��� Behandling af h�ringssvar

 

 

Rute 123 Aarhus - R�nde - Ebeltoft

 

 

 

 

 

H�ringsforslag

 

Ruteforl�b og frekvens

Ruten k�rer mellem Aarhus og R�nde og er en hovednetsrute med kvartersdrift i

dagtimerne og halvtimesdrift aften og weekend.

Hver anden afgang k�rer videre til Ebeltoft, som derved f�r halvtimesdrift i dagtimerne

via to forskellige ruteforl�b; en gang i timen k�rer ruten via Femm�ller og en gang i

timen k�rer ruten via T�strup og Feldballe, hvorved rejsetiden reduceres for kunder, der

rejser mellem R�nde og Ebeltoft. Aften og weekend er der timesdrift til Ebeltoft via

Femm�ller.

I Aarhus supplerer rutens kvartersdrift den �vrige bybusbetjening p� Gren�vej og

supplerer den �vrige betjening af L�gten og Sk�dstrup aften og weekend samt udvalgte

afgange morgen og eftermiddag af hensyn til uddannelsess�gende til R�nde.

 

Rutens prioriterede bindinger

Rutens h�je frekvens sikrer naturligt god tilpasning til f.eks. andre ruter og ringetider for

uddannelsesinstitutioner m.m., hvorved specifik tilpasning ikke er n�dvendigt under

foruds�tning af at rutens afgange fordeles s� ligeligt som muligt.

Rutens afgange mellem T�strup og Feldballe fordeles i forhold til rute 122�s betjening af

samme str�kning. Det samme g�lder afgangene via L�gten og Sk�dstrup, som i muligt

omfang fordeles i forhold til rute 100.

 

Afledte konsekvenser

Af hensyn de ruter med lavere frekvens, der korresponderer med rute 123 og fordelingen

af kapaciteten mellem Aarhus og R�nde, b�r den faste kvarterdrift opretholdes og selv

mindre justeringer af afgangs- og ankomsttider undg�s.

 

 

 

 

 

Hringssvar

 

 

Midttrafik har modtaget 48 hringssvar med 1 eller flere emner

1)      nske om justering af afgangstider (32 hringssvar)

2)      Tilfredshed med hringsforslaget (4 hringssvar)

3)      Utilfredshed med hringsforslaget (3 hringssvar)

4)      Misforstelse af hringsforslaget (3 hringssvar)

5)      nske om gte betjening (3 hringssvar)

6)      nske om ndret ruteforlb (2 hringssvar)

7)      nske om lavetrbusser (1 hringssvar)

8)      nske om visning af stoppested i kreplanen (1 hringssvar)

9)      Utilfredshed med driftsmssige forhold i nuvrende kreplan (1 hringssvar)

10)    Input til teknisk kreplanlgning (1 hringssvar)

 

 

 

Sagsbehandling

 

Ad1)

21 kunder, herunder Ebeltoft Distriktsrd, nsker, at afgangstiderne tilpasses ringetider p Syddjurs Friskole af hensyn til elever fra Ebeltoft.

 

Afgang fra Ebeltoft kl. 8.19 lgges via Egens og ndres til kl. 8.10 med ankomst i Egens kl. 8.36.

Afgang fra Rnde kl. 14.07 lgges via Egens.

 

 

6 kunder, herunder Rnde Privatskole, nsker, at afgangstiderne tilpasses ringetider p Rnde Gymnasium af hensyn til elever fra Grnfeld.

Rnde Privatskole nsker, at afgangstiderne tilpasses ringetider p Rnde Privatskole.

 

Afgang fra Ebeltoft kl. 7.19 lgges via Egens og ndres til kl. 7.10 med ankomst i Rnde kl. 7.45. Elever fra Tstrup/Feldballe kan benytte afgangen fra Ebeltoft kl. 7.35 med ankomst til Rnde kl. 8.00.

Afgang fra Rnde kl. 14.07 lgges via Egens.

 

 

2 kunder, herunder Ebeltoft Distriktsrd nsker at afgangstiderne tilpasses fritidsaktiviteter i Rnde.

 

Afgang fra Ebeltoft kl. 15.19 lgges via Egens og ndres til kl. 15.10 med ankomst i Rnde kl. 15.45.

Afgang fra Ebeltoft kl. 14.40 lgges via Tstrup og Feldballe og ndres til kl. 14.49 med ankomst i Rnde kl. 15.15.

 

 

1 kunde nsker, at afgangstiderne tilpasses ringetider p EUD10 Kal.

 

Afgang fra Rnde kl. 14.07 lgges via Egens.

 

 

1 kunde nsker, at afgangstiderne tilpasses ringetider p Ugelblle Friskole af hensyn til elever fra Skdstrup.

 

Afgangen fra Aarhus kl. 7.02 lgges via Lgten/Skdstrup.

 

 

1 kunde nsker, at afgangstiderne tilpasses ringetider p Syddjurs Friskole af hensyn til elever fra Rnde.

 

Afgang fra Ebeltoft kl. 15.19 lgges via Egens og ndres til 15.10 med ankomst i Rnde 15.45.

Afgang fra Ebeltoft kl. 14.40 lgges via Tstrup og Feldballe og ndres til 14.49 med ankomst i Rnde 15.15.

 

Ad2)

1 kunde udtrykker tilfredshed med, at ruten er tilpasset ringetider p Syddjurs Friskole for elever, der kommer fra Aarhus.

1 kunde udtrykker tilfredshed med, at der er flere afgange via Feldballe.

