bønnerup Strand – Glesborg. Ruten vil køre med 8 afgange på hverdage og 5 afgange i weekenderne med Flexbus.

Fra Grenaa afgår rute 351 forsat dog med reduceret frekvens. Ruten vil afgå med 4 afgange på hverdage. 2 afgange om morgenen og 2 afgange om eftermiddagen. Ruten omdannes således til en uddannelsesrute og skifter derfor navn til 351U. Ruten fastholdes som den eneste direkte forbindelse mellem Ebeltoft og Grenaa.

Den kommunale uddannelsesrute 5.3 betjener også forsat området, men har ikke indgået i arbejdet med trafikplanforslaget.

Se de enkelte ruters ruteføring her

Afgiv høringssvar

headline here
Hornslet

* ca. fra kl. 7-9 + 14-17. **Halvtimedrift lørdage ca. 9.00 – 16.00. ***Dog kun timedrift i aftentimerne. ****Strækningen mellem Auning og Allingåbro er ikke en del af hovednettet og betjenes derfor med reduceret frekvens.  ***** Kører alle hverdage og ikke kun skoledage.

Beskrivelse

Som det fremgår af kortet, tilkobles knudepunktsbyen Hornslet hovednettet og betjenes fremover af letbanen samt rute 100 som begge skaber direkte forbindelse til Aarhus. Antallet af afgange på banen øges fra 1 til 2 afgange i timen i dagtimerne på hverdage og lørdage mod Ryomgård og i myldretiden på hverdage mod Grenaa. Frekvensen på rute 100 fastholdes i sin nuværende form og vil også fremover afgår med 6 afgange i timen i myldretiden og kører med 20-min.-drift i de øvrige timer på hverdage. I aftentimerne og i weekender køres der med timedrift.

Fra Hornslet afgår ligeledes rute 319 som ikke længere kører via Mørke til Ørsted, men i stedet til Allingåbro. Køretiden på ruten reduceres derved med ca. 5 minutter.  Antallet af afgange mellem Hornslet og Auning øges til 1 afgang i timen i myldretiden på hverdage og 1 afgang hver anden time i de øvrige dagtimer samt aften og weekend. Udvalgte afgange på strækningen køres muligvis med Flexbus. Det betyder at rejsende på strækningen mellem Auning og Allingåbro muligvis skal bestille turen før den køres. Rejsende der skal videre til Ørsted skal foretage skift i Allingåbro.  

Rute 123 betjener forsat Rodskov og bliver fremadrettet den eneste direkte forbindelse til Aarhus, da ruten erstatter 120, 121 og 122 på strækningen. Frekvensen på ruten øges således at den for fremtiden vil afgå med 4 afgange i timen på hverdage og køre med havltimesdrift i aftentimerne og weekender på strækningen mellem Aarhus og Rønde.

Den nuværende rute 221 har samme betjeningsomfang som en uddannelsesrute og ændrer derfor navn til 221U. Ruten betjener forsat strækningen mellem Hornslet og Randers via Paderup. Ruten afgår med 2 afgange om morgenen i retning med Randers og 3 afgange om eftermiddagen mod Hornslet.

Rute 217 afgår forsat fra Hornslet i retning af hhv. Randers og Rønde. Ruten kører fremadrettet med 12 afgange på hverdage og 5 afgange om dagen i weekenden.

Grundet omlægningerne på 319 skal rejsende mellem Hornslet og Mørke fremover benytte letbanen eller rute 217.

Se de enkelte ruters ruteføring her

Afgiv høringssvar

headline here
Knebel

* ca. fra kl. 7-9 + 14-17. ** Strækningen mellem Knebel og Helgenæs er ikke en del af hovednettet og betjenes derfor med reduceret frekvens. ***Dog kun timedrift i aftentimerne. **** Til hhv. Skødshoved og Helgenæs.

