ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

Rute 560 Ringkøbing-Lem-Dejbjerg-Stauning-Skjern

 

 

 

Høringsforslag

 

 

Dubleringsbussen er nedlagt på grund af nye togtider, hvor toget nu afgår kl. 7.15 fra Ringkøbing med ankomst i Skjern kl. 7.36.

 

Afg. kl. 6.09 fra Skjern til Lem er nedlagt på grund af lav benyttelse.

 

Der indsættes en ekstra afg. kl. 14.39 fra Skjern/Ånumvej/Skolebyen med ankomst kl. 15.05 i Ringkøbing. (kan køres af en bus fra rute 580)

 

 

 

Høringssvar

 

 

Midttrafik har modtaget 2 høringssvar.

 

1)   Ønsker afg. kl. 15.00 fra Skjern mod Ringkøbing ændret til kl. 15.10 – da elever på VGT som bor i Dejbjerg-området ankommer kl. 15.05 med tog fra Tarm.

2)   Ønsker kørsel ad Vesttarpvej til Velling Friskole (1)

 

 

 

 

Sagsbehandling

 

Ad 1) Afg. kl. 15.00 fra Skjern mod Ringkøbing ændres til kl. 15.10 således at elever fra VGT kan nå bussen mod Dejbjerg-området.

 

Ad 2) Hvis bussen skal køre via Vesttarpvej i stedet for Vellingvej – vil det medføre at Hebeltoft-området ikke bliver betjent (ifølge tælling står der 12 elever på der). Det drejer sig om ikke kørselsberettigede elever til Velling Friskole.

 

 

Beslutning

Ringkøbing-Skjern Kommune har besluttet at fastholde høringsforslaget.