Rejsegaranti: Flexbus og plustur

Flexbus og Plustur rejsegaranti dækker udgifter til taxa eller bil, hvis vi er skyld i, at du er mere end 20 minutter* forsinket til dit rejsemål. Der er dog visse undtagelser, læs mere under 'Hvornår gælder Flextur rejsegarantien ikke?'

Flexbus og Plustur rejsegaranti kan kombineres med Midttrafiks rejsegaranti for Midttrafiks busser, Letbanen og Midtjyske Jernbaner (Lemvigbanen og rute 93 Holstebro-Skjern).

* Forsinkelsen beregnes i forhold til ankomsttidspunktet i Flexbuskøreplanen og det lovede afhentningstidspunkt for Plustur. Læs mere under ”Her gælder rejsegarantien”.

 

headline here
Sådan bruger du rejsegarantien

Vi forsøger at kontakte dig telefonisk, hvis bilen bliver forsinket.

Hvis du venter mere end 20 minutter på din vogn, skal du ringe til Midttrafik på 87 40 83 00 (tast 0).

 • Hvis du efter aftale med Midttrafik selv bestiller en taxa, kan du efterfølgende få beløbet refunderet.
 • Hvis du efter aftale med Midttrafik får en til at køre dig i privat bil, kan føreren efterfølgende få udgiften refunderet.
 • Hvis du kører handicapkørsel, kan du, efter aftale med Midttrafik, vælge at vente på bilen og få turen uden beregning.

Ring efter en taxa eller kør i egen bil. Vi refunderer kørselsudgifter op til 75 km med taxa og 75 km t/r i bil. Du lægger selv ud for udgifterne. Rejser du med taxa, skal du huske at få en taxakvittering med km-tal, tidspunkter mv., som du skal sende med din ansøgning.

Dankortkvittering, MobilePaykvittering, kontoudtog eller lignende er ikke gyldige som dokumentation.

For at sikre en hurtig sagsbehandling, vil vi gerne modtage din ansøgning senest 14 dage efter den forsinkelse, du søger rejsegaranti for. Forældelsesfristen for ansøgning af rejsegaranti er tre år. 

Får du accepteret din ansøgning, overfører vi normalt beløbet til din NemKonto senest syv hverdage efter, at vi har modtaget din ansøgning.

headline here
Her gælder rejsegarantien

Rejsegarantien gælder, hvis:

 • Bilen er forsinket, så du bliver mere end 20 minutter* forsinket til dit rejsemål. 
 • Du bliver mere end 20 minutter forsinket til slutdestinationen ved en rejse med skifte til/fra Midttrafiks busser, Letbanen og Midtjyske Jernbaner (Lemvigbanen og rute 93 Holstebro-Skjern) og rejsen kan fremsøges på rejseplanen.dk.
 • NB. Rejsegarantien gælder kun, hvis du på forhånd har aftalt det med Midttrafik. Se mere i afsnittet "Sådan bruger du rejsegarantien".

* Forsinkelsen beregnes henholdsvis i forhold til ankomsttidspunktet i Flexbuskøreplanen og det lovede afhentningstitspunkt for Plustur. 

 

headline here
Her gælder rejsegarantien ikke

Rejsegarantien gælder ikke:

 • Hvis forsinkelsen skyldes forhold, som Midttrafik ikke har indflydelse på (force majeure). Det kan fx være arbejdsnedlæggelser, blokader, dårligt vejr med kraftig sne, isslag, orkan, trafikuheld eller pludseligt opståede forhold, hvor en tilsvarende transport i personbil vurderes at være generet i samme udstrækning.
 • Hvis Midttrafik senest 24 timer før har informeret om ændret kørsel på midttrafik.dk eller via andre lokale medier.
 • Hvis du bliver forsinket i forbindelse med skift til eller fra tog, fly, færge eller busser fra øvrige trafikselskaber eller et privat busselskab.
 • Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.
 • Den del af rejsen du ville have udført med tog, fly, færge eller busser fra et privat busselskab (fx udgift til ny billet)
 • Ved en rejse med skifte til/fra Midttrafiks busser, Letbanen og Midtjyske Jernbaner (Lemvigbanen og rute 93 Holstebro-Skjern), der ikke kan fremsøges på rejseplanen.dk.

Er du i tvivl, om rejsegarantien gælder, kan du ringe alle hverdage kl. 8.00 - 16.00 på tlf. 87 40 83 00.

headline here
Sådan søger du om flexbus og plustur rejsegaranti

Du kan udfylde ansøgningsskema til flexbus og plustur rejsegaranti online.

Udfyld ansøgningsskema 

Du har mulighed for at vedhæfte din kvittering for taxakørsel.

Se hvordan dine personoplysninger behandles i Midttrafik privatlivspolitik

De informationer, du sender via formularen, bliver sendt krypteret til Midttrafik.
For at sikre en hurtig sagsbehandling, vil vi gerne modtage din ansøgning senest 14 dage efter den forsinkelse, du søger rejsegaranti for. Forældelsesfristen for ansøgning af rejsegaranti er tre år. 

Får du accepteret din ansøgning, overfører vi normalt beløbet til din NemKonto senest syv hverdage efter, at vi har modtaget din ansøgning.

Det er vigtigt, at du oplyser dit CPR-nummer. Det vil kun blive brugt til identifikation af din NemKonto.

Du kan også sende et brev med taxakvittering, oplysning om fødselsdato og år, dit fulde navn og adresse og postnr. Du skal desuden oplyse, hvor du skulle være kørt fra og til, dato og aftalt afhentningstidspunkt.

Brevet sendes til:

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
Att.: Kundeservice

headline here
Hvad giver flexbus og plustur rejsegarantien?

Rejsegarantien dækker kørselsudgifter op til 75 km i taxa mod kvittering eller op til 75 km t/r i egen bil t/r til statens takst. Vær opmærksom på, at det er føreren af bilen, der skal søge om refusion.

Der refunderes kun udgifter til taxa eller bil til den destination, Midttrafik ville have kørt dig til - gældende fra den destination, hvor din rejse blev afbrudt eller forsinket. Der refunderes ikke udgifter til parkering.