ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

803 Kjellerup – Mausing – Vinderslev

 

 

 

Høringsforslag

 

 

Flexbus på skolefridage nedlægges pga. lav benyttelse.

 

 

 

 

Økonomi og fakta

 

Flexbus på rute 803 blev i 2018/2019 benyttet i 0,7% af de udbudte ture.

 

Høringssvar

 

 

 

 

Midttrafik har modtaget 0 høringssvar.

 

Beslutning

 

Silkeborg Kommune har truffet beslutning om at fastholde

høringsudkastet.