Priser og billetter

Klippekort

Kun billetter og kort, der er godkendt af Midttrafik, er gyldige.
Der findes 4 billet- og korthovedtyper:

  • Kontantbillet
  • Klippekort
  • Periodekort
  • Rejsekort

Det er billigere at rejse på klippekort end på kontantbilletter

Klippekort kan købes på Midttrafiks salgssteder eller på vores hjemmeside

Salg i busser
Klippekort kan udelukkende købes i de busser, hvor rejsekort endnu ikke er indført. Klippekort, der gælder til Aarhus Kommune (zone 1 - 13), kan ikke udstedes i busserne, men skal købes på salsstederne. Klippekort kan dog fortsat benyttes i busser med rejsekort.  

Gyldighed og brug
Klippekort skal stemples i bussens eller togstationens automat ved rejsens begyndelse.

Klippekort købt til rejser i Midttrafik til et bestemt antal zoner kan bruges til alle rejser af den bestemte længde.

Klippekortet giver ret til omstigning i start- og slutzonen (samt via-zoner) og til rejseafbrydelse i mellemliggende zoner. Midttrafiks klippekort kan ikke bruges til togrejser mellem to eller flere prisområder i Midttrafik. (Eksempler på togrejser hvor Midttrafiks klippekort ikke kan bruges: Bjerringbro-Ulstrup og Horsens-Skanderborg).

Klippekortet kan inden for tidsgyldigheden bruges til omstigning.

Klippekortets gyldighed kan udvides ved flere samtidige afstemplinger. F.eks. giver et 2-zoners klippekort ved to samtidige afstemplinger ret til rejse i fire zoner, og tidsgyldigheden bliver som et klippekort til fire zoner.

En kunde kan kombinere forskellige klippekort på en rejse, f.eks. et 2-zoners og et 3-zoners klippekort til rejse i fem zoner.

Flere personer kan rejse på samme klippekort. Klippekortet skal stemples så mange gange, at det svarer til det antal zoner, som de tilsammen skal betale for.

F.eks. kan et klippekort til fire zoner ved to samtidige afstemplinger bruges af fire personer, som rejser i to zoner. Hver person skal altid betale prisen for mindst to zoner. På- og afstigning skal ske samtidigt.

Voksne og pensionister kan ikke rejse på børneklippekort.

Børn kan rejse på voksenklippekort

Blinde og stærkt svagtseende og svært bevægelseshæmmede kan rejse på børneklippekort.

2 børn kan ikke rejse sammen på et klip på voksen- eller pensionistklippekort.

Klippekort købt til rejse mellem hhv. Midttrafik, NT eller Sydtrafik

I forbindelse med indførelsen af rejsekortet i NT og Sydtrafik gælder følgende for brug af klippekort i de to trafikselskaber:

NT:

Der kan udstedes takstoverskridende/retningsbestemte  klippekort på de ruter, der administreres af Midttrafik.  Klippekortene kan ikke bruges til kørsel i omstigningsområdet.

Sydtrafik:

Der kan udstedes takstoverskridende/retningsbestemte klippekort på de ruter, der administreres af Midttrafik. Klippekortene kan ikke benyttes til kørsel i omstigningsområdet. Husk at gøre kunden opmærksom på dette.

Off-Peak klippekort

Salg af Off-Peak klippekort er stoppet. Du kan dog fortsat bruge Off-Peak-klippekortet til den dag, hvor alle klippekort udfases i Midttrafik (januar 2017).

Off-Peak rabat blev indført sammen med rejsekort i 2012. Midttrafik har haft dispensation fra Trafikstyrelsen til at lave Off-Peak klippekort, indtil rejsekort var fuldt udrullet i hele Midttrafiks område.

OBS! Hvis du oplever, at afstemplingen viser kl. 7.15 eller 13.15, selvom du har klippet før kl. 7.00 eller kl. 13.00, får du ingen kontrolafgift i tilfælde af kontrol.

Tillægsklippekort (1 zone)

Tillægsklippekortet kan kun købes i Aarhus Kommune. Kortet udvider zone og tidsgyldigheden på den billet/det kort kunden har i forvejen.


Tilbage til billettyper

 
CookiegfxPå midttrafik.dk bruger vi cookies

Som de fleste hjemmesider bruger Midttrafiks sider også cookies. Cookies er helt uskadelige - de fortæller os blot, hvordan du bruger vores hjemmeside. Det er medvirkende til at vi kan give dig den bedste oplevelse af vores side. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Læs mere om Midttrafiks brug af cookies

Facebook tab
Google+