ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

2 Nytorv – Hvinningdal – Balle Kirkevej

 

 

 

Høringsforslag

 

Mindre tilpasninger i køretid og afgangstider.

 

 

 

 

Høringssvar

 

 

Midttrafik har modtaget 1 høringssvar.

 

1)   Ønske om senere afgangstid (1 høringssvar)

2)   Ønske om busskur (1 høringssvar)

 

Sagsbehandling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1)

1 kunde ønsker at afg. 6.54 med ankomst til Trafikterminalen 7.37 senerelægges med 20 min, så den passer til mødetid på Th. Langs kl. 8.10.

 

Midttrafik henviser til rute 60 med afgang fra Balle Kirkeby kl. 7.25.
Der er ca. 100 m. længere gangafstand.

 

Ad 2)

1 kunde ønsker et busskur til stoppet Ndr. Højmarksvej/Astrid Lindgrens Vej (sydlig).

 

Ønsket er videresendt til Silkeborg Kommune.

 

 

 

 

Beslutning

Silkeborg Kommune har truffet beslutning om at fastholde

høringsudkastet.