ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

 

Rute 319 Hornslet – Auning – Allingåbro – Ørsted

 

 

 

 

 

Høringsforslag

 

Ruteforløb og frekvens

Ruten kører mellem Hornslet og Auning, hvor den er en hovednetsrute med timesdrift i

dagtimerne samt afgange hver 2. time aften og weekend. Fra Auning tilbydes afgangene

som Flexbus til Ørsted via Allingåbro.

Som et forsøg suppleres timesdriften op til halvtimesdrift morgen og eftermiddag mellem

Hornslet og Auning.

 

Rutens prioriterede bindinger

Forbindelse til/fra Letbanen i Hornslet er rutens højest prioriterede binding.

 

Afledte konsekvenser

De prioriterede forbindelser til/fra Letbanen i Hornslet medfører, at det ikke er muligt at

foretage selv mindre justeringer af afgangs- og ankomsttider, herunder tilpasning til

øvrige ruter i Auning, Hornslet, Allingåbro eller Ørsted.

 

 

 

 

 

 

Høringssvar

 

 

Midttrafik har modtaget 23 høringssvar med 1 eller flere emner

1)   Utilfredshed med høringsforslaget (17 høringssvar)

2)   Bekymring for korrespondance (2 høringssvar)

3)   Ønske om ændret ruteforløb (1 høringssvar)

4)   Ønske om øget betjening (1 høringssvar)

5)   Misforståelse af Flexbuspriser (1 høringssvar)

6)   Fejl ved søgning på rejseplanen.dk (1 høringssvar)

7)   Tilfredshed med høringsforslaget (1 høringssvar)

 

 

 

Sagsbehandling

 

Ad1)

17 kunder udtrykker utilfredshed med, at der udelukkende er Flexbusbetjening mellem Ørsted og Auning.

 

Med udgangspunkt i lav benyttelse foreslås kørslen mellem Auning-Ørsted tilbudt som Flexbuskørsel.

Ønsket imødekommes ikke.

 

 

Ad2)

2 kunder udtrykker bekymring for korrespondancesikring mellem rute 319 og Letbanen.

 

Busselskaberne er meget opmærksomme på viste korrespondancer og Midttrafik er i løbende dialog med busselskaberne omkring driften.

Hornslet Station er nu færdiggjort til betjening med rute 319, hvorved korrespondancen mellem rute 319 og Letbanen sikres i større grad.

 

Ad3)

1 kunde ønsker, at ruten betjener Vivild.

 

Rute 213 betjener strækningen mellem Vivild-Auning med 8 daglige afgange i begge retninger, hvoraf 3 afgange tilbydes som Flexbus.

 

 

Ad4)

1 kunde ønsker, at busser, der kører tomme tilbage til garageanlæg, omdannes til busafgange.

 

Midttrafik undersøger muligheden for at omdanne nødvendige tomkørsler til afgange, hvor det vurderes hensigtsmæssigt.

 

 

Ad5)

1 kunde udtrykker utilfredshed med, at det koster 70 kr. at komme fra Allingåbro til Auning.

 

Kunden forveksler Flexbus med Flextur.

Prisen på Flexbus er den samme som almindelig bustakst og man kan køre på sin billet eller sit kort, og skifte mellem bus, Letbanen, Flexbus eller Lemvigbanen, inden for den tid og det antal zoner, der står på billetten eller kortet. Tidsgyldigheden er beregnet ud fra antallet af zoner.

Udover kontantbetaling, er det muligt at benytte alle kort udsted af Midttrafik. På rejsekort er det muligt at benytte pendlerkort udstedt til et antal zoner. Øvrige rejsekortprodukter kan desværre ikke anvendes til Flexbus.

 

 

Ad6)

1 kunde konstaterer, at der er fejl i rejseplanen, som ikke viser forbindelse mellem rute 319 og Letbanen i Hornslet.

 

Midttrafik har rettet henvendelse til rejseplanen.dk, som har rettet fejlen.

 

 

Ad7)

1 kunde udtrykker tilfredshed med halvtimesdriften mellem Auning og Hornslet, da det gør forbindelsen til Aarhus stærkere.

 

Ingen behandling nødvendig.

 

 

 

 

 

Beslutning

Høringsforslaget fastholdes.