��� Behandling af h�ringssvar

 

1008: Odder - Hou

 

 

H�ringsforslag

 

Ingen planlagte �ndringer

 

 

H�ringssvar

 

Midttrafik har modtaget 2 h�ringssvar

1)   �nske om bedre tilpasning til ringetider ved Hou Skole (1 H�ringssvar)

2)   �nske om bedre tilpasning til rute 100 (1 h�ringssvar)

 

 

Sagsbehandling

 

 

Ad 1)

Hou Skole �nsker bedre tilpasning til skolens ringetider.

Skoledagen slutter kl. 13.30, 13.50 og 14.30 og der �nskes bus fra Hou kl. 13.35 og 14.35.

 

Afgangstiderne fra Odder er tilpasset byskolernes ringetider samt bindinger til andre ruter p� Odder Busterminal � derfor kan afgange fra Odder ikke justeres uden konsekvenser for �vrige ruter.

 

Ad 2)

1 kunde �nsker bedre tilpasning mod Hou fra rute 100 der ankommer 14.38.

 

Midttrafik undersøger og implementere hvis muligt.

 

 

Beslutning

Ad 1)

Odder Kommune har truffet beslutning om at køreplanen fastholdes.

 

Ad 2)

Afgangen fra Skovbakkeskolen kl. 14.30 flyttes til 14.37 for at skabe forbindelse fra rute 100 med ankomst 14.38. Afgang fra Odder vil på rute 1008 således være 14.42.