Rejsegods, cykler, løbehjul m.m.

headline here
Bagage

Du må medbringe personlig bagage, hvis det ikke generer eller er til fare for andre, og uden at det tilsmudser eller ødelægger bussen eller Letbanen, samt hvis der er plads til det, og ind- og udstigning ikke generes. Chaufføren vurderer, om din bagage kan medbringes i bussen.

Særligt vedr. transport af fyrværkeri i Midttrafiks busser, Letbanen og Midtjyske Jernbaner

Du må højst medbringe fyrværkeri, der i alt indeholder maksimalt 0,5 kg sprængstof (NEM). Du må naturligvis kun transportere fyrværkeri, der kan købes lovligt i forretningerne, og kun når det opbevares i original salgsemballage til detailhandelsbrug og i øvrigt håndteres forsvarligt under rejsen.

Se på fyrværkeriet, hvor meget sprængstof (NEM), det indeholder.

Chaufføren kan afvise kunder, der medbringer for meget fyrværkeri i bussen. 

headline here
Barnevogn, klapvogn og rollator

Du kan gratis tage en barnevogn, klapvogn eller rollator med i bussen, Letbanen eller Midtjyske Jernbaner, hvis der er plads til det, og ind- og udstigning ikke generes.

Barnevogne mv. medbringes på eget ansvar. Vognen skal stå med låste hjul, og det anbefales at fastspænde vognen med de remme, der er monteret i bussen eller Letbanen til dette formål. Barnet kan være i barnevognen under kørslen, hvis det er fastspændt. I denne situation skal du blive ved vognen af sikkerhedsmæssige hensyn.

Barnevogne, klapvogne og rollatorer må kun medbringes, når de bruges til persontransport. Der må ikke sidde flere børn i vognen, end den er beregnet til.

Der er typisk plads til højst to barnevogne eller én kørestol pr. bus. Chaufføren kan afvise at tage en barnevogn, klapvogn eller rollator med, hvis der er begrænsede pladsforhold. Chaufførens vurdering er gældende.

Ønsker du at medbringe en barnevogn, klapvogn eller rollator, skal du selv kunne løfte den op i bussen. Chaufføren har ikke mulighed for at hjælpe dig.

I Letbanen skal barnevogn, klapvogn og rollator placeres i de afmærkede flexarealer. 

Se eventuelt afsnittet om kørestole

Opdateret februar 2021

headline here
Cykler (inkl. elcykler og foldecykler) og løbehjul

Generelle forhold i bussen

Du kan mod betaling medbringe din cykel (inkl. elcykel og foldecykel) i en del af Midttrafiks busser*), hvis der er plads til det.

Bybusserne – undtagen i Aarhus og Grenaa – medtager cykler uden for myldretiden (7.00-8.30 og 15.00-17.00). Cyklen placeres på eget ansvar i flexarealet i midten af bussen, hvor der er stropper til fastspænding. Der er plads til maks. to cykler i hver bus. Ind- og udstigning må ikke generes. Pladsen bliver delt med barnevogne, kørestole mv. efter først-til-mølle-princippet. Er pladsen optaget, bliver du nødt til at vente på næste bus. Chaufførens vurdering er gældende.

De fleste regionalbusser*) medtager cykler, der placeres i bussens bagagerum. Du skal forvente, at du selv skal placere cyklen i bagagerummet.

Fra 26. juni 2022 kan du tage din cykel med gratis i ledbusserne på rute 100 i et pilotforsøg. Læs mere om cykelmedtagning på rute 100

Du kan ikke reservere plads til din cykel. Det er desværre ikke muligt at medbringe trehjulede voksencykler, varecykler, ladcykler, cykelanhængere eller lignende, da de fylder for meget.

*) Vær opmærksom på, at du ikke kan medbringe din cykel i Aarhus bybusser, lufthavnsbusserne 912X/Billund og 925X/Tirstrup samt på ruter, der bliver kørt af busser med lav indstigning uden bagagerum. Det er desværre ikke muligt at oplyse hvilke afgange, der køres af lavgulvsbusser, da det kan variere. 

