ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

 

Rute 121 Ryomgård – Rønde – Knebel (- Helgenæs)

 

 

 

 

 

Høringsforslag

 

Ruteforløb og frekvens

Ruten kører mellem Ryomgård og Knebel via Rønde og er en hovednetsrute med

timesdrift i dagtimerne samt afgange hver 2. time aften og weekend.

På hverdage forlænges 10 afgange til Helgenæs, hvoraf udvalgte afgange tilbydes som

Flexbus, der skal bestilles. I weekenden tilbydes 8-9 afgange til hhv. Helgenæs og

Skødshoved som Flexbus.

Ruten kører ikke længere mellem Aarhus og Rønde, hvor kunderne i stedet kan benytte

rute 123.

 

Rutens prioriterede bindinger

Forbindelse til/fra Aarhus med rute 123 i Rønde og til Letbanen i Ryomgård er rutens

højest prioriterede bindinger.

Ruten er desuden tilpasset ringetider for Molsskolen og befordrer uddannelsessøgende til

uddannelsessteder i primært Rønde.

 

Afledte konsekvenser

De prioriterede forbindelser til/fra rute 123 i Rønde og til/fra Letbanen i Ryomgård

medfører, at det ikke er muligt at foretage selv mindre justeringer af afgangs- og

ankomsttider, herunder mere optimeret tilpasning til uddannelsesinstitutioner i Rønde.

 

 

 

 

Høringssvar

 

 

 

Midttrafik har modtaget 67 høringssvar med 1 eller flere emner

1)   Ønske om justering af afgangstider (39 høringssvar)

2)   Misforståelse af høringsforslaget (10 høringssvar)

3)   Utilfredshed med høringsforslaget (8 høringssvar)

4)   Ønske om øget betjening (7 høringssvar)

5)   Ønske om tilpasning til andre ruter (7 høringssvar)

6)   Misforståelse af betingelser ifm. brug af Flexbus (1 høringssvar)

7)   Input til teknisk køreplanlægning (1 høringssvar)

8)   Ønske om forbedring af stoppestedsforhold (1 høringssvar)

9)   Ønske om medtagning af cykler (1 høringssvar)

10) Uspecifikt høringssvar (1 høringssvar)

 

 

 

Sagsbehandling

 

Ad1)

28 kunder ønsker afgangstiderne tilpasset ringetiderne på Syddjurs Friskole af hensyn til elever fra Knebel og Helgenæs.

 

Afgang fra Knebel kl. 7.36 forlænges til Rønde med ankomst i Egens kl. 8.34. Afgang fra Knebel kl. 8.55 afkortes og starter i Rønde kl. 9.16.

Afgang fra Rønde kl. 11.57 ændres til kl. 12.12 med ankomst i Egens kl. 12.19 og forlænges til Helgenæs.

Afgang fra Rønde kl. 14.57 ændres til kl. 15.12 med ankomst i Egens kl. 15.19.

 

2 kunder ønsker afgangstiderne tilpasset en uspecificeret skole.

1 kunde ønsker uspecifik justering af afgangstider ift. Letbanens afgangstider.

 

Kundernes høringssvar er for uspecifikke til at kunne behandles.

 

 

1 kunde ønsker afgangstiderne justeret om morgenen af hensyn til pendling mellem Ryomgård og Rønde.

 

Afgangstider på strækningen mellem Ryomgård-Rønde er tilpasset Letbanen i Ryomgård og rute 123 til/fra Aarhus i Rønde. Hvis afgangstiderne ændres, bortfalder disse korrespondancer. Ønsket imødekommes ikke.

 

 

1 kunde ønsker afgangstiderne fra Tved tilpasset korrespondance til rute 217, så det er muligt at møde på Paderup Gymnasium kl. 8.30.

 

Rute 121 betjener kun Tved i weekenden og der henvises til betjening af Knebelbro kl. 6.51.

Ønsket imødekommes ikke.

 

1 kunde ønsker afgangstiden fra Rønde mod Knebel og Dejret tilpasset ringetider på Rønde Skole om eftermiddagen.

 

Afgang fra Rønde kl. 14.57 ændres til kl. 15.12 med ankomst i Knebel kl. 15.28, hvor kunden kan skifte til lokalrute 1 med afgang kl. 15.35 for videre forbindelse mod Dejret.

