��� Behandling af h�ringssvar

 

 

Rute 312 Ryomg�rd � Kolind � Tirstrup � Ebeltoft

 

 

 

 

 

H�ringsforslag

 

Ruteforl�b og frekvens

Ruten k�rer mellem Ryomg�rd og Ebeltoft via Kolind og Tirstrup og er ikke en

hovednetsrute.

P� alle hverdage har ruten 8 daglige afgange, hvoraf nogle afgange tilbydes som Flexbus.

Ruten k�rer ikke i weekenden, hvor der henvises til Flextur.

 

Rutens prioriterede bindinger

Forbindelse til/fra Randers med rute 212 i Ryomg�rd og til/fra Grenaa med rute 122 i

Tirstrup er rutens h�jest prioriterede bindinger.

 

Afledte konsekvenser

De prioriterede forbindelser til/fra Randers med rute 212 i Ryomg�rd og til/fra Grenaa

med rute 122 i Tirstrup medf�rer, at det ikke er muligt at foretage selv mindre justeringer

af afgangs- og ankomsttider, herunder tilpasning til Letbanen i Ryomg�rd eller Kolind,

eller til �vrige ruter i Ryomg�rd eller Ebeltoft.

 

 

 

 

H�ringssvar

 

 

Midttrafik har modtaget i alt 7 h�ringssvar med 1 eller flere emner

1)   �nske om �get betjening (3 h�ringssvar)

2)   �nske om justering af afgangstider (3 h�ringssvar)

3)   �nske om �ndret ruteforl�b (1 h�ringssvar)

4)   Utilfredshed med h�ringsforslaget (1 h�ringssvar)

5)   Tilfredshed med hringsforslaget (1 hringssvar)

6)   Bekymring for korrespondancer (1 hringssvar)

 

 

 

Sagsbehandling

 

Ad1)

1 kunde og Ebeltoft Distriktsrd nsker betjening i weekenden af hensyn til byen ldre, som benytter Randers Regionshospital.

1 kunde nsker flere afgange generelt af hensyn til forbindelsen med rute 212 til/fra Randers.

 

Analyser udarbejdet i forbindelse med Trafikplanen Djursland viser dels generel lav benyttelse p strkningen Ebeltoft-Ryomgrd samt at strkningen primrt benyttes til lokale rejser i Syddjurs Kommune og til skifte til/fra rute 122 i Tirstrup.
Kreplanen for rute 312 er tilpasset
rute 212 i Ryomgrd, hvorved forbindelse til/fra Randers optimeres, og er tilpasset rute 122 i Tirstrup, hvorved der kan opns forbindelse til/fra Grenaa p tidspunkter, hvor analyser af passagertal har vist den strste benyttelse.

 

Hvis Syddjurs Kommune nsker at ge antallet af afgange p rute 312, kan dette lade sig gre primrt som Flexbusafgange.

I tidsrummet 10.30-14 er der ledige busressourcer til indsttelse af ordinre busafgange.

 

 

Ad2)

3 kunder nsker justering af afgangstider af hensyn til pendling til/fra Tirstrup.

 

Kreplanen for rute 312 er tilpasset rute 212 i Ryomgrd, hvorved forbindelse til/fra Randers optimeres, og er tilpasset rute 122 i Tirstrup, hvorved der kan opns forbindelse til/fra Grenaa p tidspunkter, hvor analyser af passagertal har vist den strste benyttelse.

nsket imdekommes ikke.

 

 

Ad3)

Aarhus Lufthavn nsker, at ruten betjener Aarhus Lufthavn.

 

Rute 312 betjener allerede Aarhus Lufthavn.

 

 

Ad4)

Ebeltoft distriktsrd udtrykker utilfredshed med, at kunder mellem Ebeltoft og Randers skal skifte i Ryomgrd.

 

Analyser udarbejdet i forbindelse med Trafikplanen Djursland viser dels generel lav benyttelse p strkningen Ebeltoft-Ryomgrd samt at strkningen primrt benyttes til lokale rejser i Syddjurs Kommune.

Rutens forlb fastholdes mellem Ryomgrd-Ebeltoft, som beskrevet i Trafikplan Djursland.

 

 

Ad5)

1 kunde udtrykker forstelse for reduktionen af betjeningsomfanget mellem Ryomgrd og Ebeltoft, da der er lav benyttelse.

 

Ingen behandling ndvendig.

 

 

Ad6)

1 kunde udtrykker bekymring for korrespondancen mellem rute 212 og 312, da denne korrespondance er vigtig for pendlere mellem Kolind og Randers.

 

Busselskaberne er meget opmrksomme p viste korrespondancer og Midttrafik er lbende dialog med busselskaberne omkring driften.

 

 

 

 

 

 

Beslutning

I henhold til ovenstende samlede sagsbehandling anmodes Syddjurs Kommune om en beslutning vedrrende:

 

Ad1)

nsket om mere betjening mellem Ebeltoft-Ryomgrd p hverdage. Midttrafik anbefaler indsttelse af flere Flexbusafgange dog kan der indsttes ordinre busafgange i tidsrummet 10.30-14, hvor der er ledige busressourcer.

 

nsket om betjening mellem Ebeltoft-Ryomgrd i weekenden. Midttrafik anbefaler indsttelse af 5 Flexbusafgange lrdag og 5 Flexbusafgange sndag.

 

Syddjurs Kommune nsker ikke at udvide betjeningsomfanget og hringsforslaget fastholdes.