ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

 

Rute 352 Glesborg – Bønnerup – Grenaa

 

 

 

 

 

Høringsforslag

 

Ruteforløb og frekvens

Ruten kører mellem Grenaa og Glesborg via Bønnerup, og er ikke en hovednetsrute.

På alle hverdage har ruten 8 daglige afgange, hvoraf nogle afgange tilbydes som Flexbus.

I weekenden tilbydes 5 afgange som Flexbus.

Ruten kører ikke længere mellem Glesborg og Ryomgård, hvor kunderne i stedet kan

benytte rute 214.

 

Rutens prioriterede bindinger

Ruten har til hovedformål at befordre uddannelsessøgende til forskellige

uddannelsesinstitutioner i Grenaa samt at skabe forbindelse til/fra Ryomgård med rute

214 i Glesborg og til/fra Letbanen i Grenaa.

Særligt om eftermiddagen er afgangene derfor så vidt muligt tilpasset ringetider for

uddannelsesinstitutioner i Grenaa, hvor afgange om morgenen er tilpasset forbindelsen til

214 mod Ryomgård og forbindelsen til Letbanen i Grenaa.

De øvrige afgange mellem Grenaa og Glesborg via Bønnerup sikrer en jævn

betjeningsfordeling over dagen.

 

Afledte konsekvenser

Tilpasningen til ringetider for uddannelsesinstitutionerne medfører, at det ikke er muligt

at foretage selv mindre justeringer af afgangs- og ankomsttider på de relevante afgange,

hvilket også betyder, at tilpasning til Letbanen eller øvrige ruter i Grenaa ikke lader sig

gøre på de pågældende afgange.

Det samme gælder mere optimeret tilpasning til ringetider for uddannelsesinstitutioner i

Grenaa om morgenen, hvor forbindelsen til 214 mod Ryomgård og forbindelsen til

Letbanen i Grenaa er prioriteret højere.

 

 

 

 

Høringssvar

 

 

Midttrafik har modtaget 53 høringssvar med 1 eller flere emner

1)   Ønske om justering af afgangstider (44 høringssvar)

2)   Ønske om øget betjening (8 høringssvar)

3)   Utilfredshed med høringsforslaget (2 høringssvar)

4)   Ønske om ændret ruteforløb (1 høringssvar)

5)   Spørgsmål til høringsforslaget (1 høringssvar)

6)   Utilfredshed med takster (1 høringssvar)

7)   Utilfredshed med betingelser ifm. brug af Flextur (1 høringssvar)

8)   Forslag om ændret buskapacitet (1 høringssvar)

9)   Tilfredshed med høringsforslaget (1 høringssvar)

10) Ønske om tilpasning til Letbanen (1 høringssvar)

 

 

 

Sagsbehandling

 

Ad1)

34 kunder, herunder Landsbyklyngen MIDT i Norddjurs og Bestyrelsen for Gjerrild Bønnerup Friskole, ønsker afgangstiderne tilpasset ringetider på Gjerrild Bønnerup Friskole.

5 kunder ønsker afgangstiderne tilpasset ringetider på Glesborg Skole.

2 kunder ønsker afgangstiderne tilpasset ringetider på Ørum Skole.

 

Norddjurs er i dialog med skoler/friskoler om løsninger, herunder justering af ringetider.

Afgangstider er tilpasset Letbanen i Grenaa og korrespondancer med andre ruter i Glesborg, som bortfalder, hvis afgangstiderne ændres.

Norddjurs Kommune, der har befordringsforpligtelsen ift. kørselsberettigede skoleelever, er opmærksom på udfordringen ifm. udarbejdelsen af kommunens skoleruter.

 

 

1 kunde ønsker afgangstiden fra Grenaa tilpasset Grenaa Gymnasiums ringetid kl. 15.45.

 

Norddjurs Kommune oplyser, at ringetiderne for uddannelsesinstitutionerne i Grenaa vil blive justeret, så rutens eftermiddagsafgange passer.

 

 

1 kunde ønsker afgangstiden fra Bønnerup mod Glesborg tilpasset fritidsaktiviteter om eftermiddagen.

1 kunde ønsker afgangstiderne fra Grenaa tilpasset arbejdstider i Gjerrild.

 

Afgangstider er tilpasset Letbanen i Grenaa og korrespondancer med andre ruter i Glesborg, som bortfalder, hvis afgangstiderne ændres.

