ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

 

Rute 214 Ryomgård – Glesborg – Grenaa

 

 

 

 

 

Høringsforslag

 

Ruteforløb og frekvens

Ruten kører mellem Ryomgård og Grenaa via Glesborg og er en hovednetsrute med

timesdrift i dagtimerne samt afgange hver 2. time aften og weekend.

Ruten kører ikke længere mellem Randers og Ryomgård, hvor kunderne i stedet kan

benytte rute 212.

 

Rutens prioriterede bindinger

Forbindelse til/fra Letbanen i Ryomgård er rutens højest prioriterede binding.

 

Afledte konsekvenser

De prioriterede forbindelser til/fra Letbanen i Ryomgård medfører, at det ikke er muligt at

foretage selv mindre justeringer af afgangs- og ankomsttider, herunder mere optimeret

tilpasning til uddannelsesinstitutioner i Grenaa.

 

 

 

 

 

 

Høringssvar

 

 

Midttrafik har modtaget i alt 12 høringssvar med 1 eller flere emner

1)   Ønske om ændret ruteforløb (4 høringssvar)

2)   Utilfredshed med høringsforslaget (2 høringssvar)

3)   Ønske om justering af afgangstider (2 høringssvar)

4)   Tilfredshed med høringsforslaget (2 høringssvar)

5)   Utilfredshed med betingelserne ifm. brug af Flexbus (1 høringssvar)

6)   Fejl i køreplan (1 høringssvar)

 

 

 

Sagsbehandling

 

Ad1)

1 kunde, Trafikforeningen Djursland og Landsbyklyngen MIDT i Norddjurs ønsker, at ruten betjener Stenvad

 

Hvis ruteforløbet ændres til at køre via Stenvad, vil det medføre forøget rejsetid for kunder mellem Ryomgård-Glesborg, og den forøgede rejsetid vil desuden påvirke korrespondancer til andre ruter i Glesborg og Ryomgård samt betyde at timesdriften ikke kan opretholdes.

Ønsket imødekommes ikke.

 

 

1 kunde ønsker, at ruten betjener Bønnerup Strand

 

Hvis ruteforløbet forlænges til Bønnerup Strand, vil det medføre forøget rejsetid for kunder mellem Ryomgård-Glesborg-Grenaa, og den forøgede rejsetid vil påvirke korrespondancer til andre ruter i Glesborg og Ryomgård samt betyde at timesdriften ikke kan opretholdes.

Ønsket imødekommes ikke.

Trafikforeningen Djursland ønsker, at ruten betjener Grenaa Havn og Kattegatcentret

 

Region Midtjylland fastsætter rutens betjeningsomfang og har ikke ønsket at tilbyde betjening til Grenaa Havn.

 

 

Ad2)

1 kunde udtrykker utilfredshed med, at ruten ikke længere betjener Mastrup.

 

I Trafikplan Djursland samles betjeningen af strækningerne Ryomgård-Glesborg-Grenaa i én rute, som desværre betyder, at 3 stoppesteder på Hovedvejen ml.  Ørum og Skindbjergvej fremover ikke kan betjenes.

Gennemsnitligt benytter op til 3 kunder dagligt de stoppesteder.


Hvis Region Midtjylland eller Norddjurs Kommune ønsker at indsætte betjening af Mastrup og tilbyde forbindelse til/fra Ryomgård og Grenaa, kan dette lade sig gøre som Flexbusafgange.

 

 

Ad3)

1 kunde ønsker, at ruten tilpasses ringetider på Ørum Skole.

 

Køreplanen for rute 214 er tilpasset Letbanen i Ryomgård, og denne korrespondance vil bortfalde, hvis afgangstiderne flyttes.
Norddjurs Kommune, der har befordringsforpligtelsen ift. kørselsberettigede skoleelever, er opmærksom på udfordringen ifm. udarbejdelsen af kommunens skoleruter.

Ønsket imødekommes ikke.

 

 

1 kunde ønsker, at ruten tilpasses ringetider på Viden Djurs i Grenaa.

 

Norddjurs Kommune oplyser, at ringetiderne for uddannelsesinstitutionerne i Grenaa vil blive justeret, så rutens

morgenafgang og én eftermiddagsafgang passer til ringetider. Til den anden ringetid om eftermiddagen vil der nødvendigvis være 45 minutters ventetid af hensyn til korrespondancen med Letbanen.

 

 

Ad4)

2 kunder udtrykker tilfredshed med betjeningen af Glesborg, samt at ruten er tilpasset letbanen og rute 212 mod Randers.

 

Ingen behandling nødvendig.

 

 

Ad5)

1 kunde udtrykker utilfredshed med, at man ikke kan benytte rejsekort som betaling for Flexbusture.

 

Udover kontantbetaling, er det muligt at benytte alle kort udsted af Midttrafik. På rejsekort er det muligt at benytte pendlerkort udstedt til et antal zoner. Øvrige rejsekortprodukter kan desværre ikke anvendes til Flexbus.

 

 

Ad6)

1 chauffør påpeger en fejl i høringsforslaget, hvor der er to afgange fra Grenaa Gymnasium omkring kl. 15.30.

 

Der var desværre en fejl i høringskøreplanen. Der er kun planlagt én afgang fra Grenaa Gymnasium omkring kl. 15.30, og Midttrafik har rettet fejlen.

 

 

 

 

 

 

Beslutning

I henhold til ovenstående samlede sagsbehandling anmodes Region Midtjylland og Norddjurs Kommune om en beslutning vedrørende:

 

Ad2)

Ønsket om mere betjening mellem Ryomgård-Mastrup-Grenaa.

Midttrafik anbefaler indsættelse af Flexbusafgange.

 

Region Midtjylland afventes endelig behandling. Norddjurs Kommune ønsker ikke at udvide betjeningsomfanget og høringsforslaget fastholdes.