ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

806 Kjellerup – Levring - Ans

 

 

 

Høringsforslag

 

Flexbus på skolefridage nedlægges pga. lav benyttelse.

 

 

Generel tilpasning af køretider i forhold til realtid og ringetider.

 

 

 

Fakta

 

Flexbus på rute 806 blev i 2018/2019 benyttet i 0,7% af de udbudte ture.

 

Høringssvar

 

 

 

 

Sagsbehandling

 

 

 

 

Midttrafik har modtaget 2 høringssvar.

 

1)   Tilfredshed med høringsforslaget (1 høringssvar)

2)   Ikke relevant

 

Midttrafik har modtaget 1 høringssvar på vegne af Ans-Grønbæk Lokalråd, Ans Skole og Bjerringbro Gymnasium.
De er tilfredse med minutjusteringerne på ruten.

Beslutning

Silkeborg Kommune har truffet beslutning om at fastholde

høringsudkastet.