ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

6 Nørrevænget – Balle Kirkevej - Hvinningdal

 

 

 

Høringsforslag

 

Mindre tilpasninger i køretid og afgangstider.

 

 

 

 

Høringssvar

 

 

Midttrafik har modtaget 1 høringssvar.

 

1)   Ikke relevant

 

Sagsbehandling

 

 

 

Ingen.

 

 

Beslutning

Silkeborg Kommune har truffet beslutning om at fastholde

høringsudkastet.