ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

112 Tilst – Herskind – Sorring – Voel (- Silkeborg)

 

 

 

Høringsforslag

 

 

Rute 112 udvides til at betjene Silkeborg på én dobbelttur for at tilgodese direkte hjemkørsel af skoleelever og uddannelsessøgende:

Afgangen kl. 14.00 ændres til 13.28 og fortsætter til Silkeborg. Der køres retur fra Silkeborg kl. 14.50.

 

Derudover udvides ruten med 3 Flexbus ture i hver retning:

Afgang fra Voel til Sorring kl. 10.30, kl. 12.30 og kl. 20.30
Afgang fra Anelystvej kl. 8.53, kl. 12.23 og 20.32 til Voel.

 

På alle ture er der skiftemulighed i Voel til/fra rute 223.

 

Midttrafik og Silkeborg Kommune arbejder på en permanent betjening af Sorring i det igangværende arbejde med trafikplanen. Trafikplanen for lokalruter forventes at træde i kraft fra sommeren 2021.

 

 

 

 

Høringssvar

 

 

Midttrafik har modtaget 86 høringssvar.

 

1)   Ønske om øget betjening, gerne uden busskifte (60 høringssvar)

2)   Ønske om justering af afgangstider (4 høringssvar)

3)   Tilfredshed med ændringsforslaget (2 høringssvar)

4)   Utilfredshed med ændringsforslaget (16 høringssvar)

5)   Generelle henvendelser, der ikke kan relateres til køreplanen (8 høringssvar)

6)   Sorring Lokalråd

7)   Daginstitutionen Søhøjlandet og Sorring Skole

 

Sagsbehandling

 

Ad 1)
5 kunder ønsker flere afgange i hverdagene og 4 kunder ønsker mere weekendbetjening.

 

52 kunder ønsker en bedre busforbindelse primært til/fra Sorring men Tovstrup er også nævnt, flere afgange og flere ønsker at ruten kører helt til Silkeborg/Aarhus uden busskifte.
Flere af kunderne nævner rute 113, som mulighed for betjening af Sorring.

 

1 kunde ønsker afgang med mulighed for at møde på job i Aarhus kl. 9.00 og mulighed for at komme hjem igen kl. 13.00.

 

1 kunde ønsker øget mulighed for at bruge bussen til fx praktik i forbindelse med erhvervsuddannelser, hvor der oftest er mødetid kl. 7.

 

På baggrund af den samlede økonomi er det desværre ikke muligt at udvide rute 112 på nuværende tidspunkt.

 

 

1 kunde ønsker at Flexbus forbindelse fra Tilst-Herskind i weekenden, forslag om at tur kl. 18.00 fra Sorring starter i Tilst.

 

Turen forlænges, dog med andre tider.

 

 

Ad 2)

1 kunde ønsker at afgang kl. 16.11 med rute 223 fra Silkeborg rykkes, så den kan benyttes af elever fra HF, der har fri kl. 16.15.

 

Kunden henvises til rute 313 kl. 16.16 med skifte til rute 112 i Voel.
Det er ikke muligt at rykke på tiderne på rute 223 pga. øvrige bindinger.

 

2 kunder ønsker ankomst til Aarhus Gymnasium Tilst tilpasset til mødetid kl. 8.30.

Pga. øvrige bindinger på ruten, så er det ikke muligt at tilpasse ruten til mødetid kl. 8.30.

 

1 kunde ønsker at kunne møde på Regionshospitalet i Silkeborg kl. 7.30.

Pga. kørsel af uddannelsessøgende er det ikke muligt at fremrykke turen til mødetid kl. 7.30 på Regionshospitalet.

 

 

Ad 3)

Ingen videre behandling nødvendig.

 

Ad 4)
9 kunder ønsker at afgang 14.35 fra Voel-Sorring bevares, da den er tilpasset ringetider på bl.a. HHX i Silkeborg og Silkeborg Gymnasium.