Beskrivelse

Som det fremgår af kortet, tilkobles Knebel hovednettet med rute 121. Antallet af afgange øges derfor mellem Rønde og Knebel, så der i dagtimerne på hverdage er en afgang i timen og en afgang hver anden time aften og weekend.

Den nuværende rute 361 nedlægges og erstattes af rute 121 på strækningen mellem Rønde, Knebel og Helgenæs. Strækningen Knebel-Helgenæs er dog ikke en del af hovednettet hvorfor betjeningen tilpasses og ruten kører således med 10 afgange i på hverdage samt 5 afgange om dagen i weekenden på strækningen. Rejsende på strækningen skal på udvalgte afgange bestille turen, for at den køres, da de betjenes med Flexbus.

Rute 123 betjener forsat Grønfeldt. Frekvensen på ruten øges således at den for fremtiden vil afgå med 4 afgange i timen på hverdage og køre med halvtimesdrift i aftentimerne og weekender på trækningen mellem Aarhus og Rønde.

Områdets lokalruter fastholdes indtil videre, som de er i dag. Dog kan der ske ændringer ifm. den konkrete køreplanlægning. Lokalruterne har ikke indgået i arbejdet med trafikplanforslaget.

Se de enkelte ruters ruteføring her

Afgiv høringssvar

headline here
Kolind

* ca. fra kl. 7-9 + 14-17.

Beskrivelse

Som det fremgår af kortet, tilkobles Kolind hovednettet og betjenes fremover af letbanen som derved skaber direkte forbindelse til Aarhus og Grenaa. Frekvensen på letbanen er planlagt øget fra 1 til 2 afgange i timen i myldretiden på hverdage fra Grenaa inden planens ikrafttrædelse, hvilket forbedre det nuværende betjeningsniveau på banen mellem Grenaa og Hornslet/Aarhus.

Fra Kolind afgår også rute 120 som afkortes i Rønde, hvor der er mulighed for skifte til rute 123 mod Aarhus og Ebeltoft. Antallet af afgange mellem Kolind og Rønde reduceres til 1 morgenafgang og 2 eftermiddagsafgange på hverdage af hensyn til skoleelever og uddannelsessøgende. Rejsende der ikke benytter letbanen skal således foretage skift i Rønde på strækningen Grenaa – Kolind – Rønde for at komme til/fra Aarhus. Fremadrettet skal der, med undtagelse af enkelte afgange med rute 120, foretages skift mellem letbanen og rute 121 i Ryomgård for rejsende mellem Kolind og Rønde.

Den nuværende rute 212 kører ikke længere på strækningen Ryomgård – Ebeltoft, men erstattes af ny rute 312 som kører med 8 afgange på hverdage. Rejsende på strækningen skal på udvalgte afgange bestille turen før den køres, da de køres med Flexbus.

I Nimtofte erstatter hovedruten 214 den nuværende rute 352 på strækningen mellem Grenaa og Ryomgård via Glesborg. Frekvensen øges på strækningen der betjenes med timedrift på hverdage og totimersdrift i aftentimerne og weekenden. Rute 214 undergår en række omlægninger bl.a. afkortes ruten i Ryomgård og erstattes af 212 på strækningen mellem Ryomgård og Randers. Rejsende til Randers skal således skifte i Ryomgård.

Omlægningerne på rute 352 medfører at to stoppesteder i Tøstrup og Sivested mister betjeningen. Dette berører ca. 10 rejsende pr dag. De rejsende fra Tøstrup henvises til stoppestedet i Nimtofte beliggende ca. 5,3km fra det nuværende stop. Rejsende fra Sivested henvises til letbanestationen i Kolind, beliggende 4,7 km fra det nuværende stoppested. Alternativt kan de rejsende benytte Flextur.

Se de enkelte ruters ruteføring her

Afgiv høringssvar

headline here
Mørke

* ca. fra kl. 7-9 + 14-17. **Halvtimedrift lørdage ca. 9.00 – 16.00.

