Covid-19

Ingen krav om Coronapas i Midttrafiks busser, Letbanen og Midtjyske Jernbaner

Vi har fået flere henvendelser fra kunder, som spørger, om man skal have Coronapas for at køre med Midttrafiks busser, Letbanen og Midtjyske Jernbaner. 

Det skal man IKKE. Kravet gælder kun i fjernbusser som fx hos Flixbus og Kombardo-busserne.

Der er fortsat krav om mundbind i busser, Letbanen og Midtjyske Jernbaner. Kan du ikke bruge mundbind, kan du i stedet anvende visir. Enkelte kan være undtaget af helbredsmæssige årsager.

Natbusser kører ikke pga. nye restriktioner

Fra 10. december er al kørsel med natbusser indstillet i Midttrafik på grund af de seneste restriktioner med nedlukning af nattelivet.

Refusion af pendlerkort

Har du et pendlerkort, og er du sendt hjem til hjemmekontoret, kan du få dit pendlerkort refunderet fra nu og frem til 16. januar 2022 uden gebyr.

Udfyld skemaet og send det til os hurtigst muligt

Krav om mundbind eller visir i kollektiv trafik

Fra 29. november 2021 bliver krav om brug af mundbind eller visir genindført på udvalgte steder, blandt andet i den kollektive trafik.

Du skal derfor bruge mundbind eller visir i alle Midttrafiks busser, Letbanen, Midtjyske Jernbaner, Flextrafik, på større stationer, banegårde og Letbanens standsningssteder, medmindre du er fritaget. Læs hvem der er fritaget nedenfor.

Selvom du har et Coronapas, er du ikke fritaget fra at bruge mundbind eller visir. 

Fra 19. december er der ligeledes krav om mundbind for chauffører, selvom de kan fremvise Coronapas.

Hvad kan du bruge?

Du kan bruge et engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet, og som er tætsluttende omkring ansigtet.

Du kan også bruge et visir, som er en skærm af plastik, der dækker øjne, næse og mund, eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet. Er du forhindret i at bruge mundbind, kan et visir være en god løsning, da det ikke slutter tæt omkring næse og mund. 

Hvem er fritaget?

Følgende kunder er fritaget fra at bruge mundbind og visir:

 • Børn under 12 år
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau
 • Personer med fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Mundbindet eller visiret må fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det er fx i følgende tilfælde:

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende transportmiddel, station m.v.
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.

Husk derfor, at der kan være en god grund til at nogle kunder ikke bærer mundbind eller visir. Undgå at påtale den manglende brug over for kunden. Spørg i stedet kontrollørren, hvis du er i tvivl. 

Kontrollører håndhæver krav

Chaufførerne har ret, men ikke pligt, til at afvise kunder uden mundbind eller visir. Midttrafik har kontrollører i hele Midttrafiks område, der skal håndhæve regeringens krav om brug af mundbind eller visir.

Tryghed er et fælles ansvar

Der er stor forskel på, hvor trygge vi føler os i den kollektive trafik. Nogle er vaccineret og slet ikke nervøse, mens andre stadig føler sig utrygge ved den nære kontakt, der kan opstå.

For at imødekomme det, følger vi selvfølgelig myndighedernes anbefalinger, men vi gør også selv en ekstra indsats for at få dig til at føle dig tryg, når du rejser med os.

Se Sundhedsstyrelsen anbefalinger her

headline here
Sådan gør Midttrafik rejsen mere tryg for dig
 • Vi følger myndighedernes anbefalinger

 • Vi gør ekstra rent med fokus på kontaktpunkter

 • Vi udlufter flere gange om dagen

 • Vi tilbyder berøringsfri betaling med Midttrafik app eller rejsekort

 • Vi har indsat ekstra kontrollører

 • Midttrafik live app giver dig mulighed for at vælge en bus med god plads
headline here
Sådan gør du rejsen mere tryg for dig og andre
 • Følg myndighedernes anbefalinger

 • Vis hensyn og hold mest mulig afstand

 • Brug håndsprit, når du rører ved kontaktpunkter

 • Bliv hjemme, hvis du er syg

 • Giv plads til andre ved ind- og udstigning

 • Betal nemt og berøringsfrit med Midttrafik app eller rejsekort

 • Rejs uden for myldretiden, hvis du er mest tryg ved det (myldretid er ca. kl. 7.00 – 8.30 og kl. 15.00 – 17.00)