ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

 

Rute 400 Ryomgård – Djurs Sommerland

 

 

 

 

 

Høringsforslag

 

Ruteforløb og frekvens

Ruten kører mellem Ryomgård og Knebel via Rønde og er en hovednetsrute med

timesdrift i dagtimerne samt afgange hver 2. time aften og weekend.

På hverdage forlænges 10 afgange til Helgenæs, hvoraf udvalgte afgange tilbydes som

Flexbus, der skal bestilles. I weekenden tilbydes 8-9 afgange til hhv. Helgenæs og

Skødshoved som Flexbus.

Ruten kører ikke længere mellem Aarhus og Rønde, hvor kunderne i stedet kan benytte

rute 123.

 

Rutens prioriterede bindinger

Forbindelse til/fra Aarhus med rute 123 i Rønde og til Letbanen i Ryomgård er rutens

højest prioriterede bindinger.

Ruten er desuden tilpasset ringetider for Molsskolen og befordrer uddannelsessøgende til

uddannelsessteder i primært Rønde.

 

Afledte konsekvenser

De prioriterede forbindelser til/fra rute 123 i Rønde og til/fra Letbanen i Ryomgård

medfører, at det ikke er muligt at foretage selv mindre justeringer af afgangs- og

ankomsttider, herunder mere optimeret tilpasning til uddannelsesinstitutioner i Rønde.

 

 

 

 

Høringssvar

 

 

 

Midttrafik har modtaget 1 høringssvar

1)   Ønske om justering af afgangstider

 

 

Sagsbehandling

 

Ad1)

1 chauffør ønsker afgangstiderne fra Djurs Sommerland ændret til minuttal 15 eller 17 af hensyn til af afgå rettidigt, når der samtidigt er mange kunder der skal med bussen.

 

Midttrafik indarbejder høringssvaret.

 

 

 

 

 

Beslutning

Høringsforslaget fastholdes.