Billettering og billetkontrol

headline here
Betaling

Aarhus bybusser

I Aarhus bybusser kan enkeltbilletter købes med mønter i billetautomat.

Chaufføren kan veksle op til 100 kr.

Enkeltbilletter kan også købes i Midttrafik app og i vores webshop

Derudover kan du bruge rejsekort. Du kan dog ikke checke grupper ind.

Opdateret 7. juni 2023

 

Øvrige busser

Enkeltbilletter kan købes kontant ved chaufføren ved indstigning.


Det vil være en stor hjælp, hvis du har lige penge. Chaufføren kan normalt give tilbage på sedler. 

Hvis chaufføren ekstraordinært er løbet tør for byttepenge, vil du blive bedt om at billettere på anden vis – fx med rejsekort eller Midttrafik App. Det er ikke tilladt at rejse uden billet.

Enkeltbilletter kan også købes i Midttrafik app og i vores webshop

Derudover kan du bruge rejsekort. Chaufføren kan være behjælpelig med at checke en gruppe ind.

Opdateret 7. juni 2023

 

Letbanen

Du kan købe enkeltbilletter på rejsekort-billetautomaten (de store billetautomater), som er placeret på Letbanens perroner*. Her kan du kun betale med betalingskort - IKKE kontanter. Du kan benytte følgende betalingskort: Dankort/Visa Dankort, Visa/Visa Electron, MasterCard, Maestro og JCB.

Enkeltbilletter kan også købes i Midttrafik app og i vores webshop

Du kan IKKE købe enkeltbilletter i letbanetoget. Derfor er det vigtigt, at du har en gyldig billet, når du stiger på Letbanen, ellers risikerer du en kontrolafgift.

Hvis du benytter rejsekort, når du rejser med Letbanen, så skal du checke ind på perronen. Du kan ikke checke ind i letbanetoget.

*På Stockholmsgade er der kun rejsekort-billetautomat på perronen med retning mod Aarhus.

DSB og Arriva tog

Bemærk, at Midttrafiks billetter og klippekort ikke er gyldige som hel eller delvis betaling for en rejse med DSB eller Arriva tog. Du kan derimod godt bruge pendlerkort fra Midttrafik app og rejsekort i toget inden for zonegyldigheden.

Opdateret 18. marts 2018

headline here
Billetkontrol

Aarhus bybusser og Letbanen

Billetkontrollen i bybusserne i Aarhus og Letbanen udføres af G4S. Alle kontrollører er forsynet med et særligt legitimationskort.

Det er dit ansvar at have købt den rigtige billet. Hvis du ikke kan fremvise en gyldig billet eller et gyldigt kort ved en billetkontrol, skal du sammen med kontrolløren udfylde en kontrolblanket, som kontrolløren giver til Midttrafik. Du får en genpart med de vigtigste oplysninger. Du har pligt til at opgive navn og adresse samt fremvise gyldig legitimation. Billetkontrol kan både foregå i bussen eller Letbanen under kørslen og udenfor bussen eller Letbanen i forbindelse med udstigning.

Midttrafiks administration behandler hurtigst muligt de oplysninger, kontrolløren har givet. Hvis vi vurderer, at der er grundlag for en kontrolafgift, modtager du en kontrolafgift. Prisen for en kontrolafgift er for voksne (fra og med 16 år) 1.000 kr., børn (til og med 15 år) 500 kr., hunde 500 kr. og cykler 100 kr. Du har mulighed for at klage til Midttrafik over kontrolafgiften inden betalingsfristen.

Prisen for en kontrolafgift er ændret pr. 1. september 2022. 

Opdateret 1. september 2022

Øvrige busser og tog

I øvrige busser og tog modtager du en kontrolafgift, hvis du ikke kan fremvise en gyldig billet eller et gyldigt kort. Prisen for en kontrolafgift er for voksne (fra og med 16 år) 1.000 kr., børn (til og med 15 år) 500 kr., hunde 500 kr. og cykler 100 kr. Du har mulighed for at klage til Midttrafik over kontrolafgiften inden betalingsfristen.

Du har pligt til at opgive navn og adresse samt fremvise gyldig legitimation.

Kontrolafgiften kan inddrives ved udpantning (pant i din ejendom) eller tvangsinddrivelse ved SKAT gennem tilbageholdelse af løn.

Eventuelle klager skal sendes til Midttrafik. Får du en kontrolafgift i et tog, skal du klage til DSB eller Arriva.