Beskrivelse

Som det fremgår af kortet, tilkobles Mørke hovednettet og betjenes fremover af letbanen som derved skaber direkte forbindelse til Aarhus og Grenaa. Frekvensen på letbanen er planlagt øget fra 1 til 2 afgange i timen i myldretiden på hverdage fra Grenaa inden planens ikrafttrædelse. Hvilket forbedre betjeningsomfanget mellem Grenaa og Hornslet/Aarhus.

Rute 217 betjener forsat Mørke på strækningen mellem Rønde til Randers via Hornslet. Der foretages med trafikplanen ingen ændringer på ruten som forsat kører med 12 afgange på hverdage og 5 afgange om dagen i weekenden.

Rute 319 omlægges og kører ikke længere via Mørke. Ruten får dermed en mere direkte linjeføring imellem Auning og Hornslet, hvilket reducere rejsetiden på strækningen med 5 min. Det betyder dog at rejsende mellem Mørke og Auning/Allingåbro skal skifte i Hornslet. Alternativt henvises de rejsende til Flextur eller til stoppestedet ved Termestrup beliggende ca. 3 km fra Mørke.

Se de enkelte ruters ruteføring her

Afgiv høringssvar

headline here
Ryomgård

* ca. fra kl. 7-9 + 14-17. **Halvtimedrift lørdage ca. 9.00 – 16.00.*** Strækningen mellem Knebel og Helgenæs er ikke en del af hovednettet og betjenes derfor med reduceret frekvens.

Beskrivelse

Som det fremgår af kortet, tilkobles knudepunktsbyen Ryomgård hovednettet og betjenes fremover af letbanen som derved skaber direkte forbindelse til Aarhus. Planmæssigt øges frekvensen på letbanen fra 1 til 2 afgange i timen i myldretiden på hverdage fra Grenaa, inden planens ikrafttrædelse. Fra Ryomgård indsættes yderligere 2 afgange mod Aarhus. Frekvensen mod Aarhus bliver derved tilnærmet kvartersdrift i dagtimerne.

Hovedrute 121 afgår ligeledes fra Ryomgård, men omlægges da forbindelsen mellem Rønde og Aarhus forenkles. Derfor kører rute 121 ikke længere på strækningen men skal i stedet betjene strækningen mellem Rønde og Knebel. Derved erstatter rute 121 rute 361 som nedlægges. Rute 121 vil fremover køre med timedrift i dagtimerne på hverdage og totimersdrift i aftentimerne og weekenden. Strækningen mellem Knebel og Helgenæs er dog ikke en del af hovednettet og betjenes derfor med reduceret frekvens. Der skabes således direkte forbindelse mellem Ryomgård og Knebel via Rønde.

Hovedrute 212 undergår også omlægninger og kører ikke længere via Paderup, men får en mere direkte forbindelse til Randers, hvilket reducerer køretiden med ca. 7 minutter på de afgange, som i dag kører via Paderup. Ruten afkortes i Ryomgård og strækningen mellem Ryomgård og Ebeltoft erstattes fremover af den ny rute 312. Betjeningsomfanget på rute 212 forbedres og ruten kører fremadrettet med halvtimesdrift på hverdage og timedrift i aftentimerne og weekender.

Rejsende til Paderup henvises til den ny rute 212U der fremover betjener strækningen mellem Ryomgård og Paderup via Auning. Ruten har 1 morgenafgang mod Paderup og 2 eftermiddagsafgange retur mod Auning/Ryomgård på skoledage.

Også hovedrute 214 omlægges og afkortes i Ryomgård, hvor rute 212 fremadrettet erstatter rutens nuværende afgange mellem Randers og Ryomgård. Til gengæld erstatter 214 rute 352 på strækningen mellem Ryomgård og Glesborg men fastholder sin destination i Grenaa. Omlægningen øger køretiden på ruten med ca. 10 minutter. Rejsende fra Ryomgård der skal mod Bønnerup Strand eller Grenaa skal således skifte i Glesborg til rute 352. Ruten vil køre med timedrift i dagtimerne på hverdage og totimersdrift i weekenden.

