ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

801 Kjellerup – Vium - Hvam

 

 

 

Høringsforslag

 

 

Flexbus på skolefridage nedlægges pga. lav benyttelse.

 

 

Fakta

 

 

Flexbus på rute 801 blev i 2018/2019 benyttet i 0,9% af de udbudte ture.
Der har på skolefridage i 2. halvår 2019 ikke været kørte ture.

 

Høringssvar

 

 

Midttrafik har modtaget 2 høringssvar.

 

1)   Utilfredshed med høringsforslaget (2 høringssvar)

 

Sagsbehandling

 

Ad 1)

Blicheregnens Lokalråd og 1 kunde ønsker at Flexbusordningen fortsætter og der reklameres med ordningen, da mange ikke ved denne eksisterer.

 

Flexbusture vises i køreplanen og på rejseplanen.

 

 

 

Beslutning

Silkeborg Kommune har truffet beslutning om at fastholde

høringsudkastet.