ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

 

Rute 217 Randers – Hornslet – Mørke – Rønde

 

 

 

 

Høringsforslag

 

 

 

 

Afgangstider er flyttet af hensyn til korrespondancer med rute 123 og rute 121 i Rønde.

 

 

 

 

Høringssvar

 

 

Midttrafik har modtaget 13 høringssvar med 1 eller flere emner

1)   Justering af afgangstider (11 høringssvar)

2)   Ønske om ændret ruteforløb (1 høringssvar)

3)   Tilfredshed med høringsforslaget (1 høringssvar)

4)   Ønske om justering af køretider (1 høringssvar)

 

 

 

Sagsbehandling

 

Ad1)

6 kunder, herunder Rønde Privatskole, ønsker afgangstiderne tilpasset ringetider på Rønde Gymnasium og Rønde Privatskole.

 

Afgang kl. 15.20 fra Rønde ændres til kl. 15.50 af hensyn til uddannelsessøgende på Rønde Gymnasium. Forbindelsen fra rute 121 fra Knebel bortfalder på denne afgang.

Hvis afgang kl. 14.20 fra Rønde ændres, vil det medføre at forbindelsen fra rute 123 fra Ebeltoft bortfalder.

Afgangen kl. 14.20 fastholdes.

 

 

3 kunder ønsker afgangstiderne tilpasset ringetider på Egaa Gymnasium.

1 kunde ønsker justering af afgangstider af hensyn til pendling til/fra Aarhus.

 

Der henvises til korrespondancen med rute 123 i Rønde for forbindelser til/fra Aarhus.

 

 

1 kunde ønsker justering af afgangstider af hensyn til pendling til/fra Randers.

 

Køreplanen for rute 217 er tilpasset korrespondancer med andre ruter i Rønde, som vil bortfalde, hvis afgangstiderne ændres.

Ønsket imødekommes ikke.

 

Ad2)

1 kunde ønsker, at ruten skal betjene Skovvangsvej i Assentoft.

 

Hvis ruteforløbet ændres til at køre via Skovvangsvej i Assentoft, vil det medføre forøget rejsetid for alle kunder mellem Hornslet-Randers.

Rute 211 betjener Skovvangsvej i Assentoft og det vurderes, at de to ruters forskellige ruteforløb ved Assentoft giver den mest hensigtsmæssige fordeling af kunder til/fra Randers samt giver kunder til hhv. Allingåbro/Ørsted og Auning/Ryomgård de mest effektive forbindelser.

 

 

Ad3)

1 chauffør udtrykker tilfredshed med at busserne ikke krydser hinanden i Karlby af hensyn til pladsforhold.

 

Ingen behandling nødvendig.

 

 

Ad4)

1 chauffør ønsker køretiderne justeret.

 

Midttrafik undersøger og implementerer hvis muligt.

 

 

 

 

 

Beslutning

Høringsforslaget fastholdes.