Den ny rute 312 betjener fremover strækningen mellem Ryomgård og Ebeltoft via Kolind og kører med 8 afgange på hverdage. Enkelte afgange på strækningen køres med Flexbus hvilket betyder at rejsende mellem Ryomgård og Ebeltoft skal bestille turen, for at den køres.

Trafikplanens ændringer medfører at rejsende fra Ryomgård mod Aarhus, der ikke benytter letbanen, fremadrettet skal skifte i Rønde. Yderligere skal rejsende mellem Randers og Ebeltoft fremover skifte i Ryomgård på rejsen mellem Ebeltoft og Randers.

Se de enkelte ruters ruteføring her

Afgiv høringssvar

headline here
Rønde

* ca. fra kl. 7-9 + 14-17. ** Strækningen mellem Knebel og Helgenæs er ikke en del af hovednettet og betjenes derfor med reduceret frekvens. ***Dog kun timedrift i aftentimerne. **** På strækningen mellem Kolind og Grenaa betjenes strækningen med øget frekvens således afgår 7 hverdagsafgange.

Beskrivelse

Som det fremgår af kortet, tilkobles knudepunktsbyen Rønde hovednettet og vil forsat betjenes af hovedruterne 121, 122 som begge kører med 1 afgange i timen i dagtimerne på hverdage og totimersdrift i aftentimerne og weekender. Begge ruter afkortes i Rønde da forbindelsen mellem Aarhus og Rønde forenkles og fremover alene betjenes af rute 123.

Den nuværende rute 121 ændrer ruteføring således at den fremover betjener strækningen mellem Ryomgård via Rønde til Knebel/Helgenæs og erstatter derved den nuværende rute 361 mellem Rønde og Knebel/Helgenæs. Strækningen mellem Knebel og Helgenæs er dog ikke en del af hovednettet og kører derfor med 10 afgange på hverdage samt 5 afgange om dagen i weekenden. Udvalgte afgange køres med Flexbus og rejsende på strækningen skal derfor på disse afgange bestille turen, for at den køres.

Fra Rønde afgår også hovedrute 122 som ligeledes undergår omlægninger. Fremover betjener rute 122 strækningen mellem Rønde og Grenaa via Balle.

Hovedrute 123 vil ligeledes forsat betjene Rønde. Som før nævnt forenkles betjeningen på strækningen mellem Rønde og Aarhus og rute 123 bliver derved den eneste direkte rute mellem Rønde og Aarhus. Frekvensen på ruten på øges og kører med 4 afgange i timen i dagtimerne på hverdage, halvtimesdrift i dagtimerne i weekenden og timedrift i aftentimerne. På strækningen mellem Rønde og Ebeltoft afgår ruten hver halve time på hverdage og 1 gang i timen i aftentimerne og weekenden.

Rute 120 vil ligeledes forsat afgå fra Rønde, men reduceres på strækningen mellem Kolind og Rønde til 1 morgenafgang og 2 eftermiddagsafgange på hverdage.

Rute 217 betjener også forsat Rønde på strækningen mellem Rønde via Hornslet til Randers og kører med 12 afgange på hverdage og 5 afgange om dagen i weekenden.

Trafikplanens ændringer medfører at bl.a. at rejsende fra Rønde med forenklingen af 120-systemet vil opleve en mere jævn frekvens og kun én rute ind til Aarhus. Rejsende på rute 120, 121 og 122, mod Aarhus, skal således skifte i Rønde. Der skal, med undtagelse af enkelte afgange, foretages skift i Ryomgård for at komme mellem Kolind og Rønde. Betjeningsomfanget forbedres samtidig mellem Rønde og Ebeltoft. Betjeningsomfanget forbedres ligeledes mellem Rønde og Knebel.

Se de enkelte ruters ruteføring her

Afgiv høringssvar

headline here
Skørring/Lime

* ca. fra kl. 7-9 + 14-17. ** Strækningen mellem Auning og Allingåbro er ikke en del af hovednettet og betjenes derfor med reduceret frekvens. *** Kører alle hverdage og ikke kun skoledage.