 

 

Rønde Privatskole ønsker afgangstiderne tilpasset Rønde Privatskole og Rønde Gymnasium.

 

Afgang fra Knebel kl. 6.36 med ankomst i Rønde kl. 7.42 er tilpasset ringetider for Molsskolen i Knebel og afgangstiden kan derfor ikke ændres.

Afgang fra Rønde kl. 14.12 er tilpasset ringetider for Molsskolen i Knebel og afgangstiden kan derfor ikke ændres.

Hvis afgang kl. 15.12 fra Rønde ændres, vil det medføre at efterfølgende afgange må ændres tilsvarende og disse afganges korrespondancer med andre ruter i hhv. Rønde og Ryomgård bortfalder. Der henvises til afgang kl. 15.57 fra Rønde.

Ønsket imødekommes ikke.

 

1 kunde ønsker bedre tilpasning mellem almindelig bus og Flexbus i weekenden.

 

Midttrafik undersøger muligheden for bedre tilpasning og implementerer hvis muligt.

 

 

1 kunde ønsker afgangstiderne fra Rønde mod Vrinners tilpasset fritidsjob i Vrinners.

1 kunde ønsker en specifik afgang fra Esby mod Rønde.

 

Afgangstider på strækningen mellem Rønde og Knebel er tilpasset korrespondancen med rute 123 til/fra Aarhus i Rønde og ringetider for Molsskolen i Knebel. Hvis afgangstiderne ændres, bortfalder disse korrespondancer.

Ønsket imødekommes ikke.

 

1 kunde ønsker afgangstiderne tilpasset ringetider på Molsskolen.

 

Køreplanen er tilpasset ringetider for Molsskolen. Ingen behandling nødvendig.

 

 

Ad2)

8 kunder udtrykker utilfredshed med at kørslen på Helgenæs nedlægges.

 

Kørslen på rute 361 er flyttet til rute 121, der tilbyder i alt 10 daglige afgange med almindelig bus mellem Knebel-Helgenæs på hverdage hvoraf 2 afgange tilbydes som Flexbus. I nuværende køreplan findes 11 afgange, hvoraf 5 kun kører på skoledage.
Hvis Syddjurs Kommune ønsker at øge antallet af afgange på rute 121 mellem Knebel-Helgenæs, kan dette primært lade sig gøre som Flexbusafgange. I tidsrummet 8.30-13.30 er der ledige busressourcer til indsættelse af ordinære busafgange.

 

 

2 kunder udtrykker utilfredshed med at kørslen mellem Ryomgård, Thorsager og Rønde nedlægges.

 

Rute 121 har timesdrift mellem Ryomgård-Thorsager-Rønde og Midttrafik vurderer, at betjeningsomfanget er tilpasset kundegrundlaget.

 

 

Ad3)

1 kunde udtrykker utilfredshed med høringsforslaget pga. nødvendigheden af busskifte for kunder til/fra Aarhus.

 

Rute 123 fastholdes som hovedruten mellem Aarhus-Rønde, som beskrevet i Trafikplan Djursland.

 

 

3 kunder udtrykker utilfredshed med, at der skåret ned i det daglige antal afgange mellem Knebel og Helgenæs.

 

Der findes i alt 10 daglige afgange med alm. bus mellem Knebel-Helgenæs på hverdage hvoraf 2 afgange tilbydes som Flexbus. I nuværende køreplan findes 11 afgange, hvoraf 5 kun kører på skoledage.
Hvis Syddjurs Kommune ønsker at øge antallet af afgange på rute 121 mellem Knebel-Helgenæs, kan dette primært lade sig gøre som Flexbusafgange. I tidsrummet 8.30-13.30 er der ledige busressourcer til indsættelse af ordinære busafgange.

 

 

3 kunder udtrykker generel utilfredshed med høringsforslaget.

 

Kundernes høringssvar er for uspecifikke til at kunne behandles.

 

 

1 kunde udtrykker utilfredshed med tilbuddet om Flexbus i weekenden.

 

Passagertal viser lav benyttelse i weekenden og kørslen er derfor oplagt at tilbyde som Flexbusafgange.

Ønsket imødekommes ikke.

 

Ad4)

5 kunder, herunder Helgenæs Naturefterskole, ønsker flere afgange mellem Knebel og Helgenæs.

2 kunder ønsker flere afgange mellem Knebel og Helgenæs i tidsrummet 8-14.

