ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

 

Rute 212 Randers – Auning - Ryomgård

 

 

 

 

 

Høringsforslag

 

Ruteforløb og frekvens

Ruten kører mellem Randers og Ryomgård via Auning og er en hovednetsrute med

halvtimesdrift i dagtimerne og timesdrift aften og weekend.

Ruten kører ikke længere mellem Ryomgård og Ebeltoft, hvor kunderne i stedet kan

benytte rute 312.

Ruten kører ikke længere via Paderup på udvalgte afgange, hvor uddannelsessøgende i

stedet henvises til uddannelsesrute 212U.

 

Rutens prioriterede bindinger

Ruten er tilpasset bybusser i Randers af hensyn til pendlere og uddannelsessøgende til

Randers C.

Rutens afgange mellem Randers og Assentoft fordeles i forhold til rute 211’s betjening af

samme strækning.

 

Afledte konsekvenser

De prioriterede forbindelser til/fra bybusser i Randers og medfører, at det ikke er muligt

at foretage selv mindre justeringer af afgangs- og ankomsttider, herunder mere

optimeret tilpasning til Letbanen i Ryomgård.

 

 

 

Høringssvar

 

 

Midttrafik har modtaget i alt 3 høringssvar med 1 eller flere emner

1)   Ønske om ændret ruteforløb (2 høringssvar)

2)   Ønske om laventrébusser (1 høringssvar)

3)   Ønske om mindre betjening (1 høringssvar)

 

 

 

Sagsbehandling

 

Ad1)

1 kunde ønsker, at ruten skal betjene Skovvangsvej i Assentoft.

 

Hvis ruteforløbet ændres til at køre via Skovvangsvej i Assentoft, vil det medføre forøget rejsetid for alle kunder mellem Ryomgård og Randers, og den forøgede rejsetid vil desuden påvirke korrespondancer til andre ruter i Ryomgård.

Rute 211 betjener Skovvangsvej i Assentoft og det vurderes, at de ruters forskellige ruteforløb ved Assentoft giver den mest hensigtsmæssige fordeling af kunder til/fra Randers samt giver kunder til hhv. Allingåbro/Ørsted og Auning/Ryomgård de mest effektive forbindelser.

 

 

1 kunde ønsker, at ruten betjener Paderup (Randers Storcenter).

 

Rute 212 tilbyder fast halvtimesdrift ind til Randers Busterminal tilpasset bybusserne, hvorved der er hyppige forbindelser til Paderup og storcentret.

Hvis ruteforløbet ændres, vil det medføre forøget køretid, som vil betyde, at rutens forbindelser i Randers og Ryomgård vil bortfalde.

Ønsket imødekommes ikke.

 

Ad2)

1 kunde efterspørger laventrébusser på ruten af hensyn til kunder med barnevogn

 

På ruten kører der desværre ikke laventrébusser pt., men kundens ønske medtages næste gang ruten skal i udbud.

 

 

Ad3)

1 chauffør ønsker, at afgangene kl. 17.42 fra Randers og kl. 17.51 fra Ryomgård ikke skal køre juleaften og nytårsaften pga. lav benyttelse.

Ønsket imødekommes ikke.

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Høringsforslaget fastholdes.