ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

1 Sygehuset – Sensommervej - Resenbro

 

 

 

Høringsforslag

 

Mindre tilpasninger i køretid og afgangstider.

 

 

 

 

Høringssvar

 

 

Midttrafik har modtaget 3 høringssvar.

 

1)   Ønske om korrespondance til tog (2 høringssvar)

2)   Skrivelse fra Resenbro Lokalråd

 

 

Sagsbehandling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1)
1 kunde ønsker fortsat forbindelse med tog fra Herning i tidsrummet 9-12.

 

Afgangstider i tidsrummet 9-12 har ikke ændret sig.

 

1 kunde ønsker forbindelse med toget fra Herning.
Toget ankommer 16.25 og linje 1 afgår 16.22.

 

REX-tog ankommer i minuttal .25 fra Herning, mens det andet tog ankommer i minuttal .48 fra Herning.
Fra Aarhus ankommer tog i minuttal .11 og .47.

Linje 1 afgår 16.22 og 16.52, hvorved der opnås god forbindelse med begge tog fra Aarhus og det ene tog fra Herning.
Midttrafik anser den nuværende betjening for acceptabel.

 

Ad 2)
Resenbro Lokalråd har genfremsendt et forslag fra oktober 2018.
Lokalrådet ønsker at linje 1 forlænges til Linå.

 

Midttrafik og Silkeborg Kommune har tidligere behandlet forslaget, hvor der blev truffet beslutning om at fastholde den nuværende ruteføring.

 

 

 

 

Beslutning

Silkeborg Kommune har truffet beslutning om at fastholde

høringsudkastet.