Opdateret 1. september 2022

Glemt pendlerkort, pensionistkort eller Ungdomskort

Hvis du har et gyldigt pendlerkort (app/rejsekort), pensionistkort (pap) eller Ungdomskort (app), men har glemt at få det med, eller det ikke kan vises i Midttrafik app, og derfor ikke kan fremvise det ved en billetkontrol, kan du få afgiften ændret til et ekspeditionsgebyr på 125 kr. Du skal henvende dig personligt hos Midttrafik Kundeservice, Fredensgade 45, 8000 Aarhus C og fremvise det gyldige kort/app samt den tilsendte kontrolafgift inden betalingsfristen. Kortet skal være købt før udstedelsen af kontrolafgiften.

Du kan ikke få eftergivet en kontrolafgift ved efterfølgende fremvisning af en enkeltbillet.

Opdateret 15. juni 2022

Billetkontrol af billetter købt i Midttrafik app

I Midttrafik app kan du købe enkeltbilletter, klippekort, pendlerkort, Ungdomskort samt øvrige billetter.

Du skal have købt og modtaget mobilbilletten på telefonen, før du stiger på bussen, Letbanen eller Midtjyske Jernbaner.

Ved en billetkontrol skal du hente billetten frem på mobiltelefonen, så alle oplysninger er synlige. Det samme gælder, når du viser billetten til chaufføren.

Hvis du ikke kan fremvise en gyldig mobilbillet, modtager du en kontrolafgift. Dette gælder også, hvis telefonen er løbet tør for strøm, telefonen er gået i stykker, eller hvis billetten er blevet slettet.

Du kan ikke få eftergivet en kontrolafgift ved efterfølgende fremvisning af en enkeltbillet, klippekort eller øvrige billetter.

Opkrævning fra Midttrafiks billetkontrol kommer i e-Boks

Hvis du har du fået en kontrolafgift, sendes opkrævningen til din e-Boks.

Har du ikke e-Boks sendes regning som brevpost.

Betalingsfristen er 14 dage, og sidste rettidige betalingsdato fremgår af regningen.

Midttrafik har samlet alle relevante informationer, du skal bruge, i det brev vi sender til dig via e-Boks.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice

Klage over kontrolafgift

Hvis du vil klage over en kontrolafgift, skal du i første omgang skrive til Midttrafik via denne formular

Hvis du efterfølgende ønsker at klage over en afgørelse, som Midttrafik har truffet, kan du gøre det via Ankenævnet. Læs mere om Ankenævnet her

Opdateret 26. juni 2020

headline here
Billettering

Du skal købe eller kunne fremvise en gyldig billet eller et gyldigt kort, når du stiger på bussen, Letbanen eller Midtjyske Jernbaner.

Sørg for at have din billet eller kort let tilgængeligt inden påstigning.

Ved påstigning i bussen, og før du sætter dig, skal du uden unødigt ophold købe billet eller checke ind med rejsekort. 

Hvis du bruger Midttrafik app, skal du købe billet eller bruge et klip, inden du stiger på bussen, Letbanen eller Midtjyske Jernbaner. 

Det er dit eget ansvar at have købt den rigtige billet.

Hvis du opdager, at maskinstemplingen er forkert, skal du straks meddele det til chaufføren.

Hvis du forsøger at checke ind med dit rejsekort, men oplever, at en kortlæser er ude af drift, skal du sige det til chaufføren. Læs særlig info vedr. Aarhus bybusser, Letbanen og Midtjyske Jernbaner under nedenstående punkter.

Billettering i Aarhus bybusser

Der er straks- og selvbillettering i Aarhus bybusser. Du er derfor selv ansvarlig for at have en gyldig billet eller kort.  

Du kan ikke købe billet ved chaufføren, men du kan købe billet med kontanter i billetautomaten i bussen.

Sørg for at have din billet eller kort let tilgængeligt inden påstigning. Ved påstigning i bussen, og før du sætter dig, skal du uden unødigt ophold købe billet eller checke ind med rejsekort. 

Hvis du bruger Midttrafik app, skal du købe billet eller bruge et klip, inden du stiger på bussen.  

I Aarhus bybusser er der fri ind- og udstigning af alle døre. Der er skiltning uden på bussen, der viser, hvor billetteringsudstyret befinder sig.

