ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

802 Kjellerup – Gråmose - Vinderslev

 

 

 

Høringsforslag

 

 

Flexbus på skolefridage nedlægges pga. lav benyttelse.

 

 

 

Fakta

 

 

Flexbus på rute 802 blev i 2018/2019 benyttet i 0,8% af de udbudte ture.

 

Høringssvar

 

 

Midttrafik har modtaget 1 høringssvar.

 

1)   Utilfredshed med høringsforslaget (1 høringssvar)

 

Sagsbehandling

 

Blicheregnens Lokalråd ønsker at Flexbusordningen fortsætter og der reklameres med ordningen, da mange ikke ved denne eksisterer.

 

Flexbusture vises i køreplanen og på rejseplanen.

 

 

 

 

Beslutning

Silkeborg Kommune har truffet beslutning om at fastholde

høringsudkastet.