ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

Rute 580 Ringkøbing – Søndervig – Hvide Sande

 

 

 

Høringsforslag

 

 

Der er udarbejdet en hel ny køreplan med timesdrift fra kl. 6.00-18.00 og 2 timesdrift om aftener og i weekender.

 

Der er indsat flere ture på hverdage og lørdage.

 

Der er generelt afgange i minuttal 20 fra Ringkøbing Rtb.

 

Kun kørsel til/fra Årgab og Bjerregård 1 gang om morgenen og 3 gange om eftermiddagen på skoledage.

 

Der bliver indsat flexbus på nogle afgange fra Hvide Sande til Årgab og Bjerregård på hverdage, lørdage og søndage.

 

Efter høringen er afsluttet – har Midttrafik og Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet, at kørselsberettigede elever syd for Årgab skal befordres med taxa. Det medfører at mange afgange nu passer med ringetiderne på skolerne.

 

 

 

Høringssvar

 

 

Midttrafik har modtaget 31 høringssvar.

 

1)   Ønsker kørsel til Bjerregård på flere afgange. (2)

2)   Ønsker kørsel helt til Nr. Nebel og kørsel i ring om Ringkøbing Fjord (1)

3)   Ønsker at afg. kl. 7.30 fra Bjerregård ændres til kl. 7.25 således at elever til Holmsland Skole ankommer kl. 8.05 i stedet for 8.10 (ringetid 8.15) (1)

4)   Ønsker at afg. kl. 14.20 fra Ringkøbing afgår kl. 14.30 således at elever der skal hjem fra Holmsland Skole kan benytte turen når de har fri kl. 14.35. (1)

5)   Ønsker en afg. fra Ringkøbing Skole kl. 13.10 som kører via Kloster (kørsel til konfirmandundervisning) (2)

6)   Ønsker kørsel via Kloster på flere afgange (2)

7)   Ønsker en anden ruteføring i Ringkøbing (1)

8)   Ønsker afg. kl. 13.55 fra Ringkøbing genindført på skoledage (5)

9)   Ønsker flere afgange fra Ringkøbing Skole til Kloster om eftermiddagen (2)

10) Ønsker afg. fra Kloster til Ringkøbing om morgen til Ringkøbing Gymnasium (1)

11) Ønsker at afg. kl. 6.15 fra Hvide Sande mod Ringkøbing ændres til 6.00 – således at bussen mod Herning kan nås kl. 6.35. (1)

12) Ønsker at afg. kl. 6.45 fra Ringkøbing ændres til kl. 7.00 og kører via Kloster. Elev som går på Hvide Sande Skole (1)

13) Ønsker afg. kl. 14.36 fra Hvide Sande Skole (Fjordskolen) tilbage da mange elever benytter bussen til sport i Hallen. (10)

14) Ønsker en ny afgang kl. 16.45 fra Ringkøbing (1)

 

Sagsbehandling

 

Ad 1) Der henvises til flexbus fra Hvide Sande til Årgab og Bjerregård og retur. Samme service som i nuværende køreplan – dog skal flexbus bestilles.

 

Ad 2) Der henvises til flexbus fra Hvide Sande til Årgab og Bjerregaard og retur. Ringkøbing-Skjern Kommune indfører en turistbus i sommerperioden der kører rundt om fjorden. Samme service som i nuværende køreplan – dog skal flexbus bestilles.

 

Ad 3) Afg. kl. 7.34 fra Årgab er nu ændret således at eleverne ankommer kl. 8.04 på Holmsland Skole.

 

Ad 4 Afg. kl. 14.20 fra Ringkøbing ændres til kl. 14.25 og kører via Vasevej og Ringkøbing skole. Bussen ankommer kl. 14.46 ved Holmsland Skole (de har fri kl. 14.35).

 

Ad 5) Der er ingen ledig bus til at udføre kørslen.

 

Ad 6) Ringkøbing-Skjern Kommune har tidligere besluttet, at Kloster skal betjenes når elever skal til og fra Kloster på skoledage.

 

Ad 7) Midttrafik fastholder ruteføringen.

 

Ad 8) Efter at Bjerregård ikke længere skal betjenes, har det medført at nogle afgange er blevet rykket, og at der derved er blevet en ledig bus til at indsætte en afg. kl. 13.55 fra Ringkøbing Rtb. på skoledage.

 

Ad 9) Der er afg. fra Ringkøbing Skole via Kloster kl. 12.35, 14.00, 14.30 og 15.15. Der er yderligere en afgang kl. 16.20 fra Ringkøbing Rtb. som kører via Kloster

 

Ad 10) Bussen afgår kl. 7.28 fra Kloster med ank. kl. 7.41 på Ringkøbing Rtb. Der skiftes til rute 570 som har afg. kl. 7.45 mod Vasevej og Ringkøbing Skole.

 

Ad 11) Rute 952X kl. 6.55 fra Ringkøbing Rtb. mod Herning kan benyttes.

 

Ad 12) Afg. kl. 6.45 fra Ringkøbing Rtb. ændres til kl. 6.55.

 

Ad 13) Hvis afg. kl. 13.55 genindføres vil afg. kl. 14.36 Hvide Sande Skole være tilbage.

 

Ad 14) Har en ledig bus til at indsætte en ekstra afgang fra Ringkøbing Rtb. kl. 16.45.

 

 

 

Beslutning

Ringkøbing-Skjern Kommune har besluttet at fastholde høringsforslaget. Der indsættes nye afgange fra Ringkøbing kl. 13.55 og kl. 16.45 på skoledage.