Særligt vedr. COVID-19

Tillæg til landsdækkende rejseregler

Rejsende i den kollektive transport skal ifølge lovgivningen (Epidemiloven, LOV nr. 285 af 27/02/2021, og dertilhørende bekendtgørelser) have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir. Disse regler er gældende indtil de ophæves eller afløses af nye regler som følge af epidemiloven. 

Engangs- eller stofmundbind skal dække næse og mund, og være fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørene eller bag hovedet og være tætsluttende omkring ansigtet.

Visir er en skærm af plastik, der dækker øjne, næse og mund, eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

Følgende kunder er fritaget fra at bruge mundbind og visir:

  • Børn under 12 år
  • Personer med nedsat bevidsthedsniveau
  • Personer med fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Mundbindet eller visiret må fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det er fx i følgende tilfælde:

  • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende transportmiddel, station m.v.
  • Under indtagelse af medicin.
  • Under samtale med personer, der mundaflæser.
  • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
  • Hvis politiet skal foretage identifikation.

Kunder, som ikke bærer mundbind eller visir, og som ikke er fritaget fra kravet, risikerer at blive afvist eller vil blive bedt om at forlade det pågældende transportmiddel/sted af personale/kontrollør. Bortvisning kan ske med politiets hjælp. Politiet kan udstede bøde, hvis transportmidlet/stedet ikke forlades.

Arbejdsgivere for ansatte i kollektiv trafik skal påse, at de ansatte i arbejdstiden har tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, så længe de ansatte befinder sig i transportmidlet eller på en station, medmindre de ansatte opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil det alene er ansatte, der har adgang. Ansatte kan fjerne mundbind eller visir midlertidigt, hvis der i en konkret færdselssituation opstår problemer med den ansattes mulighed for udsyn. 

For at passe godt på hinanden opfordrer selskaberne alle kunder til at følge myndighedernes anbefalinger til de rejsende i den kollektive transport i forbindelse med COVID-19 og efterkomme personalets anvisninger.

De senest opdaterede regler findes her: coronasmitte.dk

Der tages forbehold for ændringer.

Læs mere på vores informationsside om COVID-19