��� Behandling af h�ringssvar

 

 

Rute 213 Auning � Vivild � Fjellerup � Glesborg

 

 

 

 

 

H�ringsforslag

 

Ruteforl�b og frekvens

Ruten k�rer mellem Auning og Glesborg og er ikke en hovednetsrute.

P� alle hverdage har ruten 8 daglige afgange, hvoraf nogle afgange tilbydes som Flexbus.

I weekenden tilbydes 5 afgange som Flexbus.

Ruten k�rer ikke l�ngere mellem Glesborg og Grenaa, hvor kunderne i stedet kan

benytte rute 214.

Uddannelsess�gende til Paderup henvises til uddannelsesrute 213U.

Uddannelsess�gende til Grenaa skifter i Glesborg til rute 214.

 

Rutens prioriterede bindinger

Forbindelse til/fra Randers med rute 212 i Auning og til/fra Grenaa med rute 214 i

Glesborg er rutens h�jest prioriterede bindinger.

Rutens afgange er tidsm�ssigt planlagt efter de st�rste kundegruppers behov for videre

forbindelser til s�rligt uddannelsesinstitutioner i hhv. Randers og Grenaa.

 

Afledte konsekvenser

De prioriterede forbindelser til/fra Randers med rute 212 i Auning og til/fra Grenaa med

rute 214 i Glesborg medf�rer, at det ikke er muligt at foretage selv mindre justeringer af

afgangs- og ankomsttider, herunder mere optimeret tilpasning til �vrige ruter i hhv.

Auning eller Glesborg.

 

 

 

 

H�ringssvar

 

 

Midttrafik har modtaget i alt 19 hringssvar med 1 eller flere emner heraf et hringssvar indeholdende nedenstende emner med underskriftsamling p i alt 1227 underskrifter. Det lader sig ikke gre at fordele det samlede antal underskrifter ud p de forskellige emner, hvorfor det fremgr som et hringssvar.

1)   Utilfredshed med hringsforslaget (9 hringssvar)

2)   Utilfredshed med betingelserne ifm. brug af Flexbus (4 hringssvar)

3)   Misforstelse af hringsforslag (4 hringssvar)

4)   nske om get betjening (4 hringssvar)

5)   nske om ndret ruteforlb (3 hringssvar)

6)   Klager over Flexbus (3 hringssvar)

7)   nske om justering af afgangstider (3 hringssvar)

8)   Tilfredshed med hringsforslaget (1 hringssvar)

 

 

 


 

Sagsbehandling

 

 

Ad1)

7 kunder, Trafikforeningen Djursland og Vivild Borger og Handel (inkl. underskriftsindsamling) udtrykker generel utilfredshed med, at rute 213 kun krer mellem Auning-Glesborg, og at ruten ikke tilbyder direkte forbindelser mellem Vivild og Allingbro samt at rute 213 ikke fortstter til Grenaa efter Glesborg. Der klages bl.a. over den samlede rejsetid til Randers, som tolkes som fordoblet.

 

Analyser udarbejdet i forbindelse med arbejdet med de regionale besparelser i 2019 viser dels lav benyttelse p flere strkninger p rute 213s tidligere ruteforlb samt at flere af strkningerne primrt benyttedes til lokale rejser i Norddjurs Kommune. P den baggrund overtog Norddjurs Kommune krslen mellem Allingbro/Auning-Fjellerup-Glesborg-Grenaa med et regionalt tilskud til uddannelsesbetjening til/fra Paderup.

Det nye ruteforlb til trafikknudepunktet i Auning sikrer uddannelsessgende og pendlere til/fra Randers den korteste rejsetid ved skifte til rute 212, som tilbyder halvtimesdrift i dagtimerne.

Rute 213 er ligeledes tilpasset rute 214 i Glesborg, hvor der tilbydes timesdrift til/fra Grenaa.

Eksempelvis udgr den samlede rejsetid fra Vivild til Randers Busterminal med busskifte p Auning Trafikknudepunkt i de kommende kreplaner i alt 53 minutter, hvor den tilsvarende direkte forbindelse med ruteforlb via Allingbro og Uggelhuse tog 55 minutter i 2018.

 

Det er muligt for Norddjurs Kommune at tilbyde flere forbindelser mellem Vivild-Allingbro. Der kan der indsttes Flexbusafgange p strkningen tilpasset kreplanen for rute 211 til/fra rsted.

Indsttelse af ordinre busafgange p strkningen vil krve ekstra busressourcer.

 

 

Ad2)

4 kunder, herunder Vivild Borger og Handel (inkl. underskriftsindsamling), udtrykker utilfredshed med, at man ikke kan benytte rejsekort/periodekort p Flexbusafgange.

 

Udover kontantbetaling, er det muligt at benytte alle kort udsted af Midttrafik. P rejsekort er det muligt at benytte pendlerkort udstedt til et antal zoner. vrige rejsekortprodukter kan desvrre ikke anvendes til Flexbus.

 

 

Ad3)

1 kunde udtrykker utilfredshed med, at der kun er 1 afgang om morgenen og en afgang om eftermiddag, samt at begge afgange kun krer til Paderup Gymnasium.

1 kunde udtrykker utilfredshed med den manglende betjening i weekenden.

 

Ud fra hringssvaret vurderes det, at kunderne ser isoleret p rute 213U, der har til forml at befordre uddannelsessgende til uddannelsesinstitutioner ved Paderup og derfor ikke krer i weekenden.

Rute 213 tilbyder optimerede forbindelser til rute 212 i Auning og sikrer kunder til/fra Randers optimerede forbindelser.