Hvis du konstaterer, at det ikke er muligt at købe billet via billetautomaten, kan det være en periodisk fejl. Prøv igen, eller køb din billet i Midttrafik billetapp, eller benyt rejsekort. Det er dit eget ansvar, at du har købt billet.

Hvis du forsøger at checke ind med dit rejsekort, men oplever, at en kortlæser er ude af drift, skal du benytte en anden kortlæser i bussen. 

Det er muligt at checke flere personer ind på et rejsekort på den kortlæser, der er markeret med skiltet 'Check ind EKSTRA'. Den er placeret ved midterdøren i bussen. Rejser du med rejsekort flex eller rejsekort anonymt, kan du ikke ændre kundetype i Aarhus bybusser.

Billettering i Letbanen

Du skal købe billet, inden du stiger på Letbanen. Der er ingen mulighed for at købe billet i letbanetoget. 

I Letbanen gælder de samme billetter som i Midttrafiks busser.

Hvis du benytter rejsekort, når du rejser med Letbanen, så skal du checke ind på perronen. Du kan ikke checke ind i letbanetoget.

Hvis du forsøger at checke ind med dit rejsekort, men oplever, at en kortlæser er ude af drift, skal du benytte en anden kortlæser eller en rejsekortautomat. Er alt udstyr på stedet ude af drift, kan du fejlmelde det til Rejsekort Kundecenter på tlf. 70 11 33 33.

Du kan godt rejse med Letbanen uden at checke ind, hvis både kortlæser(e) og billetautomat er ude af drift. Ved kontrol vil du få en kontrolafgift. Oplys kontrolløren om, at udstyret var defekt og hvor du steg på, så det kan blive noteret på kontrolafgiften. Du kan efterfølgende få annulleret kontrolafgiften ved skriftlig henvendelse til Midttrafik, som vil tjekke udstyrets log.

Billettering i Midtjyske Jernbaner

Der er selvbillettering, når du rejser med Midtjyske Jernbaner. 

Du er derfor selv ansvarlig for at have en gyldig billet eller kort.

Sørg for at have dit kort/betalingsmiddel let tilgængeligt inden påstigning. Ved påstigning i toget, og før du sætter dig, skal du uden unødigt ophold købe billet eller checke ind med rejsekort.

Du skal købe billet eller klippe i Midttrafik app, inden du stiger på toget.

Du kan også købe din billet i billetautomaterne i togene på Lemvigbanen.

Hvis du ikke kan fremvise en gyldig billet eller et gyldigt kort, modtager du en kontrolafgift.

Hvis du forsøger at checke ind med dit rejsekort, men oplever, at kortlæseren er ude af drift, skal du henvende dig til togføreren.

Opdateret 30. oktober 2020

headline here
Fremvisning af billet

Du skal have din billet eller dit kort på dig under kørslen og ved udstigning, og du skal kunne fremvise den eller det, hvis chaufføren eller en af Midttrafiks kontrollører beder om det. Rejser I flere på samme billet, skal I følges ad hele vejen - dvs. I skal stige både på og af samlet.

headline here
Gyldigt stempel

Billetter er kun gyldige, hvis de er maskinstemplede forud for rejsens start.

Du skal selv sikre, at stemplingen er korrekt.

Opdateret januar 2017

headline here
Misbrug

Misbrug og dokumentfalsk af billetter og kort kan være strafbart.

Det betragtes som misbrug

  • at rejse på et kort, som er udstedt til andre
  • at rejse længere end billetten/kortet er gyldig til
  • at rejse ud over tidsgyldigheden på billetten/kortet
  • at rejse på et rejsekort personligt, som er udstedt til andre
  • at rejse på en forkert kundetypebillet (barn, voksen, pensionist)

Chaufføren kan inddrage hele kortet (både stamkort og værdiindlæg), hvis chaufføren har mistanke om misbrug.

Stamkortet returneres til dig, når Midttrafik har behandlet din sag.

Det betragtes som dokumentfalsk

  • hvis der ændres i bestående tekst på billetter/værdiindlæg
  • hvis der køres på en fotokopi af billetten/kortet
  • hvis der køres på en videresendt mobilbillet
  • hvis der køres på en videooptagelse af en mobilbillet via Midttrafik app eller webshop billet

Billetten/kortet/stamkortet inddrages, hvis der er mistanke om forfalskning, og sagen overgives til politiet.

Opdateret 2. maj 2023