ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

3 Lysbro - Hvinningdalskolen

 

 

 

Høringsforslag

 

Frekvensen på skoledage ændres til timesdrift.
Afgangstider er ændret til samme minuttal, som på skolefridage og i weekenden, der hvor dette har været muligt.

 

 

Fakta

 

Midttrafik vurderer, at det er nødvendigt at ændre i det nuværende bybussystem fra sommeren 2020. Det skyldes, at mange kunder oplever at miste forbindelsen til anden bus eller toget specielt pga. trængsel i myldretiden. For at sikre dette skal der justeres i køreplanerne.

 

På nuværende tidspunkt kører de 17 gasbusser i et forløb, hvor den enkelte bus ankommer fra én rute og kort efter fortsætter på en anden rute. Dette system fastholdes, men der skal være et ophold på mindst 3-4 minutter på Trafikterminalen, så forbindelser til/fra andre busser og tog sikres samt vises ved søgning på Rejseplanen. Da der ikke afsættes flere midler til den kollektive trafik, skal en løsning findes indenfor den eksisterende bevilling.

 

Midttrafik foreslår, at der frigives tid til ovenstående ved at ændre frekvensen på linje 3 Lysbro-Hvinningdal fra ½-timedrift til timesdrift på skoledage.

 

Linje 3 er blandt de ruter, hvor der er færrest kunder med busserne. Store dele af ruten betjenes af andre busser. Linje 3 kører via Herningvej til Lysbro og derfra ad Hvinningdalvej-Frejasvej-Udgårdsvej-Eidervej-Padborgvej og tilbage mod midtbyen via Hvinningdalvej og Lysbro. Lysbro betjenes også af linje 5, mens Eidervej betjenes af både linje 2 og 6.

 

Forslaget betyder, at borgere i den nordlige del af Lysbro og i det sydlige Hvinningdal samt Padborgvej kun får busafgang én gang i timen i dagtimerne på skoledage – samme betjening som på skolefridage. Borgerne kan selvfølgelig benytte andre stoppesteder på Herningvej og Eidervej, men mange vil få en længere gangafstand.

 

59% af linjens kunder kan ved samme stoppested benytte en anden bybuslinje (2, 5 eller 6)

 

75% af linjens kunder kan, målt fra stoppested til stoppested, indenfor 500 m benytte en anden bybuslinje

 

Den længste afstand til en anden bybuslinje er 1,5 km.

 

 

 

 

Passagertal fra 3/1-29/5 2019 på skoledage, afgange markeret med gult nedlægges:

 

Tid

Skoledage

5.45

2,9

6.15

5,9

6.45

10,5

7.15

23

7.50

9,2

8.20

12,3

8.50

8,4

9.50

11,3

10.50

6,3

11.50

11,6

12.50

18,3

13.20

10,2

13.50

15,3

14.20

16,7

14.48

15,2

15.20

14,1

15.48

11,6

16.20

7,9

16.50

4,7

17.20

5,9

17.50

5,5

 

 

Høringssvar

 

 

Midttrafik har modtaget 7 høringssvar.

 

1)   Ønske om bedre forbindelse mellem bus og tog (4 høringssvar)

2)   Utilfredshed med høringsforslaget (4 høringssvar)

 

Sagsbehandling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1)

1 kunde ønske bedre forbindelse med REX-tog fra Aarhus med ankomst 16.11.
1 kunde ønsker bedre overgangstid mellem tog fra Aarhus og linje 3 aften og weekend.

1 kunde ønsker bedre forbindelser ved ankomst med tog.


I høringsplanen er der forsøgt at skabe en struktur med afgangstid i minuttal .14 på næsten alle afgange, denne struktur vil ikke kunne ændres pga. andre bindinger.

Jf. oplæg fra Arriva kommer der nye togtider til 2021, hvor situationen kan ændre sig.

 

 

 

 

 

1 kunde oplever forsinkelser på turen med ankomst til Trafikterminalen kl. 7.45. Kunden rejser videre med tog kl. 7.51 mod Aarhus.

 

I de nye køreplaner er der indlagt større ophold på trafikterminalen, som vil sikre at flere busser afgår til tiden. Samtidigt er den pågældende tur rykket 1 min frem. Midttrafik vurderer derfor at turen er tilpasset toget.

 

 

Ad 2)

1 kunde ønsker at afgangene på linje 3 bevares, da Lysbro er et område i udvikling. Kunden ønsker afgang 10.17 bevaret med videre forbindelse med linje 7 til Hjejlekiosken.

 

I de fremtidige vognløb vil linje 3 kl. 10.14 ikke fortsætte som linje 7, men der er mulighed for omstigning på Trafikterminalen.

 

1 kunde fra Lysbro ønsker at afg. 7.50 bevares, da den passer til ringetid på Hvinningdalskolen.

 

Elever fra Lysbro hører til Funder Skoledistrikt og linje 3 fra Lysbro er derfor ikke tilpasset ringetider på Hvinningdalskolen.

 

1 kunde ønsker at køreplanen bibeholdes, da Lysbro er et område i udvikling. På morgen og eftermiddagsafgangene er bussen ofte fuld.
Det er kritisabelt at linje 3 ikke passer med linje 11 fra Silkeborg Gymnasium om eftermiddagen.

 

Jf. passagertal så er der max 15,3 kunder med på én tur i gennemsnit.
Der henvises i stedet til linje 2, 5 eller 6 for forbindelser med linje 11 fra Silkeborg Gymnasium.

 

1 kunde ønsker at halvtimesdrift besvares mellem 13 og 17.
Kunder ønsker også en direkte forbindelse til Godthåbsvej.

 

 

 

 

 

Beslutning

Silkeborg Kommune har truffet beslutning om at fastholde

høringsudkastet.