1 kunde udtrykker tilfredshed med den gede betjening mellem Rnde- Ebeltoft.

1 kunde udtrykker generel tilfredshed med hringsforslaget.

 

Ingen behandling ndvendig.

 

 

Ad3)

2 kunder udtrykker generel utilfredshed med kreplanen og nsker at nuvrende kreplan fortstter undret.

 

Implementeringen af Trafikplan Djursland ndvendiggr, at kreplanen for rute 123 ndres.

 

 

1 kunde udtrykker generel utilfredshed med kreplanen.

 

Kundens hringssvar er for uspecifikt til at kunne behandles.

 

 

Ad4)

1 kunde udtrykker utilfredshed med, at der er frre afgange fra Aarhus til Ebeltoft.

 

Kunden har misforstet hringsforslaget. I kommende kreplan findes i ca. 32 daglige forbindelser i begge retninger mellem Rnde-Ebeltoft, hvor ca. hver anden afgang i dagtimerne mellem Rnde-Ebeltoft krer via Tstrup og Feldballe, hvorved rejsetiden forkortes med ca. 9 minutter.

Til sammenligning findes der i nuvrende kreplan ca. 22 daglige forbindelser mellem Rnde og Ebeltoft, hvor en del afgange kun krer p skoledage, og langt de fleste afgange krer via Femmller, s rejsetiden for kunder i Ebeltoft, der skal til/fra Rnde er ca. 9 minutter lngere end ruteforlbet via Tstrup og Feldballe.

 

 

1 kunde udtrykker utilfredshed med, at stoppesteder i Ebeltoft nedlgges.

 

Kunden har misforstet hringsforslaget. Der ndres ikke i betjeningen af stoppesteder i Ebeltoft.

 

 

1 kunde nsker, at afgangene om aftenen krer i timetal 20 og 22 i stedet for timetal 21 og 23.

 

Kunden har misforstet hringsforslaget. Der er timesdrift mellem Aarhus og Ebeltoft om aftenen, s afgangene findes allerede i kreplanen.

 

 

Ad5)

1 kunde nsker at der indsttes flere lynafgange mellem Ebeltoft og Aarhus, ud over dem der er i hringsforslaget, med 2 stop i Ebeltoft, 2 stop i Rnde og 3 stop i Aarhus.

 

Hvis flere afgange kres som lynafgange, vil strstedelen af rutens kunder ikke have glde af frekvensforgelsen. Rutens nuvrende lynafgange er et supplement til halvtimesdriften mellem Rnde-Ebeltoft og ikke erstatning af andre afgange.

nsket imdekommes ikke.

 

 

1 kunde nsker get betjening af Lgten/Skdstrup om aftenen og i weekenderne.

 

Nr rute 100 krer med timesdrift, betjener rute 123 Lgten/Skdstrup, hvorved Lgten/Skdstrup fr halvtimesdrift til/fra Aarhus med bus som supplement til Letbanens betjening.

Rejsetiden p rute 123 forges med 5 minutter for rutens vrige kunder, nr bussen krer via Lgten/Skdstrup, og Midttrafik vurderer, at det nuvrende betjeningsomfang af Lgten/Skdstrup er tilpasset kundegrundlaget.

nsket imdekommes ikke.

 

 

Ebeltoft Distriktsrd nsker get betjening om aftenen.

 

Midttrafik vurderer, at halvtimesdriften er tilpasset kundegrundlaget.

 

 

Ad6)

Aarhus Airport nsker, at ruten betjener Aarhus Lufthavn.

 

Rute 123 krer mellem Aarhus-Rnde-Ebeltoft og kan ikke omlgges til at kre via Aarhus Lufthavn uden at det vil forge rejsetiden markant for rutens kunder.
Der henvises til rute 925X for kunder til/fra Aarhus.

 

 

1 kunde nsker, at flere afgange krer via Grnfeld og Egens frem for via Tstrup og Feldballe.

 

I hringsforslaget findes ca. 50% flere afgange mellem Rnde-Ebeltoft end der findes i nuvrende kreplan, og overvgten af disse krer fortsat via Egens og Grnfeld, svarende til stort set samme antal afgange som i dag.

I dagtimerne krer ca. hver anden afgang via Tstrup og Feldballe, hvorved rejsetiden forkortes med ca. 9 minutter for de kunder, der rejser p hele strkningen og ofte videre mod Aarhus.

Enkelte afgange lgges via Egens og Grnfeld af hensyn til skoleelever og uddannelsessgende.

 

 

Ad7)

1 kunde nsker, at der indsttes laventrbusser p ruten af hensyn til barnevogne.

 

P ruten krer der desvrre ikke laventrebusser pt., men kundens nske medtages til nste gang ruten skal i udbud.

 

 

Ad8)

1 kunde nsker, at stoppestedet Strandvejen/Hovedgaden (ved Rnde Skole) vises i kreplanen.

 

P lange ruter, der betjener mange stoppesteder, kan kun et udvalg af stoppestederne vises i kreplanen. Der henvises til rejseplanen, hvor alle stoppesteder kan fremsges.

 

 

Ad9)

1 kunde klager over forkert skiltning p bussen mod Rnde.

 

Midttrafik er lbende i dialog med busselskaber ift. driftsmssige forhold.

 

 

Ad10)

1 chauffr kommer med input til konkret og teknisk kreplanlgning.

 

Midttrafik er i dialog med busselskaber om planlgningen.

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Hringsforslaget fastholdes.