Ønsket imødekommes ikke.

 

 

Ad2)

2 kunder udtrykker generel utilfredshed med betjeningsomfanget.

2 kunder ønsker flere afgange tilpasset ungdomsuddannelser i Grenaa.

1 kunde ønsker flere afgange om formiddagen

1 kunde ønsker flere afgange om eftermiddagen af hensyn til børns fritidsaktiviteter.

 

Hvis Norddjurs Kommune ønsker at øge antallet af afgange på rute 352 mellem Grenaa-Glesborg, kan dette primært lade sig gøre som Flexbusafgange. I tidsrummet 9-14 er der ledige busressourcer til indsættelse af ordinære busafgange.

 

 

1 kunde ønsker yderligere en afgang tilpasset Grenaa Gymnasiums ringetider om morgenen, hvis den første afgang ikke nås.

 

Midttrafik vurderer, at én afgang dækker kundegrundlaget.

 

 

1 kunde ønsker, at busser, der kører tomme tilbage til garageanlæg, omdannes til busafgange.

 

Midttrafik undersøger muligheden for at omdanne nødvendige tomkørsler til afgange, hvor det findes hensigtsmæssigt.

 

 

Ad3)

2 kunder udtrykker generel utilfredshed med afgangstiderne.

 

Høringssvarene er for uspecifikke til at kunne behandles.

 

 

Ad4)

1 kunde ønsker, at ruten betjener Stenvad.

 

Rute 352 kører ikke længere mellem Glesborg-Ryomgård, hvor rute 214 i stedet betjener strækningen.

Kundens høringssvar behandles derfor under rute 214.

 

 

Ad5)

1 kunde spørger om rute 352 kommer til at mangle i Nimtofte.

 

Rute 352 betjener ikke Nimtofte fremadrettet. Der henvises til rute 214 for forbindelser mellem Ryomgård-Nimtofte-Glesborg.

Ønsket imødekommes ikke.

 

 

Ad6)

1 kunde udtrykker generel utilfredshed med prisniveauet.

 

Takster fastsættes af Midttrafiks bestyrelse, mens priser for Flextur fastsættes af de enkelte kommuner.

 

 

Ad7)

1 kunde forveksler Flexbus med Flextur og klager over prisen på en rejse mellem Voldby og Grenaa.

 

Prisen på Flexbus er den samme som almindelig bustakst og man kan køre på sin billet eller sit kort, og skifte mellem bus, Letbanen, Flexbus eller Lemvigbanen, inden for den tid og det antal zoner, der står på billetten eller kortet. Tidsgyldigheden er beregnet ud fra antallet af zoner.

Udover kontantbetaling, er det muligt at benytte alle kort udsted af Midttrafik. På rejsekort er det muligt at benytte pendlerkort udstedt til et antal zoner. Øvrige rejsekortprodukter kan desværre ikke anvendes til Flexbus.

 

 

Ad8)

1 kunde foreslår, at man benytter mindre busser.

 

Ønsket om indsættelse af mindre busser kræver, at kapacitetsbehovet over hele dagen er lavt nok, da kontraktlige forhold betyder, at det er den samme bus, der kører på ruten hele dagen.

De mindre bussers maksimale kapacitet er utilstrækkelig på de fleste ruter, hvor kapacitetsbehovet er stort i myldretiden morgen og eftermiddag, hvor eksempelvis uddannelsessøgende bruger bussen til/fra deres uddannelsessted.

 

 

Ad9)

1 kunde udtrykker tilfredshed med de senere afgange i hverdagene, samt at der er flere afgange i weekenderne.

 

Ingen behandling nødvendig.

 

 

Ad10)

1 kunde ønsker tilpasning til Letbanen af hensyn til fritidsformål.

 

Rute 352 er tilpasset Letbanen i Grenaa.

 

 

 

 

 

Beslutning

I henhold til ovenstående samlede sagsbehandling anmodes Norddjurs Kommune om en beslutning vedrørende:

 

Ad2)

Ønsket om mere betjening mellem Grenaa og Glesborg. Midttrafik anbefaler indsættelse af flere Flexbusafgange – dog kan der indsættes ordinære busafgange i tidsrummet 9-14, hvor der er ledige busressourcer.

 

Norddjurs Kommune ønsker ikke at udvide betjeningsomfanget og høringsforslaget fastholdes.