ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

14: Horsens Trafikterminal - Islandsvej - Hatting - Islandsvej - Horsens Trafikterminal

 

 

Høringsforslag

 

 

Ny bybuslinje mellem Horsens og Hatting

 

Høringssvar

 

 

Midttrafik har modtaget 18 høringssvar

1)   Tilfredshed med høringsforslaget (6 høringssvar)

2)   Ønske om justering af afgangstid (6 høringssvar)

3)   Ønske om øget betjening (2 høringssvar)

4)   Ønske om ændret ruteforløb (4 høringssvar)

 

 

Sagsbehandling

 

Ad 1)

6 kunder udtrykker tilfredshed med den øgede betjening mellem Hatting og Horsens.

 

Ingen videre sagsbehandling nødvendig.

 

Ad 2)

1 kunde ønsker bedre tilpasning til mødetid ved Hatting Skole.

 

Der er en afgang på rute 220 fra Horsens kl. 7.35 denne er ved Hatting Skole kl. 7.53.

Afgangen kl. 7.02 fra Horsens er tilpasset ankomst retur i Horsens kl. 7.31, hvor det er muligt at skifte til bybusser der kører videre ud til bl.a. ungdomsuddannelser. Flyttes denne afgang til senere for at tilpasse til ringetid ved Hatting Skole vil forbindelsen i Horsens mistes.

 

4 kunder ønsker afgang fra Horsens kl. 15.20/15.30 af hensyn til elever på ungdomsuddannelser og privatskole

 

Der er på rute 220 en afgang fra Horsens kl. 15.45 til Tørring via Hatting. Denne er i videst muligt omfang tilpasset elever fra ungdomsuddannelserne i Horsens. Afgangen 15.10 på linje 14 er placeret her for at give en spredning af afgangene på rute 220 og linje 14.

 

 

1 kunde ønsker afgang fra Horsens 11.40, 12.40, 13.40 og 14.40 af hensyn til uddannelser.

 

Midttrafik undersøger og implementerer hvis muligt.

 

 

1 kunde ønsker afgange kl. 16.20 flyttet til 16.40 af hensyn til elever fra ungdomsuddannelser.

 

På rute 220 er der en afgang fra Horsens Trafikterminal til Tørring via Hatting kl. 16.39 som kan bruges. Afgangen kl. 16.20 på linje 14 giver en større spredning af afgangene på strækningen.

 

Ad 3)

1 kunde ønsker, at flexbusafgange køres som almindelige busafgange.

 

Flexbus er indsat på tidspunkter med hvor benyttelsen af bus ofte er lav.

 

 

1 kunder ønsker bedre tilpasning til mødetider ved Horsens Sygehus mellem kl. 7.00 og 22.00.

 

Midttrafik undersøger om afgangen kl. 6.30 fra Horsens kan tidligerelægges så ankomst ved Horsens Trafikterminal er 6.40 i stedet. Derfra vil der være forbindelse til linje 1 til Horsens Sygehus med ankomst 6.53.

Midttrafik undersøger om flexbusafgangen om aftenen kan flyttes, så ankomst er kl. 21.40 hvor der er forbindelse til linje 1 til Horsens Sygehus kl. 21.45.

 

Ad 4)

1 kunde ønsker forbindelse mellem Østerhåbskolen Hatting og Østerhåbskolen Torsted.

 

Linje 14s forløb er tilpasset en direkte forbindelse mellem Hatting og Horsens. Det vil være muligt at benytte linje 14 fra Hatting til Horsens med ankomst kl. 7.35, hvor der kan skiftes til linje 6 til Rønnebærvej/Platanvej med ankomst 7.49. Herfra er der ca. 2 minutters gang til Østerhåbskolen Torsted.

Om eftermiddagen er der forbindelse med flere busser til Horsens Trafikterminal omkring kl. 15.00. Der kører bus fra Horsens til Hatting kl. 15.05 (rute 220), 15.10 (linje 14) og 15.45 (rute 220).

 

 

2 kunder ønsker ruten via Torsted.

 

Linje 14s forløb er tilpasset en direkte forbindelse mellem Hatting og Horsens. Det er ved Horsens Trafikterminal muligt at benytte linje 6, linje 7 og rute 202 mod Torstedområdet.

 

 

1 kunde udtrykker bekymring for rutens forløb i forbindelse med elektrificeringen af jernbanenettet.

 

Midttrafik undersøger i samarbejde med Horsens Kommune hvordan arbejdet omkring elektrificeringen af jernbanenettet kommer til at påvirke ruteforløbet.

 

 

 

 

Beslutning

Horsens Kommune har besluttet at afgangen kl. 6.30 fra Horsens tidligerelægges så ankomst ved Horsens Trafikterminal er 6.40 istedet – af hensyn til arbejdstider ved Horsens Sygehus.

Flexbusafgangen kl. 21.30 flyttes så ankomst i Horsens er 21.40. Af hensyn til over-skueligheden flyttes alle afgangene til denne ankomsttid.

Afgangene fra Horsens Trafikterminal omkring middag og noget af eftermiddagen flyttes til kl.

11.40, 12.40, 13.40 og 14.40 af hensyn til uddannelser.

Ruten er grundet lukning af Hattingvej fra ultimo juil 2020 justeret så der i stedet køres via Østerhåbsvej