 

College 360/Bindslevs Plads har oplyst at de bl.a. har ringetider kl. 13.55, 15.05 og 16.10.
Silkeborg Gymnasium har ringetider kl. 14.00 og 15.20.
Elever fra College 360 og Silkeborg Gymnasium kunne med køreplanen 2019/2020 opnå være i Sorring kl. 14.42. I høringskøreplanen vil ankomst til Sorring være kl. 15.18.

 

Der etableres forbindelse mellem rute 223 afg. 14.03 og rute 25 i Gjern v. Karolinelundvej/Søndergade, hvorved ankomst til Sorring kan være ca. kl. 14.50.

1 kunde ønsker at ny afgang 14.50 rykkes til 15.03, så den passer med ringetid kl. 15.00.

 

Det er ikke muligt at rykke afgangen pga. øvrige bindinger.

 

1 kunde ønsker at Flexbus kl. 9.17 fra Sorring til Voel rykkes frem, så der er forbindelse til rute 313 kl. 9.15, hvorved der er forbindelse til 2. mødetid på Silkeborg Gymnasium.

 

Det er ikke muligt at rykke Flexbus turen, da det vil det skabe en endnu større afstand mellem afgangene. Uddannelsessøgende henvises til tidligere busafgang.

 

5 kunder ønsker at afgang 15.50 fra Silkeborg rykkes frem til 15.35, så der i Voel kan være forbindelse med rute 313, der ankommer fra Silkeborg Gymnasium.

 

Pga. øvrige bindingen på ruten er dette desværre ikke muligt.

I dag er der 25 min overgangstid i Voel, alternativt kan eleverne tage med ind til Trafikterminalen og benytte rute 112 derfra.

 

 

Ad 5)
Ingen videre behandling nødvendig.

 

Ad 6)

Sorring Lokalråd har indsendt et omfattende høringssvar, udvalgte delelementer beskrives her. Høringssvaret indgår i fuld længde i sagsbehandlingen ved Midttrafik og Silkeborg Kommune.

 

-      Ønske om ingen busskifte og at ruten kører direkte til både Aarhus og Silkeborg.

-      Ønske om at rute 112 nedlægges og erstattes af rute 113 via Sorring.

-      Udfordringer med Flexbus, busskifte og manglende koordinering mellem busserne.

-      Ønske om mere betjening i forhold til skoler, daginstitutioner, fritidsaktiviteter mv.

 

Midttrafik og Silkeborg Kommune arbejder på en permanent betjening af Sorring i det igangværende arbejde med trafikplanen. Trafikplanen for lokalruter forventes at træde i kraft fra sommeren 2021.

 

Ad 7)
Forældrebestyrelsen ved Daginstitutionen Søhøjlandet og Sorring Skole ønsker køreplanen for den gamle rute 112 tilbage/flere afgange, med direkte forbindelse til Aarhus og Silkeborg, så det er muligt at deltage i kulturtilbud mv..
Høringssvarene indgår i fuld længde i sagsbehandlingen ved Midttrafik og Silkeborg Kommune.

 

 

Midttrafik og Silkeborg Kommune arbejder på en permanent betjening af Sorring i det igangværende arbejde med trafikplanen. Trafikplanen for lokalruter forventes at træde i kraft fra sommeren 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Silkeborg, Skanderborg og Aarhus Kommune har valgt at fastholde høringskøreplanen, dog med følgende ændringer:

 

Aarhus Kommune har besluttet at indsætte 1 Flexbus tur i weekenden kl. 16.32 fra Tilst-Skjørring.
Silkeborg Kommune har besluttet at Flexbus tur i weekenden kl. 18.00 fra Sorring fremrykkes til kl. 17.00, for at skabe forbindelse med turen fra Tilst.

 

Flexbusture i weekenden ligges sammen, så der er bedre forbindelse på hele strækningen.

 

Midttrafik og Silkeborg Kommune arbejder på en permanent betjening af Sorring i det igangværende arbejde med trafikplanen. Trafikplanen for lokalruter forventes at træde i kraft fra sommeren 2021.