Beskrivelse

Som det fremgår af kortet, vil lokalområdet omkring Skørring og Lime med den nye trafikplan ikke opleve de store ændringer i betjeningen. Området betjenes i dag og vil forsat blive betjent af rute 319, 217 og 221.

Rute 319 opgraderes til hovedrute og vil fremover køre med timedrift i myldretiden på hverdage og 2 timersdrift i de øvrige dagtimer samt aften og weekend. Derved forbedres forbindelsen til Hornslet og letbanen. Rute 319 kører dog ikke længere via Mørke og til Ørsted, men i stedet med en mere direkte rute til Allingåbro, hvilket reducerer køretiden med ca. 5 minutter på strækningen. Ruten erstattes af rute 211 mellem Allingåbro og Ørsted. Der skal således foretages skift i Allingåbro for rejsende mellem Hornslet/Auning og Ørsted. Læs mere om hovednettet her.

Rute 217 vil forsat betjene området, trafikplanen foreslår ikke ændringer på denne rute.

Den nuværende rute 221 har samme betjeningsomfang som en uddannelsesrute og ændrer derfor navn til 221U.

Se de enkelte ruters ruteføring her

Afgiv høringssvar

headline here
Thorsager

* ca. fra kl. 7-9 + 14-17. **Dog kun timedrift i aftentimerne. ***Strækningen mellem Knebel og Helgenæs er ikke en del af hovednettet og betjenes derfor med reduceret frekvens. **** På strækningen mellem Kolind og Grenaa betjenes strækningen med øget frekvens således afgår 7 hverdagsafgange.

Beskrivelse

Som det fremgår af kortet, vil der i Thorsager fremadrettet blive mulighed for at benytte letbanen til bl.a. Aarhus, Ryomgård, Kolind og Grenaa. Derved tilkobles Thorsager hovednettet. Området betjenes også af hovedrute 121 som omlægges og fremover vil betjene strækningen mellem Ryomgård og Knebel via Rønde. Derved skabes direkte forbindelse mellem Ryomgård, Rønde og Knebel.  På udvalgte afgange forlænges ruten til Helgenæs og erstatter således 361 som nedlægges.

Rute 120 betjener forsat Thorsager, men ændres og afkortes i Rønde således kører ruten ikke længere ind til Aarhus, da denne strækning fremover alene betjenes af rute 123. Rejsende til Aarhus/Grenaa henvises til letbanen. Fra Thorsager har rute 120, 3 afgange, på hverdage, på strækningen mellem Rønde og Grenaa. Rejsende mellem Kolind og Rønde skal på øvrige tidspunkter således skifte i Ryomgård.

Se de enkelte ruters ruteføring her

Afgiv høringssvar

headline here
Tirstrup

* ca. fra kl. 7-9 + 14-17. ** Kører alle hverdage og ikke kun skoledage.

Beskrivelse

Som det fremgår af koret, tilkobles Tirstrup hovednettet via hovedrute 122 som omlægges og fremadrettet betjener strækningen mellem Grenaa og Rønde. Frekvensen på strækningen øges og ruten kører således med timedrift i dagtimerne på hverdage og 2-timers-drift i aftentimerne samt weekender. Ruten afkortes i Rønde og erstattes af rute 123 på strækningen mellem Rønde og Aarhus. Mellem Tirstrup og Grenaa omlægges ruten således at den fremover kører via Balle i stedet for at køre parallelt med letbanen via Trustrup.

Den ny rute 312 erstatter den nuværende rute 212 på strækningen mellem Ryomgård og Ebeltoft og vil også fremover betjene Tirstrup. Ruten vil køre med 8 afgange på hverdage og udvalgte afgange vil køres med Flexbus. Det betyder at rejsende på strækningen på disse afgange skal bestille turen før den køres. Rejsende mellem Ebeltoft og Randers skal fremover skifte i Ryomgård.