Du kan heller ikke tage cykel med i busserne 86, 87 og 89, der kører som erstatning ved længerevarende driftsforstyrrelser på Letbanen.

Opdateret 21. juni 2022

Elcykel

Hvis du ønsker at medbringe en elcykel, skal du, grundet vægt, have afmonteret batteriet inden bussen ankommer.

Betaling

Du skal købe en cykelbillet, hvis du vil have din cykel (inkl. elcykel og foldecykel) med i bussen. Billetten gælder for hele rejsen (inkl. omstigninger), hvis du har en gyldig billet eller et gyldigt kort til rejsen.

Hvis du køber en ny billet i forbindelse med omstigning (fx ved returrejse eller ved omstigning fra tog til bus), skal du også forny din cykelbillet. 

Du kan købe en cykelbillet i Midttrafik app eller hos chaufføren. Det er ikke muligt at bruge klippekort. Du kan også checke en cykel ind på dit rejsekort via chaufføren. Køber du et rejsekort flex eller rejsekort anonymt med kundetypen cykel, har du et særskilt rejsekort til din cykel. Du kan se priser på rejsekort.dk

Du kan ikke bruge en cykelbillet fra DSB/Arriva i bus eller letbane.

Du kan ikke bruge en Midttrafik-cykelbillet ved togrejser (DSB, Arriva). Her gælder DSB's og Arrivas regler og priser.

Opdateret 1. januar 2022

Særlige forhold når du medbringer din cykel i Midtjyske Jernbaner

Du kan tage din cykel gratis med i Lemvigbanen, mens du skal betale for at medtage den på Holstebro-Skjern. 

Læs mere om cykler i Midtjyske Jernbaner

Opdateret februar 2021

Særlige forhold når du medbringer din cykel i Letbanen

Almindelig cykel og elcykel
Du kan tage din cykel med i Letbanen, dog ikke på L2-delstrækningen Skolebakken - Universitetshospitalet (begge retninger) i myldretiden (kl. 7.00 - 9.00 og kl. 15.00 - 17.00 på hverdage). En overtrædelse af cykelspærretiden vil medføre en kontrolafgift på 100 kr. 

Cyklen skal placeres i flexarealet. Husk at købe en cykelbillet eller check cyklen ind på dit rejsekort via rejsekortautomaten eller check ind ekstra-kortlæseren på perronen. Du kan købe en cykelbillet i Midttrafik app, men ikke bruge et klippekort Du kan også købe en cykelbillet i billetautomaterne på Letbanens perroner.

Specialcykler og cykelanhængere
Det er desværre ikke muligt at medbringe trehjulede voksencykler, varecykler, ladcykler, cykelanhængere eller lignende i Letbanen.

Foldecykel
Du kan medbringe din foldecykel gratis på alle strækninger og i alle tidsrum. Din foldecykel skal være foldet sammen, og den skal placeres under sæderne eller i flexarealet. Foldecykler må maksimalt fylde 115x60x30 cm.

Opdateret 1. januar 2022

Løbehjul/el-løbehjul

Løbehjul/el-løbehjul følger de samme retningslinjer som cykler. Dvs. det kan medtages mod betaling i regionale busser, bybusser (undtagen i Aarhus) og Letbanen (undtagen i myldretid). Det er gratis i Midtjyske Jernbaner.

Kan løbehjulet/el-løbehjulet foldes sammen, kan det dog medtages gratis i bussen som normal bagage. Det må maksimalt måle 30 x 60 x 100 cm. Hvis løbehjulet/el-løbehjulet sammenfoldet fylder mere, må det ikke medtages i regionale lavgulvsbusser uden bagagerum.  

Børneløbehjul kan medtages som bagage, hvis det ikke er til gene for øvrige passagerer.

Opdateret 10. august 2022