 

Der findes i alt 10 daglige afgange med alm. bus mellem Knebel-Helgenæs på hverdage, hvoraf 2 afgange tilbydes som Flexbus. I nuværende køreplan for rute 361 findes 11 afgange, hvoraf 5 kun kører på skoledage.

Hvis Syddjurs Kommune ønsker at øge antallet af afgange på rute 121 mellem Knebel-Helgenæs, kan dette primært lade sig gøre som Flexbusafgange. I tidsrummet 8.30-13.30 er der ledige busressourcer til indsættelse af ordinære busafgange.1 kunde ønsker flere afgange mellem Rønde og Thorsager i dagtimerne af hensyn til læge/tandlæge og fritidsaktiviteter.

 

Rute 121 har timesdrift mellem Ryomgård-Thorsager-Rønde og Midttrafik vurderer, at betjeningsomfanget er tilpasset kundegrundlaget.

 

 

Ad5)

3 kunder ønsker, at ruten tilpasses rute 123, så der kan opnås forbindelse til Aarhus.

 

Køreplanen for rute 121 er bl.a. tilpasset afgangstider for rute 123 i Rønde, som tilbyder kvartersdrift til/fra Aarhus i dagtimerne på hverdage.

Ønsket imødekommes ikke.

 

 

1 kunde udtrykker bekymring for om korrespondancen mellem rute 121 og rute 123 kan nås.

 

Busselskaberne er meget opmærksomme på viste korrespondancer og Midttrafik er løbende dialog med busselskaberne omkring driften.

Køreplanerne for ruterne 121 og 123 har gennemgået rettidighedsanalyser, hvor køretiden på rute 123 er forøget for at forbedre rettidigheden.

 

 

2 kunder ønsker, at ruten tilpasses lokalrute 1 i Knebel.

1 kunde ønsker, at ruten tilpasses lokalrute 2 i Knebel.

 

Køreplanen for rute 121 er tilpasset ringetider for flere skoler og forbindelser til andre ruter i Rønde og Letbanen i Ryomgård, som bortfalder, hvis afgangstiderne ændres.

 

 

1 kunde ønsker, at ruten tilpasses Letbanen.

 

Køreplanen er tilpasset Letbanen i Ryomgård.

 

 

Ad6)

1 kunde forveksler Flexbus med Flextur og klager over prisen på en rejse mellem Helgenæs og Knebel.

 

Prisen på Flexbus er den samme som almindelig bustakst og man kan køre på sin billet eller sit kort, og skifte mellem bus, Letbanen, Flexbus eller Lemvigbanen, inden for den tid og det antal zoner, der står på billetten eller kortet. Tidsgyldigheden er beregnet ud fra antallet af zoner.

Udover kontantbetaling, er det muligt at benytte alle kort udsted af Midttrafik. På rejsekort er det muligt at benytte pendlerkort udstedt til et antal zoner. Øvrige rejsekortprodukter kan desværre ikke anvendes til Flexbus.

 

 

Ad7)

1 chauffør kommer med input til konkret og teknisk køreplanlægning.

 

Midttrafik er i dialog med busselskaber om planlægningen.

 

 

 

Ad8)

1 kunde ønsker bedre stoppestedsforhold i Vrinners og Rønde med overdækning.

 

Midttrafik er i dialog med Syddjurs Kommune om generel forbedring af stoppestedsforhold.

 

 

Ad9)

1 kunde ønsker bedre mulighed for at medtage cykler i bussen.

 

Det er muligt at medtage cykler i Midttrafiks blå busser (med få undtagelser), hvis der er plads og hvis det ikke er en laventrebus.
Se mere på midttrafik.dk.

 

 

Ad10)

1 kunde har skrevet et uspecifikt høringssvar.

 

Midttrafik kan ikke behandle høringssvaret.

 

 

 

 

 

 

Beslutning

I henhold til ovenstående samlede sagsbehandling anmodes Syddjurs Kommune om en beslutning vedrørende:

 

Ad2, Ad3 og Ad4)

Ønsket om mere betjening mellem Knebel og Helgenæs. Midttrafik anbefaler indsættelse af flere flexbusafgange – dog kan der indsættes ordinære busafgange i tidsrummet 8.30-13.30, hvor der er ledige busressourcer.

 

Syddjurs Kommune ønsker ikke at udvide betjeningsomfanget og høringsforslaget fastholdes.