Lokalområdet øst for Tirstrup betjenes forsat af rute 351 som dog reduceres og omdannes til en uddannelsesrute, rute 351U. Ruten tilpasses ringetider på uddannelsesinstitutionerne i Grenaa vil køre med 2 ture om morgenen og 2 ture om eftermiddagen på hverdage.

Se de enkelte ruters ruteføring her

Afgiv høringssvar

headline here
Trustrup

* ca. fra kl. 7-9 + 14-17. ** På strækningen mellem Kolind og Rønde og betjenes strækningen med reduceret frekvens.

Beskrivelse

Som det fremgår af kortet, tilkobles Trustrup hovednettet via letbanen som vil køre med halvtimedrift i myldretiden og timedrift i de øvrige dagtimer samt aften og weekend.

Området nord for Trustrup betjenes forsat af rute 120, som dog ændres og afkortes i Rønde således at ruten ikke længere kører ind til Aarhus. Denne strækning betjenes fremover alene af rute 123.
Rejsende til Aarhus/Grenaa henvises således til letbanen.
Fra Lyngby har rute 120 7 afgange på hverdage, på strækningen mellem Kolind og Grenaa. Rejsende mellem Kolind og Rønde skal på øvrige tidspunkter således skifte i Ryomgård.

For at undgå parallelkørsel med letbanen omlægges den nuværende rute 122 således at den ikke længere betjener Trustrup på ruten mellem Rønde og Grenaa. I stedet kører ruten via Balle til Grenaa. De rejsende henvises således til at benytte letbanen i stedet. Alternativt henvises til stoppet ved Ålsø der fra Trustrup ligger ca. 5 km væk. Derved nedlægges 3 stoppesteder i og omkring Trustrup.

2 stop ved Homå mister ligeledes betjeningen og rejsende fra Homå henvises således også til stoppet ved Ålsø som er beliggende 2,3 km fra det eksisterende stop på Hoedvej. Alternativt kan Flextur benyttes.

Se de enkelte ruters ruteføring her

Afgiv høringssvar

headline here
Vivild

Beskrivelse

Som det fremgår af kortet, betjenes lokalområdet omkring Vivild forsat af rute 213. Ruten omlægges og kører ikke længere kører til Allingåbro, men betjener i stedet strækningen mellem Auning og Glesborg via Fjellerup Strand, Tøjstrup, Gjesing og Nørager. Rejsende til Grenaa skal således skifte i Glesborg, mens rejsende til Randers skal skifte i Auning. Ruten vil afgå med 8 afgange på hverdage og 5 afgange med Flexbus i dagtimerne i weekenden. Rejsende på strækningen skal således, på udvalgte, afgange bestille turen, for at den køres. Se hovednettet her.

Yderligere betjenes området af rute 211U der kører på strækningen mellem Paderup og Fjellerup via Allingåbro. Ruten afgår med 3 afgange på skoledage. 1 afgang om morgenen mod Paderup og 2 om eftermiddagen mod Allingåbro/Fjellerup.

Trafikplanens ændringer medfører at 3 stoppesteder i Vivild mister deres betjening og rejsende fra disse stop henvises til stoppestedet ved Østerled/Langgade der ligger ca. mellem 200 - 900m fra de nuværende stop. Alternativt kan Flextur benyttes.

Se de enkelte ruters ruteføring her

Afgiv høringssvar

headline here
Voldby

* ca. fra kl. 7-9 + 14-17.

Beskrivelse

Som det fremgår af kortet, betjenes lokalområdet omkring Voldby forsat af rute 352 som afkortes i Glesborg og fremover således betjener strækningen mellem Glesborg via Bønnerup Strand til Grenaa. Ruten kører fremadrettet med 8 afgange på hverdage og 5 afgange med Flexbus i weekenden. Det betyder at de rejsende i weekenden skal bestille turen for at den køres. Rute 214 erstatter rute 352 på strækningen mellem Glesborg og Ryomgård. Hvilket medfører at rejsende mod Ryomgård skal foretages skift i Glesborg.

