ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

 

Rute 120 Rønde – Kolind - Grenaa

 

 

 

 

 

Høringsforslag

 

Ruteforløb og frekvens

Ruten kører mellem Rønde og Grenaa og er ikke en hovednetsrute.

På alle hverdage har ruten 7 daglige afgange mellem Grenaa og Kolind, hvoraf nogle

afgange tilbydes som Flexbus. 3 afgange forlænges til/fra Rønde.

Ruten kører ikke i weekenden, hvor der henvises til Flextur.

Ruten kører ikke længere mellem Aarhus og Rønde, hvor kunderne i stedet kan benytte

rute 123.

 

Rutens prioriterede bindinger

Ruten har til hovedformål at befordre uddannelsessøgende til forskellige

uddannelsesinstitutioner på rutens forløb. Morgen og eftermiddag er afgangene derfor

tilpasset ringetider for uddannelsesinstitutioner i hhv. Rønde og Grenaa.

De øvrige afgange mellem Grenaa og Kolind sikrer en jævn betjeningsfordeling over

dagen.

 

Afledte konsekvenser

Tilpasningen til ringetider for uddannelsesinstitutionerne medfører, at det ikke er muligt

at foretage selv mindre justeringer af afgangs- og ankomsttider på de relevante afgange,

hvilket også betyder, at tilpasning til eksempelvis Letbanen i enten Kolind eller Grenaa

ikke lader sig gøre. Det samme gælder forbindelse med øvrige ruter i hhv. Rønde, Kolind

eller Grenaa.

 

 

 

 

 

 

Høringssvar

 

 

 

Midttrafik har modtaget i alt 15 høringssvar med 1 eller flere emner

1) Ønske om øget betjening (7 høringssvar)

2) Misforståelse af høringsforslaget (5 høringssvar)

3) Utilfredshed med høringsforslaget (5 høringssvar)

4) Ønske om tilpasning til ringetider (2 høringssvar)

5) Ønske om justering af afgangstider (1 høringssvar)

 

 

 

 

Sagsbehandling

 

Ad 1)

2 kunder ønsker øget betjening mellem Rønde-Thorsager.

 

Rute 121 kan benyttes for timesdrift mellem Rønde-Thorsager.
Ønsket imødekommes ikke.

 

 

3 kunder ønsker øget betjening mellem Rønde-Kolind.

 

Der henvises til forbindelse mellem rute 121 og enten Letbanen eller rute 312 i Ryomgård for flere forbindelser mellem Rønde-Kolind.

Ønsket imødekommes ikke.

 

2 kunder ønsker øget betjening af hensyn til uddannelsessøgende til hhv. Grenaa og Rønde, heraf 1 af hensyn til elever til privatskole i Rønde.

 

Uddannelsesbetjeningen er fastsat til 1 afgang om morgenen og 2 afgange om eftermiddagen tilpasset ringetider for uddannelsesinstitutionerne. Der kan ikke tilbydes yderligere betjening eller særlig tilpasning til andre skoler.

 

Det er muligt for Syddjurs Kommune at øge antallet af afgange på rute 120 mellem Rønde-Kolind. Det kan primært lade sig gøre som Flexbusafgange, dog er der i tidsrummet 8.15-13.45 ledige busressourcer til indsættelse af ordinære busafgange.

 

 

Ad 2)

4 kunder tolker høringsforslaget som at ruten nedlægges og at betjeningen særligt mellem Rønde-Thorsager bortfalder.

 

Kunder til/fra Aarhus skal fremover skifte bus i Rønde og mellem Rønde-Thorsager kan rute 121 med timesdrift benyttes.

Ønsket imødekommes ikke.

 

1 kunde misforstår ruteforløbet og ønsker, at ruten får det ruteforløb, den allerede har.

 

Ingen behandling nødvendig.

 

 

Ad 3)

5 kunder udtrykker utilfredshed med høringsforslaget pga. nødvendigheden af busskifte for kunder til/fra Aarhus.

 

Rute 123 fastholdes som hovedruten mellem Aarhus-Rønde, som beskrevet i Trafikplan Djursland.

 

 

Ad 4)

2 kunder ønsker tilpasning til ringetid om morgenen for uddannelsesinstitutioner i Grenaa.

 

Norddjurs Kommune oplyser, at ringetiderne for uddannelsesinstitutionerne i Grenaa vil blive justeret, så rutens morgenafgang passer.

 

 

Ad 5)

1 kunde ønsker justering af afgangstid om eftermiddagen.

 

Afgangene er tilpasset ringetider for uddannelsesinstitutioner i hhv. Grenaa og Rønde, hvorfor det ikke lader sig gøre at justere afgangstider.

Ønsket imødekommes ikke.

 

 

Beslutning

I henhold til ovenstående samlede sagsbehandling anmodes Syddjurs Kommune om en beslutning vedrørende:

 

Ad1)

Ønsket om mere betjening mellem Rønde og Kolind. Midttrafik anbefaler indsættelse af flere flexbusafgange – dog kan der indsættes ordinære busafgange i tidsrummet 8.15-13.45, hvor der er ledige busressourcer.

 

Syddjurs Kommune ønsker ikke at udvide betjeningsomfanget og høringsforslaget fastholdes.