��� Behandling af h�ringssvar

 

 

Rute 122 R�nde - Tirstrup � Balle � Trustrup - Grenaa

 

 

 

 

 

H�ringsforslag

 

Ruteforl�b og frekvens

Ruten k�rer mellem R�nde og Grenaa via Tirstrup, Balle og Trustrup, og er en

hovednetsrute med timesdrift i dagtimerne samt afgange hver 2. time aften og weekend.

Ruten k�rer ikke l�ngere mellem Aarhus og R�nde, hvor kunderne i stedet kan benytte

rute 123.

 

Rutens prioriterede bindinger

Forbindelse til/fra Aarhus med rute 123 i R�nde er rutens h�jest prioriterede binding.

Herudover er forbindelsen til/fra rute 312 i Tirstrup prioriteret.

Ruten befordrer desuden uddannelsess�gende til uddannelsessteder i Grenaa.

 

Afledte konsekvenser

De prioriterede forbindelser til/fra rute 123 i R�nde og til/fra rute 312 i Tirstrup medf�rer,

at det ikke er muligt at foretage selv mindre justeringer af afgangs- og ankomsttider,

herunder mere optimeret tilpasning til uddannelsesinstitutioner i Grenaa eller Letbanen i

Trustrup.

I Grenaa er der s�ledes heller ikke mulighed for at tilbyde tilpassede forbindelser til rute

214 mod Glesborg, rute 351 mod Ebeltoft eller rute 352 mod B�nnerup.

Det nye ruteforl�b via Balle for�ger rejsetiden for rejsende mellem Grenaa og Ebeltoft,

der skifter mellem rute 122 og rute i Tirstrup.

Det �ndrede ruteforl�b medf�rer samtidig en �ndret betjening af Trustrup, hvor ruten

ikke l�ngere kan betjene stoppestederne ved Stationsgade/Aarhusvej og ved

Elmevej/Aarhusvej. Til geng�ld oprettes et nyt stop ved Ballevej/Aarhusvej og det

eksisterende stop ved Tv�rvej/Aarhusvej betjenes fortsat.

 

 

 

 

 

Hringssvar

 

 

 

Midttrafik har modtaget 23 hringssvar med et eller flere emner

1)   nske om ndret ruteforlb (14 hringssvar)

2)   Utilfredshed med hringsforslaget (11 hringssvar)

3)   Tilfredshed med hringsforslaget (2 hringssvar)

4)   nske om justering af afgangstider (1 hringssvar)

5)   nske om etablering af stoppested (1 hringssvar)

6)   Input til teknisk kreplanlgning (1 hringssvar)

 

 

 

Sagsbehandling

 

Ad1)

9 kunder nsker, at ruten betjener Rosmus Skole.

 

For betjening af Rosmus Skole henvises til rute 351, der er tilpasset skolens ringetider i videst muligt omfang.

Syddjurs Kommune oplyser, at der etableres stiforbindelse fra Rosmus til skolen, s eventuelle elever til Rosmus Skole ikke frdes p trafikfarlige veje.

 

 

2 kunder, herunder Aarhus Airport, nsker at ruten betjener Aarhus Lufthavn.

 

Rute 122s afgangstider er tilpasset andre ruter i Rnde og Tirstrup, og den ndvendige forlngelse af kretiden vil dels medfre, at disse korrespondancer bortfalder samt at kunder mellem Grenaa-Rnde vil f forlnget deres rejsetid yderligere. Kundegrundlaget for betjeningen af lufthavnen vurderes lavt, srligt nr det pga. frnvnte bindinger ikke vil vre muligt at tilpasse afgangstider til flyafgange og -ankomster.
Der henvises til korrespondancen med rute 312 i Tirstrup.

nsket imdekommes ikke.

 

1 kunde nsker, at ruten betjener Gravlev, Hyllested og Rosmus Skole.

 

Hvis rutens forlb forlnges yderligere via Gravlev, Hyllested og Rosmus Skole, vil det medfre en markant forgelse af rejsetiden for kunder mellem Grenaa-Rnde.

Ruteforlbet fastholdes.

 

 

1 kunde nsker, at ruten betjener Grenaa Havn.

 

Region Midtjylland faststter rutens betjeningsomfang og har ikke nsket at tilbyde betjening til Grenaa Havn med rute 122.1 kunde nsker, at ruten ikke betjener Bjdstrup.

 

Beboer i Bjdstrup nsker ruten frt uden om byen, hvorved kunder i Bjdstrup vil f forget afstanden til stoppestedet.
Stoppestedet benyttes af op til 10 kunder dagligt i gennemsnit.

Betjeningen af Bjdstrup fastholdes.

 

 

Ad2)

6 kunder udtrykker utilfredshed med, at uddannelsessgende p rhus Landevej ikke kan komme til Grenaa Gymnasium, da betjeningen af strkningen bortfalder.

 

3 kunder udtrykker utilfredshed med, at ruten ikke dkker Trustrup i tilstrkkelig grad.

1 kunde udtrykker generel utilfredshed med hringsforslaget.

1 kunde nsker, at ruten fortsat betjener landevejen mellem Tirstrup og Trustrup af hensyn til uddannelsessgende til Grenaa Gymnasium.

 

P afgange der er relevante for ungdomsuddannelses-institutionerne i Grenaa ndres rutens forlb til at kre ad rhus Landevej mellem Tirstrup-Trustrup, som herved betjenes mere dkkende p disse afgange.

Betjeningen af Rosmus og Balle bortfalder p de pgldende afgange.

 

 

Ad3)

1 kunde udtrykker tilfredshed med hringsforslaget, da man fra Trustrup fr forbindelse til Ebeltoft, Balle, Tirstrup og Rnde.

1 kunde udtrykker tilfredshed med det gede betjeningsomfang i weekenden.

 

Ingen behandling ndvendig.

 

 

Ad4)

1 kunde nsker, at ruten tilpasses ringetider p HTX i Grenaa.

 

Norddjurs Kommune oplyser, at ringetiderne for uddannelsesinstitutionerne i Grenaa vil blive justeret, s rutens morgenafgang passer og n eftermiddagsafgang passer til ringetider. Til den anden ringetid om eftermiddagen vil der ndvendigvis vre 45 minutters ventetid af hensyn til rute 122s korrespondancer med rute 312 i Tirstrup og rute 123 i Rnde.

 

 

Ad5)

1 kunde nsker, at der etableres et stoppested ved rup mellem Tirstrup og Rosmus.

 

Midttrafik tager kontakt til Syddjurs Kommune for at undersge mulighederne for at etablere et stoppested det nskede sted.

 

 

Ad6)

1 chauffr kommer med input til konkret og teknisk kreplanlgning.

 

Midttrafik er i dialog med busselskaber om planlgningen.

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Hringsforslaget fastholdes.