ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

220: Horsens - Hatting - Tørring

 

 

Høringsforslag

 

 

Flexbusture der kun kører mellem Hosens og Hatting nedlægges - der henvises i stedet til ny bybuslinje 14 mellem Horsens og Hatting. Derudover tilføjes busafgang fra Horsens kl. 15.45 og 16.39 samt fra Tørring kl. 16.35 og 17.30.

 

Høringssvar

 

 

Midttrafik har modtaget 2 høringssvar

1)   Ønske om øget betjening (1 høringssvar)

2)   Utilfredshed med høringsforslaget (1 høringssvar)

 

 

Sagsbehandling

 

Ad 1)

1 kunde ønsker flere faste afgange mellem Horsens og Uldum.

 

I forbindelse med Region Midtjyllands besparelser på buskørslen i 2019 overgik ruten til Horsens og Hedensted Kommuner og betjenings-omfanget blev reduceret. Der er indsat flexbus på lavt benyttede afgange og i på tværs af begge kommune kan flextur til 4 kr/km benyttes.

 

 

1 kunde udtrykker utilfredshed med, at afgangen kl. 8.37 fra Hatting mod Horsens nedlægges.

 

Turen er er erstattet af bybus linje 13. Denne afgår fra Hatting Kirke kl. 8.46 mod Horsens.

 

 

 

Beslutning

Horsens Kommune og Hedensted Kommune fastholder høringsforslaget. Dog omlægges ruten da Hattingvej lukkes grundet vejarbejde og der køres i stedet via Østerhåbsvej.