 

 

1 kunde udtrykker utilfredshed med, at der ikke lngere er forbindelse mellem Kastbjerg og Viden Djurs i Grenaa.

 

Krslen mellem Glesborg-Grenaa flyttes til rute 214, hvor 1 afgang om morgenen fortstter til Grenaa Gymnasium og 2 afgange om eftermiddagen starter ved Grenaa Gymnasium.

 

 

1 kunde forveksler Flexbus med Flextur og klager over prisen p en rejse mellem Vivild og Randers, da man skal benytte Flextur mellem Vivild og Auning.

 

Prisen p Flexbus er den samme som almindelig bustakst og man kan kre p sin billet eller sit kort, og skifte mellem bus, Letbanen, Flexbus eller Lemvigbanen, inden for den tid og det antal zoner, der str p billetten eller kortet. Tidsgyldigheden er beregnet ud fra antallet af zoner.

 

 

Ad4)

2 kunder nsker flere afgange generelt, hverdage og weekend.

Vivild Borger og Handel (inkl. underskriftsindsamling) nsker flere ordinre busafgange.

 

Hvis Norddjurs Kommune nsker at ge antallet af afgange p rute 213 mellem Auning-Glesborg kan dette primrt lade sig gre som Flexbusafgange. I tidsrummet 8.15-13.45 er der ledige busressourcer til indsttelse af ordinre busafgange.

 

 

1 kunde nsker, at busser der krer tomme tilbage til garageanlg, omdannes til busafgange.

 

Midttrafik undersger muligheden for at omdanne ndvendige tomkrsler til afgange, hvor det findes hensigtsmssigt.

 

 

Ad5)

1 kunde nsker, at rute 213 fortstter til Grenaa efter Glesborg af hensyn til uddannelsessgende.

 

Analyser udarbejdet i forbindelse med Trafikplanen Djursland viser, at det samlede kundegrundlag er for lavt til at fortstte 3 busruter ind til Grenaa fra den nordstlige del af kommunen. Derfor samles betjeningen af strkningerne Ryomgrd-Glesborg-Grenaa i n rute, som ndvendiggr busskifte i Glesborg for kunder til/fra Bnnerup og Fjellerup med hhv. rute 352 og rute 213, hvor benyttelsen er mindre end Ryomgrd-Ramten-rum-Glesborg.
Uddannelsessgende fra Fjellerup fr sledes busskifte i Glesborg, hvor rute 213 er tilpasset afgange p rute 214 til/fra Grenaa Gymnasium.

nsket imdekommes ikke.

 

 

1 kunde nsker, at ruten betjener Fjellerup Strand.

 

Betjeningen af Fjellerup Strand med rute 213 blev reduceret i 2015 pga. lav benyttelse samt af hensyn til rutens vrige kunder, som fik nedsat deres samlede rejsetid med 13 minutter. Med Norddjurs Kommune overtagelse af ruten i 2019 nedlagdes betjeningen af Fjellerup Strand helt.
Hvis ruteforlbet ndres til at betjene Fjellerup Strand, vil det medfre forget rejsetid for kunder mellem Auning-Glesborg, og den forgede rejsetid vil desuden pvirke korrespondancer til andre ruter i Glesborg og Auning, som bortfalder, hvis kretiden forges.

nsket imdekommes ikke.

 

 

1 kunde nsker, at flexbusafgangene kan bestilles fra sin adresse efter stoppestedet i Fjellerup.

 

Afgangstider for Flexbusafgangene er tilpasset korrespondancer med andre ruter i Auning og Glesborg, som bortfalder, hvis afgangstiderne flyttes.

For krsel til adresse henvises til Norddjurs Kommunes tilbud om Flextur.

nsket imdekommes ikke.

 

 

Ad6)

3 kunder, herunder Vivild Borger og Handel (inkl. underskriftsindsamling), ppeger at Flexbusafgangene ofte er forsinkede eller ikke dukker op.

 

Midttrafik undersger mulighederne for forbedring af driften af Flexbus.

 

 

Ad7)

2 kunder nsker justering af afgangstider af hensyn til pendling.

1 kunde nsker justering af afgangstider af skole.

 

Afgangstider er tilpasset korrespondancer med andre ruter i Auning og Glesborg, som bortfalder, hvis afgangstiderne ndres.

Norddjurs Kommune, der har befordringsforpligtelsen ift. krselsberettigede skoleelever, er opmrksom p udfordringen ifm. udarbejdelsen af kommunens skoleruter.

nsket imdekommes ikke.

 

 

Ad8)

1 kunde udtrykker tilfredshed med. at ruten har korrespondance til rute 212 i Auning og dermed er tilpasset bybusserne i Randers.

 

Ingen behandling ndvendig.

 

 

 

Beslutning

I henhold til ovenstende samlede sagsbehandling anmodes Norddjurs Kommune om en beslutning vedrrende:

 

Ad1)

nsket om mere betjening mellem Vivild og Allingbro. Midttrafik anbefaler indsttelse af flere Flexbusafgange, da der ikke er ledige busressourcer til krslen.

 

Norddjurs Kommune nsker ikke at udvide betjeningsomfanget og hringsforslaget fastholdes.

 

 

Ad4)

nsket om mere betjening mellem Auning-Glesborg. Midttrafik anbefaler indsttelse af flere Flexbusafgange dog kan der indsttes ordinre busafgange i tidsrummet 8.15-13.45, hvor der er ledige busressourcer.

 

Norddjurs Kommune nsker ikke at udvide betjeningsomfanget og hringsforslaget fastholdes.