ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

805 Kjellerup – Nørskovlund - Ans

 

 

 

Høringsforslag

 

 

Den sene eftermiddagsafgang fra Ans justeres, så den passer med ankomst med rute 73 fra Silkeborg.


Tur kl. 16.33 ændres til 16.00.

 

Generel tilpasning af køretider i forhold til realtid og ringetider.

 

Flexbus på skolefridage nedlægges pga. lav benyttelse.

 

Fakta

 

Turen kl. 16.33 har i gennemsnit 0,8 passagerer pr. tur ifølge tællinger fra 2019.

 

Flexbus på rute 805 blev oprettet til køreplansskiftet 2019/2020 efter nedlæggelsen af kørslen på skolefridage pga. lav benyttelse.
I sommerferien 2019 er der kørt 13 ture, svarer til en benyttelse på 3,3%.

 

Høringssvar

 

 

 

Midttrafik har modtaget 1 høringssvar.

 

1)   Utilfredshed med høringsforslaget (1 høringssvar)

 

 

Sagsbehandling

 

Midttrafik har modtaget 1 høringssvar på vegne af Ans-Grønbæk Lokalråd, Ans Skole og Bjerringbro Gymnasium.
Tur kl. 16.33 ønskes bevaret da denne passer til rute 73 fra Bjerringbro.

 

 

Beslutning

Silkeborg Kommune har truffet afgørelse om at fastholde tur kl. 16.33.