Rejsegods, cykler, løbehjul m.m.

headline here
Bagage

Du må medbringe personlig bagage, hvis det ikke generer eller er til fare for andre, og uden at det tilsmudser eller ødelægger bussen eller Letbanen, samt hvis der er plads til det, og ind- og udstigning ikke generes. Chaufføren vurderer, om din bagage kan medbringes i bussen.

headline here
Barnevogn, klapvogn og rollator

Du kan gratis tage en barnevogn, klapvogn eller rollator med i bussen eller Letbanen, hvis der er plads til det, og ind- og udstigning ikke generes.

Barnevogne mv. medbringes på eget ansvar. Vognen skal stå med låste hjul, og det anbefales at fastspænde vognen med de remme, der er monteret i bussen eller Letbanen til dette formål. Barnet kan være i barnevognen under kørslen, hvis det er fastspændt. I denne situation skal du blive ved vognen af sikkerhedsmæssige hensyn.

Barnevogne, klapvogne og rollatorer må kun medbringes, når de bruges til persontransport. Der må ikke sidde flere børn i vognen, end den er beregnet til.

Der er typisk plads til højst to barnevogne eller én kørestol pr. bus. Chaufføren kan afvise at tage en barnevogn, klapvogn eller rollator med, hvis der er begrænsede pladsforhold. Chaufførens vurdering er gældende.

Ønsker du at medbringe en barnevogn, klapvogn eller rollator, skal du selv kunne løfte den op i bussen. Chaufføren har ikke mulighed for at hjælpe dig.

I Letbanen skal barnevogn, klapvogn og rollator placeres i de afmærkede flexarealer. 

Se eventuelt afsnittet om kørestole

Opdateret maj 2020

headline here
Cykler (inkl. elcykler og foldecykler) og løbehjul

Generelle forhold i bussen

Du kan mod betaling medbringe din cykel (inkl. elcykel og foldecykel) i en del af Midttrafiks busser*), hvis der er plads til det. Cyklen skal altid placeres i bussens bagagerum, og du skal forvente, at du selv skal placere cyklen i bagagerummet. Du kan ikke reservere plads til din cykel. Det er desværre ikke muligt at medbringe trehjulede voksencykler, varecykler, ladcykler, cykelanhængere eller lignende, da de fylder for meget.

*) Vær opmærksom på, at du ikke kan medbringe din cykel i bybusser, rute 100, lufthavnsbusserne 912X/Billund og 925X/Tirstrup. Du kan heller ikke medbringe den på rute 103, 123 og 200 på de afgange, der køres af lavgulvsbusser. Det er desværre ikke muligt at oplyse hvilke afgange, der er betjent af lavgulvsbusser, da det kan variere. Særligt vedr. rute 952X: Trafikforhold kan betyde at cykler af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan medtages i venstre side af bussen (det er alene chaufførens vurdering der gælder). I disse situationer kan cykler kun medtages, såfremt der er plads i bussens højre bagagerum. Højre bagagerum kan være optaget af bagage fra andre kunder.

Du kan heller ikke tage cykel med i busserne 86, 87 og 89 der kører som erstatning, ved længerevarende driftsforstyrrelser på Letbanen.

Elcykel

Hvis du ønsker at medbringe en elcykel, skal du, grundet vægt, have afmonteret batteriet inden bussen ankommer.

Betaling

Du skal købe en cykelbillet, hvis du vil have din cykel (inkl. elcykel og foldecykel) med i bussen. En cykelbillet svarer til en 2-zoners billet til voksentakst. Billetten gælder for hele rejsen (inkl. omstigninger), hvis du har en gyldig billet eller et gyldigt kort til rejsen. Hvis du køber en ny billet i forbindelse med omstigning (f.eks. ved returrejse eller ved omstigning fra tog til bus), skal du også forny din cykelbillet. Du kan ikke betale for cyklen med klippekort, men du kan købe en cykelbillet i Midttrafik app. Du kan via chaufføren checke en cykel ind på dit rejsekort. Det er også muligt at købe et rejsekort flex eller rejsekort anonymt med kundetypen cykel. Dermed har du et særskilt rejsekort til din cykel. Du kan se priser på rejsekort.dk

Du kan ikke bruge en cykelbillet fra DSB/Arriva i bus eller letbane.

Du kan ikke bruge en Midttrafik-cykelbillet ved togrejser (DSB, Arriva). Her gælder DSB's og Arrivas regler og priser.

Særlige forhold når du medbringer din cykel i Lemvigbanen

Du kan tage din cykel gratis med i Lemvigbanen.

Særlige forhold når du medbringer din cykel i Letbanen

Almindelig cykel og elcykel
Du kan tage din cykel med i Letbanen, dog ikke på strækningen Skolebakken - Universitetshospitalet i myldretiden (kl. 7.00 - 9.00 og kl. 15.00 - 17.00 på hverdage). En overtrædelse af cykelspærretiden vil medføre en kontrolafgift på 100 kr. 

Cyklen skal placeres i flexarealet. Husk at købe en cykelbillet i form af en 2-zoners enkeltbillet til voksentakst eller check cyklen ind på dit rejsekort via rejsekortautomaten eller check ind ekstra-kortlæseren på perronen. Du kan ikke betale for cyklen med klippekort, men du kan købe en cykelbillet i Midttrafik app.

Specialcykler og cykelanhængere
Det er desværre ikke muligt at medbringe trehjulede voksencykler, varecykler, ladcykler, cykelanhængere eller lignende i Letbanen.

Foldecykel
Du kan medbringe din foldecykel gratis på alle strækninger og i alle tidsrum. Din foldecykel skal være foldet sammen, og den skal placeres under sæderne eller i flexarealet. Foldecykler må maksimalt fylde 115x60x30 cm.

Gratis cykelmedtagning i Viborg bybusser

Fra 1. januar 2019 kan du tage din cykel med i bybusserne i Viborg helt gratis uden for myldretiden, som er hverdage kl. 7.00 – 9.00. Ordningen er et to-årigt forsøg, og understøtter Viborg Kommunes ønsker om, at Viborg skal være en god cykelby.

Cyklen skal placeres på midterperronen, hvor der er stropper til fastspænding. Der er plads til max to cykler i hver bus. Ind- og udstigning må ikke generes. Pladsen bliver delt med barnevogne, kørestole mv. Er pladsen optaget, bliver du nødt til at vente på næste bus. Chaufførens vurdering er gældende.

Løbehjul/el-løbehjul

Løbehjul/elløbehjul følger de samme retningslinjer som cykler. Dvs. det kan medtages mod betaling i regionale busser og Letbanen (÷myldretid). Det er gratis i Lemvigbanen og i bybusser i Viborg, mens det ikke kan medtages i øvrige bybusser.

Kan løbehjulet/elløbehjulet foldes sammen, kan det dog medtages gratis i bussen som normal bagage. Det må maksimalt måle 30 x 60 x 100 cm. Børneløbehjul kan medtages som bagage, hvis det ikke er til gene for øvrige passagerer.

Opdateret august 2020