��� Behandling af h�ringssvar

 

 

Rute 213U

Paderup � Uggelhuse � Alling�bro � Vivild � Fjellerup

 

 

 

 

 

H�ringsforslag

 

Ruteforl�b og frekvens

Ruten k�rer mellem Paderup og Fjellerup via Assentoft, Uggelhuse, Alling�bro og Vivild og

er en uddannelsesrute med to afgange morgen og eftermiddag.

Uddannelsess�gende til 2. ringetid skifter til rute 211U i Alling�bro.

 

Rutens prioriterede bindinger

Ruten er tilpasset ringetider for uddannelsesinstitutioner ved Paderup.

 

Afledte konsekvenser

Tilpasningen til ringetider for uddannelsesinstitutionerne medf�rer, at det ikke er muligt

at foretage selv mindre justeringer af afgangs- og ankomsttider.

 

 

 

 

H�ringssvar

 

 

 

Midttrafik har modtaget 4 h�ringssvar med 1 eller flere emner � heraf et h�ringssvar indeholdende nedenst�ende emner med underskriftsamling p� i alt 1227 underskrifter. Det lader sig ikke g�re at fordele det samlede antal underskrifter ud p� de forskellige emner, hvorfor det fremg�r som et h�ringssvar.

1) Misforst�else af h�ringsforslaget (3 h�ringssvar)

2) �nske om �ndret ruteforl�b (2 h�ringssvar)

3) �nske om �get betjening (2 h�ringssvar)

 

 

 

Sagsbehandling

 

Ad1)

2 kunder samt Vivild Borger og Handel (inkl. underskriftsindsamling) udtrykker generel utilfredshed med at der ikke tilbydes direkte afgange til ungdomsuddannelsesinstitutionerne ved Paderup med markant forget rejsetid som konsekvens.

 

Rute 213U tilbyder direkte afgang til 1. mdetid ved Paderup med en rejsetid p 53 minutter fra Vivild svarende til rejsetiden i kreplanen i 2018 med indarbejdelse af mindre ndvendige kretidsjusteringer.

Til anden mdetid, hvor markant frre uddannelsessgende mder, tilbydes forbindelse til rute 211U i Allingbro, som krer direkte til Paderup med en samlet rejsetid fra Vivild p 58 minutter inkl. ventetid i Allingbro.

 

 

Ad2)

1 chauffr nsker at rute 213U betjener hele Skovvangsvej i Assentoft, s kunderne her vil fordele sig bedre mellem de 3 uddannelsesruter.

1 kunde nsker, at ruten krer via Fausing af hensyn til kortere rejsetid fra Vivild.

 

Hvis ruteforlbet for rute 213U ndres i Assentoft, vil uddannelsessgende p ruteforlbet via Uggelhuse miste deres betjening med rute 213U, da den frste afgang p rute 211U ikke betjener denne strkning.

nsket imdekommes ikke.

 

Ad3)

1 kunde nsker afgange som er tilpasset mdetid kl. 10.15 og nr man har fri kl. 11.45.

Vivild Borger og Handel (inkl. underskriftsindsamling) nsker flere afgange generelt af hensyn til de uddannelsessgendes fritidsaktiviteter.

 

Med rute 213U kan uddannelsessgende til 2. modul opn forbindelse til rute 211U i Allingbro.

Det vurderes, at kundegrundlaget for en tidlig eftermiddagsafgang fra Paderup er lavt.

Region Midtjylland har fastsat rutens betjeningsomfang til uddannelsesniveau svarende til 1 afgang om morgenen og 2 afgange om eftermiddagen tilpasset ringetider for uddannelsesinstitutionerne.

P andre tidspunkter henvises til rute 213s optimerede forbindelser til/fra Randers med rute 212 i Auning og til/fra Grenaa med rute 214 i Glesborg.

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Hringsforslaget fastholdes.