ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

13: Horsens Trafikterminal - Nørretorv - Egebjerg - Gedved - Egebjerg - Nørretorv - Horsens Trafikterminal

 

 

Høringsforslag

 

 

Ny bybuslinje mellem Horsens og Gedved.

 

Høringssvar

 

 

Midttrafik har modtaget 17 høringssvar

1)   Tilfredshed med ruten (5 høringssvar)

2)   Ønske om øget betjening (6 høringssvar)

3)   Ønske om justering af afgangstid (6 høringssvar)

 

Sagsbehandling

 

Ad1)

5 kunder udtrykker tilfredshed med den foreslåede betjening mellem Horsens og Gedved.

 

Ingen videre behandling nødvendig.

 

Ad 2)

2 kunder ønsker generelt øget betjening på linjen.

 

Horsens Kommune har besluttet at indføre bybus på strækningen med timesdrift.

 

 

1 kunde ønsker busafgang fra Egebjerg med ankomst ved Horsens Trafikterminal ca. 5.40 med forbindelse til tog mod Aarhus kl. 5.45.

 

Midttrafik vurderer, at kundegrundlaget til en tidlig afgang er lavt.

 

 

1 kunde ønsker sene eftermiddags- og aftenafgange.

 

Linje 13 kører med timesdrift i dagtimerne indtil kl. 19.30 hvorefter der køres tre aftenafgange med flexbus. Disse afgange fremgår af side 2 i køreplanen. Ingen videres sagsbehandling nødvendig.

 

 

1 kunde ønsker at første morgenafgang køres som almindelig bus.

 

Midttrafik undersøger den nuværende benyttelsesgrad og vurdere om det er muligt at opgradere turen til bus. 

 

 

1 kunde ønsker mulighed for at møde i Horsens til mødetider efter kl. 8.00 på hverdage.

 

Linje 13 kører med timesdrift i dagtimerne indtil kl. 19.30 hvorefter der køres tre aftenafgange med flexbus. Der er forbindelse til Horsens hver time. Derudover kører nogle enkelte afgange på rute 107.

 

 

1 kunde ønsker morgenafgange fra Gedved til Horsens i weekenden af hensyn til arbejde.

 

I køreplansforslaget er tidligste ankomst i Horsens lørdag er 9.18 og søndag 10.18. Midttrafik  vurderer at betjeningsomfanget om morgenen i weekenden er tilpasset kundegrundlaget.

 

 

Ad 3)

5 kunder ønsker bedre tilpasning til ringetider ved uddannelser i Horsens – især omkring Nørretorv. Specifikt ønskes afgang fra Gedved omkring kl. 7.24.

 

Ankomst- og afgangstider på linje 13 er tilpasset mulighed for at møde ved alle ungdomsuddannelser i Horsens. Det betyder, at ankomst ved Nørretorv er noget tidligere end mødetid, da der også skal være mulighed for at skifte til andre busser ved Horsens Trafikterminal kl 7.35. Eksempelvis til uddannelserne i øst og syd. Det samme gælder om eftermiddagen hvor elever fra syd og øst skal have mulighed for at nå ind til Trafikterminalen og skifte til linje 13.

Afgangen kl. 6.30 fra Horsens afgår kl. 6.55 fra Gedved. Afgangen er i Horsens kl. 7.21. Af hensyn til forbindelse med rute 107 i Gedved og forbindelse med bybusserne i Horsens kl. 7.35 kan afgangen ikke justeres meget.

 

 

1 kunde ønsker bedre tilpasning til ringetid ved Egebjergskolen fra Gedved.

 

Afgangen fra Horsens 7.35 afgår fra Gedved 7.58 og ankommer ved Egebjergskolen 8.08. Afgangen kl. 7.35 i Horsens er ret vigtig i forhold til øvrige bindinger i Horsens og kan derfor ikke justeres.

 

 

 

Beslutning

Horsens Kommune har besluttet at afgang kl. 6.30 tilpasses så ankomsttid i Horsens er nærmere 7.30 for at tilgodese kortere

ventetid for elever ved Ane Stauningsvej.

Afgangen kl. 07.35 flyttes til 07.25, så dem omkring Vestergade og Hanstedvej tilgodeses med den nye bybus.

Af hensyn til skoler og uddannelser tilpasses afgangstiderne om eftermiddagen således, at afgangen kl. 13.30 flyttes til 13.42, afgangen 14.15 flyttes til 14.42 og afgangen kl. 15.40 flyttes til 15.50 .