ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

7 Sejs - Svejbæk

 

 

 

Høringsforslag

 

Mindre tilpasninger i køretid og afgangstider.

 

 

 

 

Høringssvar

 

 

Midttrafik har modtaget 0 høringssvar.

 

 

 

 

Beslutning

Silkeborg Kommune har truffet beslutning om at fastholde

høringsudkastet.