Hovedruten 214 betjener også forsat området syd for Voldby, men ændrer ruteforløb og betjener fremadrettet strækningen mellem Grenaa og Ryomgård via Glesborg. Dette øger rejsetiden på strækningen med omkring 10 minutter. Rute 214 vil fremover køre med timedrift på hverdage og 2-timersdrift i aftentimerne og weekenden. Læs mere om hovednettet her.

Rute 213 omlægges og betjener ikke længere området.

Se de enkelte ruters ruteføring her

Afgiv høringssvar

headline here
Ørum

* ca. fra kl. 7-9 + 14-17.

Beskrivelse

Som det fremgår af kortet, tilkobles Ørum hovednettet via rute 214 som ændrer ruteforløb og fremadrettet betjener strækningen mellem Grenaa og Ryomgård via Glesborg. Strækningen mellem Ryomgård og Randers erstattes fremover af rute 212. Rute 214 vil køre med timedrift på hverdage og totimersdrift i aftentimerne og weekenden.

Fjellerup Strand betjenes også fremadrettet af rute 213 som ligeledes ændrer ruteforløb og derved betjener strækningen mellem Auning og Glesborg via Fjellerup Strand.

Fra Fjellerup Strand afgår ligeledes uddannelsesrute 211U mod Paderup via Allingåbro. Ruten kører 1 tur om morgenen mod Paderup og 2 om eftermiddagen retur mod Allingåbro/ Fjellerup.

Områdets nuværende betjening med rute 352 ophører da ruten afkortes i Glesborg og fremadrettet betjener strækningen mellem Glesborg og Grenaa via Bønnerup Strand. Dette betyder at stoppestedet i Stenvad mister sin betjening. Rejsende fra Stenvad henvises til stoppestederne i Ørum som ligger ca. 5 km fra det nuværende stop. Alternativt kan Flextur benyttes.

Den kommunale uddannelsesrute 5.3 betjener fortsat området, men indgår ikke i trafikplanforslaget.

Se de enkelte ruters ruteføring her

Afgiv høringssvar

headline here
Ålsrode

* ca. fra kl. 7-9 + 14-17. ** På strækningen mellem Kolind og Rønde og betjenes strækningen med reduceret frekvens. ** Kører alle hverdage og ikke kun skoledage.

Beskrivelse

Som det fremgår af kortet, betjenes Ålsø, Glatved og Ålsrode forsat af rute 351 på strækningen mellem Grenaa og Ebeltoft. Ruten reduceres dog til en uddannelsesrute, rute 351U, der kører med 2 afgange om morgenen og 2 afgange om eftermiddagen på hverdage.

Hovedruten 122 betjener ligeledes området på strækningen mellem Grenaa og Rønde. Ruten omlægges så den i stedet for at køre via Trustrup, der fremover betjenes af letbanen, kører over Balle. Derved tilkobles lokalområdet omkring Ålsrode hovednettet. Frekvensen på strækningen øges og ruten kører fremover med timedrift i dagtimerne på hverdage og totimersdrift i weekenden. Der oprettes to nye stoppesteder på Hoedvej således at det bliver muligt for rejsende fra hhv. Glatved og Ålsrode at komme med. Stoppet ved Ålsrode vil blive placeret ved Kejsegårdsvej og ligger med sine 1,3 km fra det eksisterende stop inden for cykelafstand. Fra Glatved bliver der ca. 400 m til det nye stoppested som vil blive placeret på Hoedvej ved rundkørslen. Alternativt kan Flextur benyttes.

Nord for Ålsrode betjener rute 120 forsat Vejlby. Ruten vil afgå med 7 afgange på hverdage på strækningen mellem Grenaa og Kolind, heraf vil 3 afgange blive gennemkørende til Rønde.

Se de enkelte ruters ruteføring her

Afgiv høringssvar